Eserimizde, Akademi ve Sektörü Birleştirdik

Akademi 20.02.2020, 01:55
77
Eserimizde, Akademi ve Sektörü Birleştirdik

Katılım bankacılığı alanında kaynak niteliğinde bir eser olarak adlandırılan Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabının gözden geçirilen ikinci baskısı gerçekleştirildi. Yayımlanmasının ardından; eserle ilgili alınan geri dönüşleri ve gelecek planlamalarını, kitabın editörlerinden Dr. Ahmet Albayrak ile etraflıca konuştuk.

Yakın zamanda yayımlanan Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabının editörlerinden biri olarak eserin hedefleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabının, birden fazla hedeflerinin bulunduğunu söyleyebilirim. İlk hedefimize değinmeden önce konuyu daha net ifade edebilmek adına, okuyucuya katılım bankacılığı paydaşları kavramını tanıtmalıyız. Katılım bankalarının kurum içinde ve dışında paydaşları var. Bankalarının ortaklarını, üst düzey yöneticilerini, çalışanlarını ve müşterilerini iç paydaşlar olarak; Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) gibi mesleki birlikler başta olmak üzere kamu, medya, üniversite ve İslami bankacılığın tüm dünyadaki ilişki ağı ve uluslararası kurumlarını da dış paydaşlar olarak tanımlayabiliriz. Katılım bankacılığı ekosistemindeki tüm paydaşlar olarak bir bütünüz ve hepimiz bu sistemi en iyi noktaya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Halka, en zayıf olduğu yer kadar sağlamdır. Dolayısıyla da katılım bankacılığı sektörü, ancak paydaşlarının ekosisteme sundukları katkının verimliliği ve etkinliği kadar güçlüdür. Bu minvalde bizler de katılım bankacılığı sistemini güçlendirme gayreti içerisindeyiz. Kitabımızın birincil hedef bu. Kitabı oluştururken TKBB önderliğinde Prof.  Dr. Şakir Görmüş ve Aydın Yabanlı ile beraber editörler olarak katılım bankalarındaki icracıların yanı sıra teorik olarak bu sistemle ilgilenen akademisyenleri de bir araya getirerek takımlar kurduk. Kitabın bölümlerini oluştururken, hem sektör hem de akademi tarafı birlikte çalıştı. Böylece akademi ile sektör pratiğini birleştirmiş olduk ve birbirleri üzerindeki etkilerini artırmayı amaçladık. Son olarak da Türkiye’deki farklı üniversitelerimizdeki İslam Ekonomisi ve Finansı alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora programları için kullanılabilecek, bir dönem boyunca okutulabilecek bir kitap ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz.

Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı’nı, Türkiye’deki katılım bankacılığı uygulamalarını resmettiğimiz önemli bir çalışma olarak görüyoruz

Kitabı hazırlarken yurt dışı örneklerden de yararlandık. Türkiye’de yapılmış çalışmalara baktık. Konu bazında olabilecek en geniş şekilde sektördeki uygulamaları kapsamaya gayret ettik. Kitabımıza “Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı” adını verirken katılım bankacılığı ekosistemini kitabımızda merkezde konumlandırarak, katılım bankacılığı alanında yaşanan son gelişmeleri ve tüm paydaşların bu gelişmelere olan katkılarını göstermeye çalıştık.

Kitabın alanında önemli bir boşluğu doldurduğu yorumları yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi dinleyebilir miyiz?

Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı’nın sektördeki bütün tartışmaları bitirmek gibi bir iddiası yok. Ancak kitabın, teori ve pratik arasındaki boşluğun azaltılması için bir imkân sağladığını düşünüyoruz. Katılım bankacılığı her an gelişiyor. Geliştikçe de birçok alanda tartışılıyor. Belli bir uyum ve denge içinde paydaşların katılımını arttırarak sektörü daha da geliştirebilmemiz mümkün. Biz, bu kitapta katılım finans sistemiyle ilgili tüm konulara değinerek ekosistemin anlaşılabilirliğine bir katkı sunuyoruz.

