Katılım Bankacılığı, Gençlerle Yükselecek

Küçük yaşlarda başlayan ve erken yetişkinlik dönemine kadar devam eden eğitim hayatından sonra, bu sürecin bireyi asıl hazırladığı evre olan iş yaşamına geçmek birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum; içinde bulunulan...

06 Temmuz 2019, 14:41
Katılım Bankacılığı, Gençlerle Yükselecek

Küçük yaşlarda başlayan ve erken yetişkinlik dönemine kadar devam eden eğitim hayatından sonra, bu sürecin bireyi asıl hazırladığı evre olan iş yaşamına geçmek birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum; içinde bulunulan tüm şartlardan önce eğitimin teorilere dayanmasından, iş yaşamının ise pratikler bütünü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda ülkemizdeki hemen her sektörde problem teşkil eden “kalifiye çalışan eksikliği” ile “iş arayan ve bulamayan on binlerce yeni mezun” da eğitim ile iş dünyası arasındaki beklenti farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu meselenin taraflarından birini; üniversite öğrenimi gören gençlerin iş yaşamına dair enformasyon eksiklikleri, bu nedenle gerçekçilikten uzak başlangıç hedefleri, eğitimleri esnasında iş tecrübesi kazanmamaları ve en önemlisi de iş imkânı elde edememeleri oluşturmaktadır. Terazinin diğer ucunda, yani ağır kısmında ise iş dünyasının ve iş odaklı sivil toplum kuruluşlarının; sektörel konuların ötesinde, yeni nesle yönelik eğitim ve iş edindirme çalışmalarına yeterince eğilmemesi yer almaktadır. Ülkenin ekonomik göstergelerindeki son durum doğrultusunda günümüzde istihdama yönelik yürütülen çalışmalar artmış olsa da gençlerin birey özelinde bilgilendirilmesi ve onlara iş yaşamının yerinde öğretilmesi; bu alanda atılacak adımların ilkini oluşturmaktadır. Zira ilerleyeceği yolu ana hatlarıyla bilen, gerçekçi bir bakış açısına sahip olan bilinçli bir genç birey; çalıştığı veya çalışacağı kurum başta olmak üzere ülkesinin değerlerine ve birikim altyapısına önemli bir katkı demektir. Aynı şekilde insan kaynaklarını genç çalışanlardan oluşturan kurumlar ise yenilikçilik, özgünlük ve sürdürülebilirlik bakımından sektöründe bir adım öne geçmektedir. Bilhassa bu kurumlar, öncelemeleri ve özümsemeleri gereken bu tutum sayesinde köklü bir yapının temel taşını oluşturan “çağa ayak uydurma” konusunda başarılı olacaktır. Katılım bankacılığı özelinde değerlendirildiğinde ise genç istihdamı ve kalifiye çalışan yetiştirmek, sektörün sürdürülebilirliği açısından önemi yadsınamaz bir konuyu teşkil etmektedir. Ülkemizde henüz kendisi de “genç” bir ekosistem olan katılım bankacılığı, genç beyinlerin bu ekosisteme daha fazla dâhil edilmesiyle bilinirliğini artıracak ve sağlam temeller üzerinde yükselecektir. Türkiye’deki katılım bankalarının bu alanda yürüttükleri projeleri, ilgili yöneticilerinden dinledik…
 

