Bank Of Bahrain and Kuwait Olarak Önceliğimiz: Güven

Bank of Bahrain and Kuwait’in (BBK) hedeflerini ve ülkemizdeki çalışmalarını BBK Türkiye Direktörü Bilgün Gürkan ile konuştuk.

Ülke Panoraması 13.01.2021, 23:04 12.04.2021, 12:35
291
Bank Of Bahrain and Kuwait Olarak Önceliğimiz: Güven

Bank of Bahrain and Kuwait’in (BBK) hedeflerini ve ülkemizdeki çalışmalarını BBK Türkiye Direktörü Bilgün Gürkan ile konuştuk.

Bank of Bahrain and Kuwait (BBK), 1971 yılında kurulduğu Bahreyn Krallığı’nın haricinde; Kuveyt, Hindistan Mumbai, Haydarabad, Aluva, Yeni Delhi, Birleşik Arap Emiklikleri (BAE) ve Dubai’de faaliyet gösteren bir banka. Kurum, somut olarak yer almadığı ülkelerde ise uluslararası bankacılık departmanı nezdinde hizmet veriyor. BBK, Türkiye’de açtığı temsilcilik sayesinde Türkiye ile bölge arasında ticaret köprüsü kurmayı ve iş fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor. Bizler de kurumun hedeflerini ve ülkemizdeki çalışmalarını BBK Türkiye Direktörü Bilgün Gürkan ile konuştuk.

Türkı̇ye-Bahreyn arasındakı̇ ekonomı̇k ı̇lı̇şkı̇lerı̇n geçmı̇şten günümüze ı̇zledı̇ğı̇ seyrı̇ aktarır mısınız?

Bahreyn, 1.5 milyonluk nüfusa ve 778 kilometrelik yüz ölçümüne sahiptir. Buna rağmen, Körfez Bölgesi’nin en büyük ekonomisini oluşturan Suudi Arabistan’a yakınlığı, sağladığı serbest iş ortamı ve bölge ülkeleriyle sıfır gümrük vergisiyle ihracat yapabilmesi gibi özellikleri ile cazip fırsatlar barındırmaktadır.

Türkiye- Bahreyn arasındaki ticari hacim de her geçen gün artmaktadır. 2003’te, 28 milyon dolardan 300 milyon dolara yaklaşan ticaretimiz, 2020’de pandemi nedeniyle azalmış olsa da ticari ilişkimizdeki genel ivme dikkat çekicidir. Özellikle bu dönemde yapılan altyapı çalışmaları ve müteahhitlik çalışmaları ithalata olumlu etki sağlamıştır.

Bu etkide ülke insanlarının benzer kültürel değerleri paylaşmasının da büyük etkisi vardır. Bahreynli iş insanları, Türkiye’yi sevmekte ve ülkemizle iş birliği yapmak istemektedir. Türkiye’ye gelen Bahreynli turist sayısı da son yıllarda çok yüksek oranda artış göstermiştir. Bahreyn’de; gıda, giyim ve mobilya gibi alanlar ilgi görmektedir. Özellikle son yıllarda katma değeri yüksek ve teknolojik ürünler Bahreyn piyasasında yerini almıştır.

Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin ülkeye ihracatı potansiyelinin çok altındadır. Ülkemiz, Bahreyn’in ithal ettiği birçok üründe, yüksek rekabet gücüne sahip olduğu hâlde ihracatımız istenilen seviyenin altındadır. Yüzde olarak bakıldığında ise Türkiye’nin Bahreyn’in yaptığı ithalattaki yeri yüzde 3-4’ü geçmemektedir. Bu oran, Türkiye’nin Körfez ülkelerine yaptığı toplam ithalat rakamına benzer orandadır. Türkiye’nin, nüfuslarının az olması sebebiyle Körfez ülkelerindeki ihracata bir dönem ağırlık vermemiş olması, bu durumun esas sebeplerinden biridir. Bu sebeple sözkonusu ülkelerde Türkiye’den temin edilebilecek ürünlerin yerine; Çin, Amerika, İngiltere ve Avrupa’dan ithal edilen ürünler bulunmaktadır. Oysa Bahreyn’in ticaret rejimi liberal ve gümrük vergileri düşüktür. Bu da Bahreyn’e ihracat yapmak isteyen iş insanları için avantaj sağlamaktadır.

Bunun yanında Bahreyn’in Türkiye’deki yatırımcılar tarafından daha fazla tanınmasının karşılıklı ticaret hacmine fayda sağlayacağına inanmaktayım. Bahreyn’de kişi başına düşen millî gelir 50,4 bin dolardır. Bu gelir, alım gücünü de artırmaktadır.

