2021-25 Dönemine Yönelik Güncellenen Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi

Küresel Ekonomi 26.04.2021, 13:30 03.05.2021, 12:35
2021-25 Dönemine Yönelik Güncellenen Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi

2015 yılında hazırlanan Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi, 2021-25 dönemine yönelik olarak güncellendi. Türk katılım bankacılığı sektörünün 2025 hedeflerine ulaşmasına ilişkin bir yol haritası olarak kapsamlı bir kılavuz sağlamak amacıyla yeni rapora yeni stratejik sütunlar eklendi. Koronavirüs salgını döneminin koşullarından kaynaklanan dijitalleşmeye geçişteki hızlanma nedeniyle bankacılık sektöründeki hızlı değişimler ve müşteri davranışlarındaki değişiklikler, asıl raporda bir güncelleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur.

Rapor, EY Türkiye danışmanlık bölümü ile karşılıklı iş birliği içerisinde TKBB tarafından hazırlandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu (2021-25), katılım bankacılığı sektörünü sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yerel ve küresel düzeyde ileriye taşıma misyonu doğrultusunda nitelikler taşıyacaktır. Rapor, EY Türkiye danışmanlık bölümü ile karşılıklı iş birliği içerisinde TKBB tarafından hazırlanmış ve 25 Mart 2021 tarihinde TKBB'nin resmî internet sitesi üzerinden duyurulmuştur.

Güncellenen strateji raporu üç bölümden oluşmaktadır: Katılım bankacılığının küresel ve yerel çerçevesine ilişkin bir inceleme, 2015'te söz konusu olan stratejik eylemlerin mevcut durumunun tespiti ve 2021-25 dönemine yönelik yeni stratejilerin belirlenmesi. Önceki sürümde de vurgulandığı üzere öngörülen büyüme planı ile %15 pazar payı hedefine ulaşmaya ilişkin aktif büyüklük artış tahminleri 2021-25 dönemine yönelik raporda güncelliğini korumaya devam etmiştir. Raporun proje yönetimi sürecinde uygulanan üç aşamalı metodoloji; katılım bankacılığı sektörel araştırması, Türkiye katılım bankacılığı pazar büyüklüğü analizi, gelecek öngörüsü ve strateji güncelleme çalışmalarından oluşmaktadır. Türk katılım bankacılığı sektörünün ekosistemi kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve gerek kamu gerekse özel sektördeki 20'den fazla kurum ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ekosistem paydaşları ile vizyon, misyon ve yeni stratejik eylemler gözden geçirilerek eylemlerin mevcut durumları değerlendirilmiştir.

Güncellenen stratejik rapor; altı temel stratejik hedef etrafında toplanan 10 strateji ve 23 eylemi kapsamaktadır

Yeni rapordaki her bir stratejik eylem dikkate alınarak sorumluluk matrisi oluşturulmuştur. Güncellenen stratejik rapor; iletişim, yetkinlik geliştirme, dijital, ekosistem, ürün yelpazesi, standartlar ve yönetişim olmak üzere altı temel stratejik hedef etrafında toplanan 10 strateji ve 23 eylemi kapsamaktadır. Güncellenen raporun ana odağı; katılım bankaları ile müşterileri arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, operasyonel süreçlerin şeffaflığının artırılması, faizsiz finans sisteminin zenginleştirilmesi, ekosistem paydaşları ile iletişim ve iş birliği kanallarının geliştirilmesi, dijital yetkinliğin artırılması, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ürün çeşitliliğinin sağlanması ve katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerine yönelik finansal okur yazarlığın artırılması olarak açıklanabilir.

Güncellenen strateji raporunun uygulanması için TKBB bünyesinde bir proje yönetim ofisi oluşturulmuş ve her bir stratejik hedefin lideri, bu doğrultuda ayrıntılı eylem planları tasarlamıştır. Katılım bankacılığı sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2015-2019 yılları arasında %24 oranında artarken geleneksel bankacılık sektörü ise %16 oranında büyüme göstermiştir. Katılım bankaları 2020 yılında 3,7 milyar TL (444,05 milyon ABD doları) değerinde kâr sağlamıştır. Salgının yol açtığı zorluklara karşın sektörün toplam aktif büyüklüğü %54 oranında artmıştır. Bunun yanı sıra 2020 yılında istikrarlı bir büyüme performansı ile toplanan fonlar %49, tahsis edilen fonlar ise %61 oranında artış göstermiştir.

TKBB Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Fatma Çınar

Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu 2021 - 2025

Kaynak: IFN

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@