SEKTÖRÜMÜZE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEYIİ AMAÇLIYORUZ

Albaraka Türk olarak üniversiteli genç arkadaşlarımıza, aldıkları eğitimleri pratiğe dökebilmeleri için “Genç Albaraka Akademisi” programı kapsamında part-time çalışma imkânı sunuyoruz. Hem şube hem genel müdürlük birimlerimizde görev alabilen Genç Albarakalılar, katılım bankacılığını bizzat bu sektördeki tecrübeli çalışanlarımızın yanında yaşayarak ve uygulayarak öğreniyorlar. Bu çalışma, klasik staj programlarına nazaran çok daha kapsamlı ve öğretici oluyor. Genç arkadaşlarımız masadan bilgisayara kadar kendilerine tahsis edilmiş her türlü imkânı kullanarak ve sorumluluk alarak aktif bir şekilde çalışıyorlar. Eğer mezuniyet sonrası bankamızda devam etmek isterlerse iş hayatına alışmış ve tecrübe sahibi olarak kariyerlerine başlama ayrıcalığına kavuşuyorlar. Bizimle devam etmedikleri takdirde ise gittikleri yere Albaraka’da edindikleri katılım bankacılığı felsef1esini götürmüş oluyorlar. Bu şekilde hem kendi bünyemiz hem sektör için nitelikli insan yetiştirme amacına ulaşmayı hedefliyoruz.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı (GMY) Süleyman Çelik


 

GENÇ NESLİMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ

Emlak Bank olarak kurumumuzda uygulayacağımız staj ve yarı zamanlı çalışma modelleri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencileri, katılım bankacılığına kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca bankamızda, üniversitelerde veya ilgili mecralarda; öğrencilere ve iş deneyimi olmayan adaylara yönelik düzenleyeceğimiz eğitici programlarla katılım bankacılığının gençler arasındaki bilinirliğini ve bu modele olan ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda istihdamını sağladığımız yeni mezun çalışanlarımızı ise genel bankacılık uygulamaları ve katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda yapılandırılmış eğitim programları ve yeni nesil yöntemler ile geleceğe hazırlayacağız. Bu süreçte örgün eğitim programlarıyla beraber dijitalleşmenin geniş ve esnek imkânlarını da gelişim amaçlı kullanırken tecrübeli personellerimizin yeni çalışanlarımıza mentörlük desteği de bir diğer önemli eğitim aracımız olacak. Ayrıca iş başında öğrenme programlarıyla çalışanlarımızın süreçlere bizzat dâhil olmalarını sağlayarak onlara doğrudan öğrenme fırsatı sunarken onların taze fikirlerini değerlendirme imkânı da yakalamış olacağız.

EmlakBank İnsan Kaynakları (İK) Müdürü/ Yusuf Hakkı Bakırhan


 

EĞİTİMİ DESTEKLEYEN BİR KURUMUZ

Kuveyt Türk olarak tüm insan kaynakları süreçlerimizi “önce çalışan” prensibiyle ve tüm çalışanların “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” diyecekleri şekilde tasarlıyoruz. Kurum kültürümüzü kökten beslemek için “Bankada Kampüs” isimli bir program yürütüyoruz. İstihdama yönelik uzun vadeli işe alım ve sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz program kapsamında, üniversite öğrencilerine temel bankacılıktan kişisel gelişime uzanan geniş kapsamlı bir eğitim sunuyoruz. Finans ve ekonomi alanlarına ilgi duyan ve katılım bankacılığını keşfetmek isteyenlere yönelik yürüttüğümüz Kâşif programımız ile de geleceğin MT yöneticilerini henüz öğrencilik yıllarındayken yetiştiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın finans ekosistemindeki yetkinliklerine katkı sunmak için de çeşitli projeler yürütüyoruz. Bu noktada, “Bankacılık Okulu” markamızla bankacılığa dair her eğitimi, tüm çalışma arkadaşlarımıza belirli periyotlarla sunuyoruz. Bizler her zaman çalışanlarımızın eğitimini destekleyen ve buna teşvik eden bir kurum olduk. Bu tür örnekler çalışanlarımızın motivasyonunu artırırken bankamızın başarısına da büyük katkı sağlıyor.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu GMY/ Aslan Demir


 

 