Bahreyn’de iyi işleyen bir hukuk sistemi ve serbest bir ekonomik ortam vardır. Ayrıca yeni iflas yasası, açık veri yasası ve siber güvenlik yasaları da iş ortamını iyileştirmektedir. Bahreyn, yabancı çalışanların en çok tercih ettiği ülkeler arasında ilk 10’da yer almaktadır.

DEİK/ Türkı̇ye-Bahreyn ı̇ş konseyı̇ başkanı olarak ı̇kı̇ ülke arasındakı̇ tı̇caret hacmı̇nı̇n gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇ adına ne gı̇bı̇ çalışmalar yürütüyorsunuz?

DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi olarak, 2020-2022 arasında Türkiye-Bahreyn ithalat ve ihracat rakamlarını artırmak öncelikli hedefimiz. Bahreyn’in direkt ve dolaylı finansman kuruluşlarından Türkiye’ye yatırım gelmesi ve buna bağlı olarak yabancı yatırımın artmasını sağlamak da bizim için önem taşıyor. Bu amaçla Bahreyn’den Türkiye’ye gelen turizm, sağlık, eğitim alanlarındaki şirket ve kişi sayısı ile bunların yapmış olduğu harcamaları artırmak da iş planlarımız arasında yer alıyor. Bahreyn ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinde birebir tanışıklıklar oldukça etkili oluyor. Bahreyn’in en büyük 100 ithalat şirketine tek tek ulaşıp, onları bulundukları sektördeki Türk şirketlerle tanıştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu zaman alan bir yöntem olmakla birlikte uzun vadede muhakkak etkili olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca Bahreyn‘de paydaşımız olan Bahreynli İş Adamları Derneği ile bir anlaşma imzaladık. Böylece Bahreyn’in büyük firmaları ile DEİK üye şirketlerimizi tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle Bahreyn Ticaret Odası ile online görüşmeler düzenledik. Böylece DEİK olarak, Körfez ülkeleri arasında ilk defa yapılan B2B görüşmelerini başlatmış olduk.

Türk iş insanları Bahreyn’deki yatırım fırsatlarından ne ölçüde haberdar?

DEİK üyelerimize, Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) ile beraber, Bahreyn’de yatırım yapma imkânlarını anlatıyoruz. Bahreyn‘in Hindistan ile yakın ilişki kurması, Amerika ile Serbest Ticaret Anlaşmasının olması ayrıca Dubai’den daha ucuz olması Türk şirketlerinin değerlendirmesi gereken fırsatlar şeklinde karşımıza çıkıyor.

Bahreyn’de gelecek vadeden sektörlerden konuşacak olursak neler söylemek istersiniz?

Bahreyn, önümüzdeki senelerde enerji sektörü bazında 32 milyar doları bulan yatırımlar yapacak. Bu, ülkede bilgi teknolojileri, sağlık, tıbbi cihazlar, inşaat, mühendislik, limanlar, profesyonel hizmetler ve yenilenebilir enerji alanlarında gelişmeler yaşanmasına zemin hazırlayacak.

Bank of Bahrain Kuwait, Türkiye’de neler yapıyor?

Bank of Bahrain Kuwait (BBK), Bahreyn’in en büyük bireysel bankasıdır. 2010’dan beri Türkiye kamu ve özel sektör sendikasyon ve tahvillerine girerek, Türkiye ile çalışmaktadır.

2017’den itibaren ülkemizde olan piyasa bilgileri ve olası sendikasyon ve finansman imkânlarını yurt dışı ile paylaşmaktadır. Yurt dışında özellikle Körfez ve Hindistan’da bulunan Türk şirketlerini de yurt dışı merkez ofisimiz ile tanıştırmak ve Türk şirketlerinin olası finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yurt dışı merkez ve ülke şubelerimizle ilgili konuları takip etmelerine yardımcı oluyoruz.

BBK Türkiye Ofisimiz, yurt dışının Türkiye’de doğru işlere finansman sağlamalarına yardım ediyor. Türk ekibi, doğru bilgileri hızlı şekilde ulaştırmak ve dört yıl içinde Türkiye’ye ayrılan ülke limiti ile ülkemize yurt dışından gelen finansmanın artmasına önayak olmaktadır. Ben ayrıca, TÜSİAD Körfez Network Çalışma Grubuna da başkanlık yapmaktayım. BBK olarak Körfez ülkelerinin ticari hacminin arttırılması kadar Türkiye’nin bu bölgede tanıtımına da destek olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bank Of Bahrain And Kuwait, Türkı̇ye ofı̇siyle ne hedefliyor? Söz konusu ofı̇sı̇n çalışmalarından bahseder misiniz?

