İslami Finans Eğitimi Üzerine

Topluma, ekonomiye ve çevreye daha büyük değerler katmak adına insanlık, gezegen ve dünya üçlüsü ile yeni sınırlara atılıyoruz.

Ülke Panoraması 10.05.2021, 21:06 31.05.2021, 13:16
İslami Finans Eğitimi Üzerine

Uluslararası İslami Finans Üniversitesi’nin (INCEIF) kurucusu Malezya Merkez Bankası (BNM), İslami finans alanında sektöre yüksek vasıflı çalışanlar ve profesyoneller yetiştirmiştir. Bununla birlikte İslami finans disiplinlerine uzman/araştırmacı kazandırmada en ön saflarda yer alacak bir yükseköğrenim kurumu oluşturulması uzun zamandır amaçlanmıştır.

INCEIF müfredatı, regülatörlerin ve sektörde aktif rol alan kişilerin katkılarıyla akademik bilgi ile sektör deneyimi arasındaki boşluğu doldurmak için oluşturulmuştur. İslami finansın akademik ve sektörel çevreleri arasında dünya çapında bir saygınlığı olan INCEIF öğretim üyeleri, ortak bir deneyim ve çeşitliliğe sahiptir. Kesintisiz bir sektör desteğiyle birlikte INCEIF öğrencilerine önemli mentorluk ilişkileri ve profesyonel gelişim olanakları sağlanmaktadır.

Birçok akademik programın yanı sıra INCEIF, İslami finans alanında bilgi/fikir önderi olma vizyonuyla özelleştirilmiş yönetici eğitim programları da sağlamakta ve sektör odaklı uygulamalı araştırmalar yürütmektedir. INCEIF Kasım 2018’de, Meslek Yüksek Okullarını Geliştirme Derneği (AACSB International) tarafından akredite edilerek dünyada akredite olan işletme okullarında ilk yüzde beş arasına girmiştir.

Günümüz & gelecek

İslami finansta yeni bir çağdayız. Topluma, ekonomiye ve çevreye daha büyük değerler katmak adına insanlık, gezegen ve dünya üçlüsü ile yeni sınırlara atılıyoruz. INCEIF, İslami finansın bankacılık ve finansın ötesinde uygulamalarını göstermek için yeni bir müfredat geliştirip toplumsal refahı teşvik ediyor. Riskleri yönetmeyi, etik ve güveni desteklemeyi kapsayan sürdürülebilir uygulamalar üzerine uygulamalı araştırma yürütmek içinse Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Malezya) ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu gibi çok taraflı kurumlarla birlikte yol alıyoruz.

Uluslararası erişim

Program içeriği, öğretim kalitesi ve danışmanlık hizmetleri de dâhil çalışmalarımızın her alanında küresel tanınırlığa ulaşmaya çabalarken uluslararası sektör oyuncularıyla ve tanınmış kurumlarla bağlantı kurmak INCEIF için önemlidir. Yıllar içinde INCEIF; İslami finans bilgisini Japonya, Birleşik Krallık ve Lüksemburg’un da dâhil olduğu geleneksel olmayan İslami finans piyasalarına taşımak için üniversitelerin yanı sıra merkez bankaları, düzenleyici/profesyonel otoriteler ve sektör oyuncularıyla da iş birliği içerisinde olmuştur. Programlarında öğrenim dili ağırlıklı olarak İngilizce olsa da INCEIF, çevrimiçi/uzaktan Fransızca yüksek lisans programı olan eMIF kapsamında Cezayir finans sektörü için Cezayir’in Yüksek Sigorta Çalışmaları Okulu (EHEA) ile birlikte yakın zamanda çalışmalara başlamıştır. eMIF, ileride Fransızca konuşan diğer toplulukların hizmetine de sunulacaktır.

INCEIF, Türkiye’de yapılan çalıştaylar/seminerler aracılığıyla finans bilgisini ve İslami finans sektörünün geliştirilmesinde Malezya deneyimini paylaşmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte çalışmıştır. INCEIF öğretim üyeleri ve öğrencileri, 2019’da Erasmus (Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Şeması) programı kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde (IZU) bir sömestir boyunca çalışan/öğrenci değişim programına katılmıştır. IZU çalışan ve öğrencileri de benzer bir program için INCEIF kampüsünde bulunmuşlardır.

INCEIF, 2010 yılından bu yana Malezya Teknik İşbirliği Programı aracılığıyla İslami fintek ve mikrofinans gibi çeşitli İslami finans konuları üzerine çalıştaylar yürütmek için Malezya Hükûmeti ile beraber çalışmıştır. Programın ziyaretçi katılımcıları; çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerden gelen, İslami finansı kendi ülkelerinde uygulamaya koymak için araştırma gayretinde olan, Hükûmet/merkez bankası yetkilileri ve sektör liderleri olmuştur. Bu yıl INCEIF, Filipinler’den gelen Hükûmet yetkililerine İslami bankacılık ve Ar-Rahnu eğitimleri verecektir.