GENÇLERLE İŞ BİRLİĞİ  İÇERİSİNDEYİZ

Türkiye Finans olarak çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve iş hayatındaki yetkinliklerini geliştirecek projeler ortaya koyarak, onları çok daha donanımlı bir altyapı ile katılım finans ekosistemine katmayı amaçlıyoruz. Özellikle katılım bankacılığına yeni bir soluk getirecek, dinamizmi ve enerjisi ile sektöre ve bankamıza katma değer sunacak genç yetenekleri keşfediyor, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla onlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz WE, WE Plus ve CORE isimli İK programlarımız ile staj ve yeni mezun işe alım süreçlerimizi çok daha verimli ve sonuç odaklı bir sürece dönüştürüyoruz. WE programını; staj yapma zorunluluğu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine, profesyonel iş yaşamını ve banka uygulamalarını deneyimlemeleri için oluşturduk. WE Plus’ı da üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yürütüyoruz. Bu programla yetkinlikleri doğrultusunda mezuniyetleri sonrası onları bankamıza kazandırmayı hedefliyoruz. CORE programını ise, üniversiteden yeni mezun genç yetenekleri çekirdekten yetiştirmek üzere bankamıza kazandırmak için hayata geçirdik. Türkiye Finans İK GMY Züleyha Büyükyıldırım

 

GENÇLERİN BAKIŞ AÇISIYLA ZENGİNLEŞİYORUZ

Vakıf Katılım olarak sektördeki rekabetçi tutumumuzla, büyüme trendimizle, çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle, hâlihazırda katılım bankacılığına ilgi duyan gençleri ve alanında deneyimli uzmanları bünyemizde istihdam etmek istiyoruz. Bu kapsamda gerek işveren markamız “BİZ – Birlikte İnançla Zirveye” kapsamında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarımızla gerek gençlere fırsat tanıdığımız “Geleceğe Katılım” projemizle gün geçtikçe yerimizi hem profesyonel dünyada hem de gönüllerde sağlamlaştırdığımıza inanıyoruz. Ailemize kazandırmış olduğumuz alanında uzman yeteneklerin yanı sıra bizim için çok kıymetli olan “Geleceğe Katılım” projemiz ile gençlerimizi birer emanet olarak görüyor, çalışma hayatına atacakları ilk adımda onların yanlarında olmak için çabalıyoruz. İnanıyoruz ki genç ve dinamik bir banka olarak gençlerin bakış açılarıyla zenginleşirken deneyimlerimizle de onlara rehberlik edebilmek, çok değerli bir süreç

Vakıf Katılım İK ve Eğitimden Sorumlu GMY/ Betül Vural Yılmaz


 

 

GENÇLERİ KATILIM BANKACILIĞI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYORUZ

29 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye ve bölgesinde lider bir katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerine başlayan Ziraat Katılım Bankası, Mayıs 2019 itibarıyla 1113 çalışanı ve 82 şubesi ile müşterilerine etkin hizmet vermeye devam etmektedir. Kuruluşundan bu güne genç nüfusu bankacılık sektörüne kazandırmak amacıyla ülkemiz genelinde servis görevlisi ve uzman yardımcısı olmak üzere toplam üç sınav gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yapılan sınav ve mülakatlar neticesinde başarılı olan 321 genç adayın işe alım süreçlerini tamamlayarak bankamızda istihdamlarını sağlamış olduk. Genç personel istihdamına verdiğimiz desteğin yanında lise ve üniversite öğrencilerinin zorunlu staj kapsamındaki taleplerini karşılamaktayız. Bu programlar ile öğrencilere okulda öğrendikleri bilgileri uygulama ve pekiştirme imkânı sunuyoruz. Yine üniversite öğrencilerine yönelik başlattığımız kısmi süreli çalışma programımız ile onların eğitim hayatı süresince de kendilerini geliştirmelerine imkân tanımaktayız. Gençlerimize yönelik istihdam ve staj çalışmalarımız ile onların gelişimine katkıda bulunmanın yanında katılım bankacılığı konusunda da bilinçlenmelerini sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

 Ziraat Katılım Hazine ve Uluslararası Bankacılık GMY/  Osman Karakütük

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@