BBK Türkiye temsilcilik ofisi olarak, Körfez’de bulunup ülkemizde faaliyet göstermeyen Arap sermayeli bankalara sunumlar yaparak, onları Türk şirket ve bankaları ile tanıştırmak en çok üzerinde durduğumuz konulardan. Ayrıca ülkemize limiti olan ama ikinci piyasadan satın alım yapan bankalara, ilk piyasada iş yapmanın ve Türk bankalarını birinci piyasa işlemlerinde tanımanın önemini anlatıyoruz. Türkiye dinamik bir ülke ve özellikle bankacılık ve teknoloji konularında Körfez bankacılık sisteminden oldukça ileri bir konumda. Yabancı yatırımcıların ülkede ofis açmaları sadece Türkiye değil, çevre ülkelerle de olası yatırım ve ticaretlerine imkân sağlamakta.

Bizlerin BBK’yi, DEİK ve TÜSİAD’da temsil etmesi BBK’nin bilinirliğinin artmasına yardımcı oluyor. Ayrıca her ay bankamızın dergisinde, yaptığımız faaliyetlere ve temsil ettiğimiz ya da katıldığımız toplantılardan fotoğraflara ve bilgilere yer veriyoruz. Bahreyn’de de BBK Türkiye tanıtımı yapmaya devam ediyoruz. Arzumuz, bankamızı lisanslı bir banka olarak görmek. Bunun için uzun zaman gerekse de BBK’nin hem yurt içi hem de yurt dışı bazında en çok önemsediği şey güven.

Bahreyn, İslami finans ekosistemi açısından oldukça gelişmiş bir ülke konumunda bulunuyor. Türkiye de son yıllarda sözkonusu sistemdeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Bu noktadan hareketle İslami finans sı̇stemı̇nı̇n ülke ekonomilerine katkısı hakkında neler söylemek istersiniz?

Bahreyn’de finans sektörü ve özellikle İslami finans çok gelişmiş durumda. Bahreyn, sadece Körfez Bölgesi’nin önemli finans merkezlerinden biri olmakla kalmıyor ayrıca Orta Doğu’da en çok İslami finans kuruluşuna sahip ülke olarak da dikkat çekiyor. İslami finansman sektörünün düzenleme kuruluşlarının pek çoğu da Bahreyn’de bulunuyor. Ülkedeki çoğu konvansiyonel bankanın içinde İslami finans bölümleri olduğu için iki finansman ürünü de eş zamanlı olarak ilerleyebiliyor.

Ayrıca, sadece İslami finans lisansı ile faaliyet gösteren bankalar da bulunuyor. Körfez’de ve Bahreyn’de yer alan çoğu kurumun yeni ülkelere ve farklı portföylere ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu nedenle DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi olarak İslami finans kuruluşları ve bankalarının ülkemize gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. BBK örneğindeki olduğu gibi “Neden Körfez dışına çıkmaları gerek?” ve “Türkiye neden önemli”’ konularına odaklanıyoruz.

Bahreyn’nin en büyük 100 ithalat şirketine tek tek ulaşıp, onları bulundukları sektördeki türk şirketlerle tanıştırmak için çalışmalar yapıyoruz

Bu bağlamda TKBB ve DEİK/Türkiye-Bahreyn iş Konseyi olarak mevcut konuya beraber bakmak için bir çalıştay düzenledik. Yaptığımız bu çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin konuyla ilgili bölüm müdürlerini davet ettik. Konu üzerine çalışan olası paydaşları çalışmalarımızdan haberdar etmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve farklı kollardan bu konuyu yakın takip etmeyi öncelik hâline getirdik.

Hedefimiz, TKBB ile beraber tek tek belirlediğimiz bankalara giderek “Neden Türkiye’yi” anlatmak. Zira Türkiye, İslami finans anlamında bölgesel merkez olmak için oldukça hazır ve çok çalışma yapmış durumda. Bu sebeple saymış olduğum ölçütleri beraber anlatmak ve yeni İslami bankaları aynı BBK örneğinde olduğu gibi ülkemize getirmek arzusundayız. En kısa sürede yine buradan Türkiye’ye yeni yatırım yapan bankaları ve gerçekleşen finansmanları aktarma şansımızın olacağına inanıyorum.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner7
Günün Anketi Tümü
Katılım Finans 30. Sayısını Değerlendirin!
Katılım Finans 30. Sayısını Değerlendirin!
banner9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@