İslami finans eğitiminin gelişimi için ekosistemin sağlanması

Malezya İslami finans ekosistemi, geniş ve derin bir alandır. Ülke; yüksek bir idari çerçevenin de desteğiyle İslami finansmanın insani açıdan kalkınmasını desteklemek için çalışan üniversiteler, araştırma enstitüleri, profesyonel otoriteler ve akreditasyon kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. INCEIF, Malezya Hükûmeti’nin küresel İslami finans sektörüne yeteneği olan kişileri eğitme gündemiyle, ülkenin Ulusal Menfaat Projesi statüsüne sahip sayılı kurumlarından biri ve tek üniversitesidir.

Malezya’nın İslami finans sektörünün gelişmesinde tepeden aşağı yaklaşımı, regülatörler ile sektör oyuncuları arasında proaktif bir bağlılık kurulmasına yol açmıştır. Bu da Malezya’nın küresel İslami finans sektöründeki öncü konumunu sürdürmeyi amaçlayan politikalar ve esasların başarıyla uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır. Malezya’nın 2020 bütçesinin dikkat çeken noktaları arasında vergi teşvikleri gibi tedbirler, bir İslam İktisadı Kılavuzu oluşturulması ve ülke çapında daha derin bir İslami finans bilgisi sağlanması için profesyonel kurslar açılması yer almaktadır.

Küresel düzeyde yeşil finans ivme kazanırken Malezya’nın İslami finans sektörü, Değer Bazlı Aracılık (VBI) gündemini hayata geçirerek ekonomiye, insanlara ve çevreye pozitif etki için liderlik etmektedir. VBI; hissedarların sürdürülebilir getirileri ve uzun vadeli çıkarları ile tutarlı şekilde etki yaratan uygulamalar, davranışlar/tekliflerle İslam hukukunun amaçlanan sonuçlarını sunmayı hedefleyen bir aracılık fonksiyonudur. INCEIF, BNM tarafından 2018 yılında oluşturulan Değer Bazlı Aracılık Değerlendirme Çerçevesi (VBIAF) görev gücüne başkanlık etmekte, BNM’nin İslami Bankacılık ve Tekafül departmanında ise eş başkanlık görevini üstlenmektedir.

Pandemide İslami finansın rolü

Mevcut sisteme alternatif canlı bir finansal sistem oluşturmak, sadece herhangi bir ülke veya yargı alanı için değil tüm dünya için hayati önem taşımaktadır. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ilk birkaç ayı, küresel sosyoekonomik kargaşayı beraberinde getirmiştir. Böylece kısa zaman içerisinde devasa insani ve ekonomik kayıplar doğuran eş zamanlı küresel bir şoka neden olmuştur. Pandemi, mevcut ekosistemin kırılganlığı üzerinde bir dayanıklılık testine dönüşmüştür. Bu durum; bizlere riski en aza indirgemek, dayanıklılığı artırmak ve toplumun her seviyesini gelecekteki bu gibi öngörülemez şoklara karşı koruma altına almak adına iş yapma şeklimizi yeniden şekillendirmek için bir fırsat vermektedir. Temelleri İslam hukukuna dayanan İslami finans, ekonomik ve sosyal kalkınma için önemli ölçüde değer üretme potansiyelini ortaya koymuştur.

Ülkede ilk Hareket Kontrol Emri (MCO) açıklandığında, herkes ardından gelecek kısıtlamalara hazırlıksız olduğu için bunu şaşkınlıkla karşılamıştı. INCEIF, uzaktan öğrenim lisansına sahip olduğu ve hâlihazırda bir dijital platformu bulunduğu için şanslıydı. Krizi fırsata çeviren INCEIF dâhil çoğu kuruluş, operasyon ve mal/hizmet tekliflerinin dijital uygulamasını yararlı hâle getirmek, hızlandırmak için kullanmıştır. MCO boyunca

INCEIF, işleyişine kampüste verilen dersler dâhil yüz yüze aktiviteleri durdurarak devam etmiştir. Ancak dünya süregelen pandeminin etkilerini henüz üzerinden atamadığı için zorluklar devam etmiştir. Doğrudan fiziksel hizmetlere bağlı olan yükseköğretim sektörünün durumu da endişe vericiliğini korumaktadır.

INCEIF olarak, uluslararası sınırlar kapalı kaldıkça çevrimiçi/uzaktan eğitim ve öğretim deneyimlerimizi geliştirmeye devam ederken kampüste sınırlı mevcudiyete sahip karma bir yaklaşım benimsemiş bulunmaktayız. Aksamalara ve belirsizliklere rağmen INCEIF; bilgiyi paylaşmak ve bugünün öğrencilerini daha iyi bir gelecek için liderlere dönüştürmek yolunda, ahlaki yükümlülüklere sahip olduğundan ayakta kalmak zorundadır.

INCEIF Başkanı & CEO Prof. Dr. Azmi Omar

İçeriği, Katılım Finans 25. sayısında görüntüleyebilirsiniz. (İslami Finans Eğitimi Üzerine)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@