2018 Katılım Sigortacılığı Yılı Olacak

Tekafül 16.05.2018, 01:49
54
2018 Katılım Sigortacılığı Yılı Olacak

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek ile Türkiye’de katılım sigortacılığının yerini ve ekonomiye olan katkısını ele aldık                        

Katılım veya tekâfül sigortacılığı olarak kullanılan tanım, Türkiye’de genellikle katılım sigortacılığı olarak kullanılıyor. Arapçadan gelen ‘tekâfül’, “karşılıklı garanti vermek”, “birbirine kefil olmak” anlamlarına geliyor. Bu sigortanın temel amacı sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelmesi ve toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişiler tarafından kullanılmasıdır. Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve üye olan kişilerden (poliçe sahipleri) riskli durumda olanların zararları bu havuzdan tazmin edilir. Bu sayıda Türkiye’de katılım sigortacılığı konusunu ele aldık. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek ile Türkiye’de katılım sigortacılığının yerini, ekonomiye katkısını, BES’i ve faizsiz sigortacılık gibi birçok konuyu konuştuk.

“Faizsiz esaslara dayanan katılım sigortacılığına ilgi artarak devam ediyor”

1.Katılım sigortacılığının Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katılım Emeklilik’in öncüsü olduğu katılım sigortacılığı, Türkiye ekonomisine derinlik katacağına inanıyorum. Katılım sigortacılığı pazarında 2017 yılında 1,3 milyar liralık prim üretildi. 2016’ya göre yüzde 25,8 artış yaşandı. Genel sigorta pazarındaki pazar payı yüzde 2,83’e çıktı.

Faizsiz esaslara dayanan katılım sigortacılığına ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz. Sadece katılımcı sayısı olarak değil yeni şirketler kurulması ve yeni yatırımcılar açısından da ilgi artıyor. Geçen yıl yayınlanan katılım sigortacılığı yönetmeliği ile faizsiz tarafın sınırlarının net bir şekilde çizilmiş oldu, Körfez ve Malezya gibi yurt dışı sermayeler için de Türkiye’deki katılım sigortacılığı pazarı daha cazip hâle geldi. Pencere şeklinde faizsiz sigortacılık sunan şirketler için faizsiz tarafta iş yapma imkânı üç yıl ile sınırlandırıldı. Üç yıl içinde ya konvansiyonel ya da katılım sigortacılığı yapma kararı verme veya bu doğrultuda yeni şirketler kurmaları gerekecek. Bu da demektir ki yeni yerli şirketler de oyuncu olarak sektöre giriş yapacak. Bu alanda kendini katlayan bir büyüme performansı ön görüyoruz.

Katılım sigortacılığı sektöründeki toplam prim üretiminin 2021 yılında 2,5 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sektör, 2021 yılında genel sigorta pazarındaki katılım sigortacılığının payını yüzde 6,2’ye çıkarmayı hedefliyor. Özetle katılım sigortacılığı Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kaynak sorununu çözmekte önemli katkı sağlayacak, tasarruf oranlarımızın artmasını destekleyecektir.

2. Faizsiz BES ve katılım sigortacılığı için 2017 nasıl geçti? 2018 yılı için beklentileriniz nelerdir?

Faizsiz BES ve katılım sigortacılığı için 2017 yılı milat oldu. OKS’de sunulan faizsiz fonları yüzde 63 oranında tercih eden insanlar, birikimlerini faizsiz finans araçlarında değerlendirdi. 2017’de Katılım Emeklilik olarak fon büyüklüğümüz OKS (Otomatik Katılım Sistemi)fonları dâhil yüzde 66 oranında büyürken tüm sektör yüzde 30 oranında büyüdü. 2017 yılı başında sektördeki faizsiz fon büyüklüğü pazar payı yüzde 5,33’ten yüzde 7,65’e yükseldi.

2017 yıl bazında net BES sözleşmesi artışının yüzde 15,5’ini Katılım Emeklilik olarak üreterek sektörde 4’üncü sıraya yükseldik. Yakaladığımız bu büyüme ivmesi milletimizin bize gösterdiği teveccühün bir göstergesi oldu. 2018, faizsiz BES ve katılım sigortacılığının yıldızının parladığı bir yıl olacak. Katılım sigortacılığına dair veriler ayrıca yayınlanmaya başladı ve ilk gelen veriler de bu büyüme tahminlerini destekler nitelikte.

Katılım Emeklilik olarak baktığımızda ise katılım sigortacılığının öncü markası konumundayız. Kuruluşumuzun ardından 3,5 yıl geçmesine rağmen pek çok kilometre taşını başarıyla geçtik. 1 Milyar TL fon büyüklüğünü aştık. Hedefimiz olan 5 yılda 500 bin sözleşme sayısına daha erken zamanda ulaşacağız.

Katılım Emeklilik olarak toplam BES sözleşme sayımız 430 bin ve fon tutarımız da 1 milyar 200 milyon TL civarında. OKS’de 300 binin üzerinde çalışanın sisteme girişini sağladık. Katılım sigortacılığı tarafında ise 115 bin sigorta sözleşme sayısına ulaştık. 2018’de ilk faizsiz sağlık ürünlerimizi hazırladık ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüz olan Tam Katılım Sağlık Sigortası ile sağlık sigortası hizmeti de sunmaya başladık.

Standartların belirlenmiş olması en çok Katılım Emeklilik olarak bizim önümüzü açan bir gelişme oldu. Bu düzenlemeye en hazır şirkettik. Yeni yılda hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi daha da artırarak büyümeye devam edeceğiz.

