UNDP ve TKBB Mutabakat Zaptı İmzaladı

Bölgesel Ekonomi 05.03.2021, 11:17 12.04.2021, 12:03
UNDP ve TKBB Mutabakat Zaptı İmzaladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için İslami Finanstan faydalanılması konusunda işbirliğine dayanan bir ortaklık girişiminde bulundu.

UNDP’nin 5 küresel tematik politika merkezinden biri olan UNDP IICPSD, özel sektörün yeni küresel ajandada dönüştürücü ortaklar haline gelmesini sağlama amacıyla 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Özel Sektör ve Vakıflar Stratejisi'ni uygulamaktadır. Bu Stratejiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesinde, özel sektörün dönüştürücü bir rol oynaması amaçlanmaktadır. TKBB, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünü sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi ve İslami finans ürün ve hizmetlerine erişimi küresel düzeyde genişletmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, UNDP ve TKBB bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu anlaşma ile ilgili taraflar, İslami finans sektöründen faydalanılarak küresel hedeflerin hayata geçirilmesi, halihazırda faaliyet gösteren girişimlerin desteklenmesi ve yeni işbirliği fırsatlarının keşfedilmesi konusunda ortak hareket edilmesi üzerine mutabakata varmışlardır.

Bu ortaklık vasıtasıyla UNDP IICPSD ve TKBB, İslami finans ve etki yatırımlarının birbirleriyle uyumluluğu konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmada İslami finansın rolünü artırırmak için işbirliği yapma taahhütlerini dile getirmişlerdir. İslami finans ve etki yatırımı arasında köprü kurmaya yönelik olan bu işbirliği, İslami finans ve etki yatırımcılığındaki uygulamalar, veriler ve teknik bilgilerden faydalanarak yeni pazarlarda İslami finansın gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, UNDP IICPSD ve TKBB, gelişmekte olan ülkelerde sektörün gelişimine katkıda bulunmak için İslami finans konusunda bilgi, uzmanlık ve teknik bilgi alışverişinde bulunmak üzere üçlü bir işbirliğini destekleyecektir.

Bu anlaşma üzerine TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz; “Türkiye'de İslami finans ve etki yatırımları arasındaki etkileşim konusunda farkındalık yaratmamızı sağlayan UNDP IICPSD'nin rehberliği ve desteğini takdir ediyoruz. İslami finans endüstrisinin gelişme aşamasında olduğu ülkelerle birikmiş bilgi birikimi ve uzmanlığımızı paylaşmak için UNDP IICPSD ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği faaliyetlerinin İslami finans sisteminin küresel ölçekte yaygınlığını artıracağına inanıyoruz. TKBB olarak, Türk katılım bankacılığı deneyiminin marifetleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulama faaliyetlerine katkıda bulunma sorumluluğunu kendimize atfediyoruz. UNDP IICPSD ekibi ile koordinasyonun, İslami finans endüstrisi üyeleri arasında daha uyumlu performans sonuçlarına sahip olmak için her ülkenin en iyi uygulamalarını modelleyen dengeli bir endüstri oluşturmakta bir katalizör görevi göreceğini umuyoruz." ifadesinde bulundu.

IICPSD Direktörü Sahba Sobhani ise; “UNDP Küresel Özel Sektör Merkezi ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında kurulan ortaklığı duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Bu ortaklıkla İslami finans ve etki yatırımcılığından yararlanarak sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. TKBB, Islami finansın Türkiye'de ve küresel olarak gelişmesinde büyük rol oynamaktadır, dolayısıyla IICPSD olarak TKBB’nin girişimlerini desteklemekten ve TKBB ile sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” beyanında bulundu.

Bu ortaklık aynı zamanda, İslami finans ve etki yatırımcılığı eğitim programı aracılığıyla, Küresel İslami Finans ve Etki Yatırımı Platformu (GIFIIP) altında düzenlenecek potansiyel faaliyet alanlarını da kapsamaktadır. Platform, UNDP IICPSD ve İslam Kalkınma Bankası tarafından, İslami finans ve etki yatırımcılığını küresel hedeflerin gerçekleştirilmeside lider pozisyonda konumlandırmak amacıyla kurulmuştur.

TKBB hakkında

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankacılığı sektörünü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde temsil etmek, Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimini desteklemek, sektörün pazar payının artırılmasına katkıda bulunmak ve mesleki ilke ve standartlar geliştirerek katılım bankalarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 2001 yılında kurulmuş  kamu niteliğine haiz bir meslek birliğidir. İstanbul merkezli ve Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan TKBB'nin Mart 2021 itibarıyla altı katılım bankası üyesi bulunmaktadır.

IICPSD hakkında

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı () İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD), özel sektör ve vakıfların kalkınmada dönüştürücü ortaklar haline gelmesini desteklemektedir. Merkez, Türkiye Cumhuriyeti ile ortak olarak 2011 yılında kurulmuştur. Merkez, özel sektörü dört tematik alana angaje etmeye odaklanmaktadır: Kapsayıcı İş Modelleri; Beceri Geliştirmede Özel Sektörün Katılımı; Etki Yatırımcılığı; ve Direnç Geliştirme ve Kriz Müdahalesi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@