BDDK Stratejik Planı; Faizsiz Finansa Mevzuat Taslağı Hazırlanacak

Mevzuat 29.03.2019, 01:48
86
BDDK Stratejik Planı; Faizsiz Finansa Mevzuat Taslağı Hazırlanacak

BDDK 2019-2021 Stratejik Planı’nda faizsiz finansa dair stratejik hedefler ve amaçlar belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik stratejik amaç ve hedefleri ile stratejilerini ortaya koyan dördüncü Stratejik Planı, 2019- 2021 dönemine yönelik olarak Kurumun ve sektörün ihtiyaçları, uluslararası bütünleşmenin gerekleri, uluslararası en iyi uygulamalar ve muadil otoritelerin tecrübeleri ışığında hazırlandı.

– “Faizsiz finans kurumsal yönetişimine ilişkin bir mevzuat taslağının hazırlanması”

BDDK Dördüncü Stratejik Plan kapsamında; kurumsal amaçlara ulaşılması için yönetsel etkinliğin arttırılması, katılım bankalarında faizsiz finans kurumsal yönetişimine ilişkin bir mevzuat taslağının hazırlanması ve kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz kaynak kullanma ve fon kullandırma imkânı getiren yasal altyapı oluşturularak katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörü gelişimine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Finansal ürün ve hizmetlerden yararlananların korunmasına yönelik idari kapasite ve düzenleyici çerçeve güçlendirilecek ve finansal farkındalık seviyesinin artırılması önümüzdeki dönemin öncelikli çalışma alanlarını oluşturacaktır. Bunların yanı sıra Türkiye Emlak Katılım ve Türkiye Kalkınma Bankalarının stratejik sektörlerde yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim yatırımlarına uzun vadeli fon sağlayacak bir yapıya kavuşturulması diğer önemli bir gündem maddesi olacaktır. Ayrıca, sektöre yeni giriş yapacak çeşitli banka ve finansal kuruluşların sisteme dâhil edilmesi ve finansal piyasaların derinleştirilmesine yönelik çalışmaların da BDDK’nın faaliyet konuları arasında yer alması beklenilmektedir.

– “Sürdürülebilir gelişme göstermesi adına çeşitli yapısal adımlar atıldı”

Planın “Amaçlar” bölümünde yer alan 4. maddede yer alan “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sektörü Geliştirilecektir” başlıklı bölümde faizsiz finansa ait hedefler sıralandı.

– İlgili bölümde yer alan bilgilier ise şu şekilde;

“Finansal sektör çeşitlendirilmesi ve farklı alt sektörlerin geliştirilmesi yalnızca makroekonomik dalgalanmalara karşı bir önlem olarak değil aynı zamanda farklı kesimlerin finansal erişiminin artırılması açısından da önem taşımaktadır. Alternatif bir finans sektörü ve ürün-hizmet çeşidi olarak katılım bankacılığı ve faizsiz finans sistemi, bugün birçok ülke için stratejik olarak desteklenen sektörlerden biri haline gelmiştir. Ülkemizde de son dört yıldır başarıyla yürütülen Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Stratejisi sayesinde, kamu katılım bankalarının kurulması, banka dışı faizsiz finans kuruluşlarının faaliyete geçmesi, kamu ve özel sektör sukuk ihraçlarının artırılması gibi somut adımların yanı sıra sektörün önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir gelişme göstermesi adına çeşitli yapısal adımlar atılmıştır.

Sektörün daha geniş kitleler nezdinde tanınması ve farkındalığının artırılması, çok çeşitli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve birçok üniversitede akademik bölümlerin ve araştırma merkezlerinin açılması, kaydedilen yapısal gelişmelerden bazılarıdır. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı da bu minvalde faizsiz finans sektörünün gelişmesi adına önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu Plan kapsamında belirlenen eylemler büyük oranda tamamlanmıştır.

– “Sektöre yönelik algının iyileştirilmesi ve özellikle de yeni ürünlerin geliştirilmesi”

Katılım bankalarımızın yanı sıra faizsiz finans faaliyeti yürüten tüm kuruluşların İslami ilke ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermelerinde onlara yol gösterecek merkezi danışma kurulunun kurulmuş olması ve bu alanda standardizasyon sağlanması, sektöre yönelik algının iyileştirilmesi ve özellikle de yeni ürünlerin geliştirilmesi sektöre önemli katkılar sağlayacaktır. Katılım bankacılığının yeknesak bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için atılması gereken diğer bir adım ise söz konusu kuruluşlar nezdinde faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemlerinin tesis edilmesi ve bu kapsamdaki faaliyetlerin uluslararası standart ve en iyi uygulamalarla uyumlaştırılmasıdır.

Tüm dünyada faizsiz finans ilkelerine uyum sağlanmasına yönelik kurumsal yapı oluşturulması trendi bulunmaktadır. Ayrıca, katılım bankacılığının algı problemlerinin giderilmesi ve müşterilere faizsiz finans ilkelerine uyum konusunda güvence verilmesi zorunluluk haline gelmektedir. Bu amaçla katılım bankalarında faizsiz finans kurumsal yönetişimine ilişkin bir mevzuat taslağı hazırlanması hedefi belirlenmiştir.”

– Hedeflenen strateji ise şu şekilde belirtildi;

“Katılım bankaları nezdinde faizsiz finans kurumsal yönetişim sisteminin tesis edilmesine yönelik çalışmaların Kurumumuz bünyesinde faizsiz finansa yönelik AR-GE çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş bulunan Uygulama III Dairesi aracılığıyla yürütülmesi, diğer taraftan yine konuyla ilgili olarak Düzenleme Dairesi, Hukuk İşleri Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi ile işbirliği içinde bulunulması planlanmaktadır.

Söz konusu taslak hazırlanırken, ilgili diğer mevzuatla uyumsuzluk yaşanmamasına, gerçekleştirilecek düzenlemenin katılım bankaları için aşırı seviyede ilave maliyet oluşturmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan faizsiz finans kurumsal yönetişim yapısında yer alacak yetkin personel gereksinimi de göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür.”

*Katılım bankalarında faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemi tesis edilecek ve uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılacaktır.

Kaynak: Katılım Analiz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner7
Günün Anketi Tümü
Katılım Finans 31. Sayısını Değerlendirin!
Katılım Finans 31. Sayısını Değerlendirin!
banner9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@