3. Hizmet kalitenizi ve müşteri memnuniyetinizi artırmak için neler yapıyorsunuz?

İşlerimizin merkezine dijitalleşmeyi koymamız bize pek çok avantaj sağlıyor. En önemlisi hızımız artıyor. Datalara ulaşarak istenen sonuçların hızla görüntülenebilir olması hem içeride hem de müşteri tarafında hizmet kalitemizi artırıyor. Dijitalleşmeyi yapay zekâlı robotlar, iyi eğitimli satış personeli, interaktif sosyal medya yönetimi gibi özelliklerimiz izliyor. Tüm bunlara büyük resmi görerek baktığımızda müşteri memnuniyetini artırıcı pek çok aksiyonu önceden öngörerek aldığımız ortaya çıkıyor.

Geleceğin dünyasında tüm müşteriler özel olduklarını hissetmek istiyor. Bunu da ancak doğru verileri toplayarak ve yöneterek yapabilirsiniz. Teknolojiyi beklentileri karşılayacak şekilde kurgulamamız başarıyı da beraberinde getiriyor.

Elbette katılım sigortacılığının özünde insanları bir araya getirip zor durumda olan katılımcıya maddi destek olma motivasyonu yer alıyor. Fayda sağlayan ve insanları koruyan bir hizmet sunduğumuz için ve bunu faizsizlik prensibiyle, samimiyetle, şeffaflıkla ve avantajlı ürünlerle yaptığımızda ciddi karşılık buluyoruz.

4. Katılım sigortacılığı yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin sektöre etkisi nasıl oldu?

Katılım sigortacılığı yönetmeliğinin 2017’de yürürlüğe girmesi önemli bir dönüm noktası oldu. Yönetmelikle standartları belirlenen katılım sigortacılığı, sektörde kendi kulvarını pekiştirmiş oldu. Faiz hassasiyeti olan geniş bir kesim için uygun şartların tamamı sağlanmış oldu. Sigorta sektörü penetrasyon sorununu çözmek için çok iyi bir fırsat yakaladı. Yönetmelikte pencere uygulamasıyla hem konvansiyonel tarafta hem de faizsiz tarafta hizmet veren şirketlere 3 yıl süre tanındı. Bu şirketler bir tercihte bulunacak. Böylece sektöre yerli ve yabancı yeni oyuncular girecek. Faizsiz tarafın sınırlarının çizilmesi ile Körfez ve Malezya gibi bölgelerden uluslararası fonlar da Türkiye’ye yatırım yapacak. Özetle yönetmeliğin hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine olumlu katkıları oldu.

5. Dijital alanda katılım sigortacılığına yönelik neler yapıyorsunuz?

Katılım Emeklilik olarak büyümenin kilit noktasının dijitalleşme olduğunu düşünüyoruz. Tüm işlemlerimizin merkezinde bu nedenle dijitalleşme bulunuyor. Teknolojiyi hem kurum içi tüm işlemlerde hem de müşteri beklentilerini karşılamada kullanıyoruz. Dijitalleşme sayesinde OKS gibi kapsamlı, zor bir süreci kolayca ve yüksek başarıyla tamamladık. Müşterilerimizin işlemlerini online internet şubesi, cep telefonu uygulamasından ya da telefon ile arayarak yalnızca birkaç tuşlama ile yapabilmesini sağladık. Bu dijital altyapı tüm işlemlerde verimlilik sağlıyor. Her işlem kayıt altında ve hızlı şekilde gerçekleşiyor, müşteri memnuniyeti artıyor. Marka olarak da genç bir şirket olduğumuz için süreçlerimizi akıllı dijital teknolojilerle kurguluyor, son teknolojiyi iyi kullanmanın pek çok avantajından yararlanıyoruz. Operasyonel süreçlerimizde yapay zekâ teknolojilerine geçiyoruz. Operasyonel işlemlerimizde robot çözümlerin yanı sıra müşteri hizmetlerinde de önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamaları kullanmaya başlayacağız. Dijitalleşme ile dağıtım kanalımızı oluşturan Albaraka Türk ve Kuveyt Türk bankalarının sistemleriyle uyum içinde işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde acentelerimiz için de bir ara yüz hazırlayarak işlemlerimizin online, yüksek hızda bizimle iletişim kurmalarını sağlayacağız. Tüm paydaşlarımızla da dijital sistemler üzerinden çalışabiliyoruz.

“Katılım sigortacılığı, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kaynak sorununu çözmekte katkı sağlıyor ve tasarruf oranlarının artmasını destekliyor”

FAİZSİZ SİGORTACILIKTA YENİ DÖNEM

Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan şirketler, katılımcıların birikimlerini faiz içermeyen finansal araçlarda değerlendiriyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katılım sigortacılığının finansal kapsayıcılık açısından Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, katılım sigortacılığının önümüzdeki dönemde pazar payının artmasını beklediklerini ifade etmişti. 2023 için katılım sigortacılığının payını yüzde 10 olarak hedeflediklerini söyleyen Şimşek, 2023 yılında 300 milyar liralık prim ve fon büyüklüğünün yaklaşık 30 milyar liralık kısmının katılım sigortacılığı ve emekliliği ürünlerinden oluşacağını tahmin ettiklerini belirtmişti.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner7
Günün Anketi Tümü
Katılım Finans 27. Sayısını Değerlendirin!
Katılım Finans 27. Sayısını Değerlendirin!
banner9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@