Devlet Üniversiteleri Ve Katılım Finans Sektörü

​​​​​​​Devlet üniversitelerinin katılım finans sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı profilinin yetişmesine zemin hazırlayacak çalışmalar yapıp, bu alana kaynak ayırması ve sektörün gelişimine katkı sunması son derece doğal bir beklentidir.

Katılım Finans Sistemi 15.06.2021, 14:40 01.07.2021, 09:18
Devlet Üniversiteleri Ve Katılım Finans Sektörü

Devlet üniversitelerinin katılım finans sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı profilinin yetişmesine zemin hazırlayacak çalışmalar yapıp, bu alana kaynak ayırması ve sektörün gelişimine katkı sunması son derece doğal bir beklentidir.

Bu yazıda, ülkemizdeki devlet üniversitelerinin katılım finans sektörünün gelişimine sundukları katkıların Sakarya Üniversitesi örneği üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılım finans sektörünün paydaşlarından birisi de üniversitelerdir. Verilere bakıldığında, ülkemizde mevcut durumda 129 devlet üniversitesi, 74 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumunun bulunduğu görülmektedir. Devletimizin katılım finans sisteminin gelişimini destekleyici yöndeki çalışmalarının en somut örnekleri arasında yer alan kamu katılım bankalarının kurulması gerçeğinden hareketle, özellikle devlet üniversitelerinin katılım finans sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı profilinin yetişmesine zemin hazırlayacak çalışmalar yapıp, bu alana kaynak ayırması ve sektörün gelişimine katkı sunması son derece doğal bir beklentidir. Söz konusu beklentiyi karşılama açısından devlet üniversiteleri arasında yer alan Sakarya Üniversitesi’nin yaptığı faaliyetlerin oldukça önemli olduğu dikkat çekmektedir.

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulan Sakarya Üniversitesi’nin katılım finans sektörünün gelişimine katkı açısından yaptığı en önemli faaliyetler şu şekilde özetlenebilir;

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarının faaliyete geçmesi: Hem yeterli düzeyde temel İslam hukuku, hem de ekonomi ve finans nosyonuna sahip, İslam düşüncesi perspektifinden ekonomi bilimine ve ekonomik düzene bakışı kavramış, İslam ekonomisi ve finansı alanında gerek teorik düzeyde gerekse uygulama düzeyinde katkı yapacak araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek ve böylece İslami finans sektörünün insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan yüksek lisans programlarının Mart 2013’de, doktora programının ise Haziran 2016’da faaliyete geçtiği görülmektedir.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması: Öncelikli amacı; İslam ekonomisi ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak, İslam ekonomisi ve finansına ilişkin kavramların ve olguların tarihini, güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek olan Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde kurulduğu görülmektedir.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde devlet üniversiteleri arasındaki ilk İslam İktisadı ve Finans Lisans bölümünün 2021 yılında kurulması: İslam İktisadı ve Finans bölümü ile hem katılım finans sektörünün hem de akademinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bu alanda açılmış ilk bölüm olma özelliğini taşıyor. İslam İktisadı ve Finans Bölümü mezunlarının katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılaması hedefleniyor.

Bilimsel faaliyetler: Araştırmacılar tarafından ilgili alanda üretilen makaleler, kitaplar, raporlar ve yine ilgili alanda düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler, konferanslar vb. gibi bilimsel faaliyetler dikkate alındığında, Sakarya Üniversitesi’nin İslam İktisadı ve Finansı alanında önemli bir birikime sahip olduğu görülmektedir.

Üniversiteler ile katılım finans sektörü arasında bağ kurulmasını sağlayan Sakarya Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin başta devlet üniversitelerimiz olmak üzere bütün üniversitelerimize örnek olması dileğiyle.

Öğr. Gör. Ramazan BAŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@