Üniversite Katılım Bankacılığı Sektörü İşbirliği Çerçevesinde Staj

Katılım Bankacılığı Sektörü ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı için üniversitelerle işbirliği yaparak öğrencilere daha fazla staj olanağı sunabilir

Katılım Finans Sistemi 09.04.2021, 13:33 03.05.2021, 12:32
Üniversite Katılım Bankacılığı Sektörü İşbirliği Çerçevesinde Staj

Bu yazıda, üniversite-katılım bankacılığı sektörü işbirliği çerçevesinde, staj konusunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılım Bankacılığı Sektörü ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı için üniversitelerle işbirliği yaparak öğrencilere daha fazla staj olanağı sunabilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2005 yıl sonu – 2019 yıl sonu dönem aralığına ilişkin verileri analiz edildiğinde, katılım bankacılığı sektörünün toplam şube sayısı anlamında yüzde 11,33 oranında yıllık bileşik büyüme oranı kaydettiği, toplam personel sayısı bazında ise bileşik büyüme oranının yüzde 8,21 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca güncel verilere baktığımızda, katılım bankalarının toplam şube sayısının 1256’ya ulaştığı görülmektedir.

Bu sonuçlar sektörün önemli bir büyüme başarısı gösterdiğine işaret etmekle birlikte, tanınırlık düzeyi anlamında arzu edilen başarı düzeyinin elde edilemediği de dikkat çekmektedir. Nitekim bu konudaki en somut veriye, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi için Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık AR-GE merkezi tarafından 49 ilde 15041 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen ve hanehalkı toplam evreninin yüzde 89’unu kapsayan “Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması” sonuçlarına bakarak ulaşılabilmektedir. Söz konusu araştırmaya katılanların yüzde 40’ının “katılım bankalarını ve katılım bankalarının sundukları hizmetleri hiç bilmedikleri ya da çok az bildikleri” dikkat çekici bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Staj imkânı ile öğrencilerin katılım bankalarınca istihdam edilerek, sektörün gelişimine katkı sunmaları mümkün hale gelebilecektir

Bu durumun oluşmasında katılım bankacılığı sektörünün insan kaynakları yapısının etkili bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Nitekim katılım bankalarınca istihdam edilen personellerin büyük bir bölümünün daha önce konvansiyonel bankalarda istihdam edilmiş olmaları nedeniyle, katılım bankacılığı prensiplerine, işleyiş mekanizmasına ve ürünlerine dair bilgi seviyelerinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu personeller, daha önceki konvansiyonel bankacılık deneyimlerinin de etkisiyle, faizsiz finans kavramları yerine geleneksel bankacılık terimlerini kullanmakta, dolayısıyla da müşteri algısı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durum, çeşitli raporlarda (örneğin “Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2015-2025” ve “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştayı” raporlarında) vurgu yapılan önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda sözü edilen “Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması” kapsamında görüşülen kişilerin yüzde 25’inin “faiz ve kâr payının aynı şey olduğu” ifadesine yüzde 80 üzerinde katıldıkları bulgusu da sektöre yönelik olumsuz algıya işaret eden somut bir veri olarak dikkat çekmektedir.

Tüm bu açıklamalardan hareketle, katılım bankacılığı ilkelerine, ürünlerine, felsefesine, işleyiş mekanizmasına ve terminolojisine hâkim insan kaynağı açığının kapatılmasına katkı sunması açısından üniversite öğrencilerinin katılım bankalarında staj yaparak sektörü yakından tanıyıp, uygulama becerisi kazanmaları konusu üzerine bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede katılım bankaları staj konusunda üniversitelerle işbirliği yaparak, öğrencilere staj yapma imkânı sunup, sektörü yakından tanıma fırsatı sağlarlarsa, staj sürecinde iyi bir performans ortaya koyup, deneyim ve uygulama becerisi kazanan öğrencilerin katılım bankalarınca istihdam edilerek, sektörün gelişimine katkı sunmaları mümkün hale gelebilecektir.

Öğr. Gör. Ramazan BAŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@