Elektronik Genel Kurul Rehberi

Elektronik Genel Kurul Sistemi’nin (E-GKS) kullanımının yaygınlaşması, şirketlerimizin kurumsal yönetim etkinliğinin uluslararası alanda kabulüne ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunacaktır

Dergi 16.07.2021, 01:01 03.08.2021, 12:09
Elektronik Genel Kurul Rehberi

Dijitalleşme ve Uzaktan Erişim

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde adını sık sık duymaya başladığımız dijitalleşme kavramı tüm sektörlerin ilgi odağı olmuştur. Artık tüm sektörler mevcut iş yapış şekillerini gözden geçirmekte ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaya çalışmaktadır. Bir taraftan dijitalleşme çabaları diğer taraftan da kurumsal yönetimin giderek önem kazanması genel kurul (GK) ve yönetim kurulu (YK) toplantılarının uzaktan erişimle gerçekleştirilmesinin önemini arttırmaktadır. Bu anlamda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi 49 No'lu Eylem Planı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) hazırladığı, elektronik ortamda genel kurul toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için canlı yayınla görüntü ve ses naklinin aktarımına imkân veren Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), 1 Ekim 2012 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

Elektronik Genel Kurulun Mevzuattaki Yeri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 1527. maddesiyle GK toplantılarının fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda da yapılmasını mümkün hâle getirmiştir. Elektronik genel kurul uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Pay senetleri borsaya kote olan şirketlerin GK toplantılarını zorunlu olarak elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Halka kapalı anonim şirketler ve borsaya kote olmamış halka açık şirketler için elektronik genel kurul yapılması tercihlerine bırakılmıştır. TTK’de borsaya kote şirketlerin tümü için elektronik genel kurul zorunluluğu getirilmesi dünyada bir ilktir. 

E-GKS Uygulaması

GK toplantılarını elektronik ortamda yapmak isteyen anonim şirketler bir canlı yayın şirketiyle anlaşmalı, ayrıca MKK’ye ait E-GKS programını kullanmalıdır. E-GKS uygulamasıyla pay sahipleri; fiziki olarak gerçekleştirilen GK toplantısına, görüntü ve ses nakli sayesinde elektronik ortamda fiziki ortam ile eş zamanlı olarak şahsen veya temsilci aracılığıyla katılabilir. Yanı sıra E-GKS, gündeme ilişkin görüş ve öneri bildirme, oy kullanabilme ve elektronik imza ile giriş yapabilme imkânı sağlayan bir bilişim sistemi olarak kurulmuştur. E-GKS uygulaması Nisan 2013’te düzenlenen Financial Sector Technology Awards yarışmasının Best Use of Online Services kategorisinde birinci olmuştur.

Elektronik İmza Kullanımı

Bu nedenle mevcut yasalara internetle ilgili maddeler eklenmiştir. Ülkemizde elektronik imza kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler; 23 Ocak 2004 tarih, 25355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yürürlüğe girmiştir. E-imza Kanunu’na göre, e-imzanın ıslak imzayla aynı hukuki sonuçları doğuracağı hüküm altına alınmıştır. İmzanın, E-imza Kanunu Madde 8’de açıklanan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) tarafından sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde ESHS’lerden kimlik veya pasaport numarasıyla elektronik imza alınabileceği gibi yabancı menşeli ESHS’lerden alınmış elektronik imzalar da güvenli nitelikte kabul edilmekte olup kullanımlarına izin verilmektedir. E-imza kullanımıyla E-GKS uygulaması üzerinden GK toplantısına katılım ve oy kullanımı güvenli olarak mümkün hâle gelmiştir. 

E-GKS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (Mersis) Entegrasyonu

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Ticaret Sicili Yönetmeliğindeki tanımlamaya göre; ticaret sicil memurlukları tarafından yapılan tescil, tadil ve terkin gibi ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicil kayıtlarıyla tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanıp elektronik ortamda sunulduğu, merkezi ortak veri tabanını da içeren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen bir uygulamadır. 

E-GKS’nin çalışma şekli MKK ve MERSİS ’in entegrasyonun gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. GK toplantısı sonrası imzalanan karar tutanağının E-GKS sistemine yüklenip MERSİS’E iletilmesiyle tescil imkânı mümkün hâle gelecektir. Bu sayede fiziki olarak tescil başvurusuna gerek kalmayacaktır. Hâlihazırda toplantı sonrası tescil işlemlerinin online olarak tamamlanması mümkün değildir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

İçeriği Katılım Finans 26. sayısında görüntüleyebilirsiniz. (Elektronik Genel Kurul Rehberi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@