Esere teknik açıdan bakılacak olursa içerik kurgusundan bahseder misiniz?


Akademi ve sektör temsilcilerinin değerli katkılarıyla iki yıl gibi bir sürede tamamladığımız kitabımız, 14 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, katılım bankacılığı ile ilgili felse bir altyapı sunuyor. İkinci kısım, bütün İslam iktisadı külliyatı içindeki para, banka ve finans kavramlarını değerlendiriyor. Üçüncü bölümde paydaşların katılım bankacılığı ekosistemde oynadığı rollere değiniyor. Dördüncü bölümde, sektörle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeler rakamlarla anlatılıyor. Beşinci kısımda, katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan farklı olarak nasıl organize olduğundan bahsediliyor. Altıncı bölüm, katılım bankacılığındaki fon toplama ve kullandırma başta olmak üzere, bütün sistemi derli toplu bir biçimde ortaya koyuyor. Yedinci bölüm, mevzuat ve denetim konusunda hukuki altyapıyı açıklıyor. Sekizde, katılım bankacılığında kullanılan ürünlerin İslam hukukunda karşılık geldiği akitler anlatılıyor. Dokuzda, likidite yönetimi ürün ve uygulamaları, onda ise sermaye piyasası ürünleri ve uygulamaları anlatılıyor. On birinci bölümde katılım sigortacılığı (tekafül) işleniyor. On ikinci kısım, muhasebe organizasyonu uygulamalarının olduğu bir bölümken, on üç ise risklerin nasıl yönetildiğine ilişkin bilgi veren bir kısım. On dördüncü ve son bölümümüz ise katılım bankacılığının Dünya’da ve Türkiye’de ekonomiye nasıl katkı sunduğunu anlatıyor.

Yayımlanmasının ardından, çalışmayla ilgili aldığınız geri dönüşlerden bahseder misiniz?

Kitabın dağıtılmaya başlandığı andan itibaren geri bildirimler almaya başladık. Kitabın içerik kalitesi açısından olumlu tepkiler, “ehrafını mani ağyarını cami” bir eserle okuyucuda  farklı bakış açısı sunduğuna dair yorumlar, kitapla verilmek istenenin yerini bulduğuna işaret ediyor. Tasarım açısından bakıldığında kitabımızın kapağında, canlı bir İstanbul vapuru görseli var. Son derece hayatın içinden… Vapur, hareket halindeki sektörümüzü temsil ediyor diye düşünebiliriz. Yaşıyoruz ve yola devam ediyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan, belli standartları ve etik değerleri oluşturulmuş bir yapıyı sürdürme gayreti içerisindeyiz. Tabii eleştiriler de olacak, biz de onları dikkate alarak sistemde geliştirmeler yapmaya ve tıpkı o gemi gibi yüzmeye devam edeceğiz. Ümitvar olmak zorundayız. Paydaşların verimli ve etkin bir şekilde sisteme katılmalarını sağlamak zorundayız.

Muhakkak eserin hitap ettiği bir kitle var.Bu bağlamda kitap, kimleri daha yakından ilgilendiriyor? Kimler okumalı? Tavsiyelerinizi aktarır mısınız?


Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı, İslam ekonomisi ve finansına ilgi duyan ve bu alanda bilgisini derinleştirmek isteyen herkesin okuyabileceği bir kitap. Özellikle üniversitelerde bu konuyla ilgili dersleri olan hocalar ve öğrenciler, bu eserden yararlanabilir. Öte yandan bu konu ile ilgili yayınlar hazırlayan kişiler, araştırmaları için istifade edebilirler.

Katılım bankacılığı ile ilgili yeni uygulamalar devreye alıyoruz. Kimi uygulamalardan vazgeçerken bazılarını da geliştiriyoruz. Rakamsal değişmeler de yaşanabiliyor. Dolayısıyla katılım bankacılığında gelişim sürekli devam ediyor. Kitabımızın tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner7
Günün Anketi Tümü
Katılım Finans 31. Sayısını Değerlendirin!
Katılım Finans 31. Sayısını Değerlendirin!
banner9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@