Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi

Eğitim faaliyetleri, işletmenin çalışanlara yaptığı bir yatırımdır ve bu yatırım sonucu oluşan kâr payı çalışanlara ve işletmenin kendisine bir değer olarak geri dönmektedir

Ürün Geliştirme 28.06.2021, 10:29 01.07.2021, 09:22
Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi

Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitimin üç temel öğesi vardır; amaç, öğretme ve öğrenme teknikleri, değerlendirmeler.

Eğitim sürecinin özellikleri;

Eğitim oldukça kapsamlıdır. Bu süreç sadece okulda olmaz aynı zamanda okul öncesinde, sonrasında ve okul dışında da süreç her zaman devam eder. Eğitim süreci çeşitli bulgu ve bilimsel araştırmalardan yararlanmaktadır. Eğitimde bir mekân ya da yer sınırlaması söz konusu değildir. Eğitim her yerde oluşabilmektedir. Eğitimin amacı yalnızca öğrenmeyi sağlamak değil öğrenmeyi öğretmek, bireye kendi olmayı ve kendini gerçekleştirmeyi öğretmektir. Eğitim sürecinde bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hibrit Eğitim

Hibrit öğrenme karma, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlaşmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Hibrit eğitim günümüzde özellikle son zamanlarda en çok kullanılan eğitim türüdür. Eğitim kişilerde yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştirir. Sağlıklı bir eğitim sistemi aracılığıyla kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nitelikte insan gücü yetiştirilmesi mümkündür. Böylece eğitilmiş insanlar tarafından ülke kaynakları daha etkili ve daha planlı bir şekilde değerlendirilir.

Eğitim kurumları, diğer toplumsal kurumlar gibi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Temel amaç toplumdaki bireyleri yetiştirmek, onları topluma yararlı bireyler haline getirmek olan eğitim kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevleri bulunmaktadır. Eğitimin ekonomik olarak iki işlevi bulunmaktadır. Birincisi bireyi eğitim yoluyla üretici kılmak yani üretici insanlar yetiştirmektedir diğeri ise bireye tüketim davranışlarında bilinçli davranmayı öğretmektir.

Kurumsal Başarıda Eğitim

Bilindiği gibi, insanın eğitimi doğduğu andan itibaren başlar ve ölünceye kadar devam eder. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. İşe başlamakla kişinin eğitimi tabii ki sona ermez, görevinin gerektirdiği, kendisinden hizmet beklenen konularda sürekli eğitim görmezse başarılı olması mümkün değildir.

Kısacası kişinin sistematik eğitim sürecine dahil edilmesi gereklidir. Kurumların başarılı olabilmeleri öncelikle her çalışanı gerçekten başarılı olabileceği, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebileceği doğru alanlara yönlendirmelerine, önlerine mesleki bir vizyon koyarak kariyer gelişimlerine yardımcı olmalarına bağlıdır. Bunun için gerekli olan ana unsur ise, eğitimdir. Başarılı kurumlara baktığımızda başarılarının arkasındaki en önemli gücün eğitim olduğu görülmektedir.

Personel Eğitimi Neden Önemlidir?

İşletmelerde personel eğitimi, personel yönetiminin temel görevlerinden biridir. Eğitime önem vermeyen işletmelerin başarılarını ve verimlerini artırmaları ve dolayısıyla yoğun rekabet koşulları içinde varlıklarını koruyabilmeleri çok güç veya olanaksızdır. İşe alınan eleman seçiminde en isabetli seçim yapılmış olsa bile, çalışanların değişikliklere ayak uydurabilmeleri ve daha üst kademe görevlerine ilerleyebilmeleri için eğitime tabi tutulmaları gereklidir.

Aksi takdirde işletmenin hedefine ulaşılması beklenemez. Bilginin sürekli ve hızlı bir şekilde yenilendiği günümüzde, işletmelerin, yalnızca birkaç üst düzey yöneticinin yetenek ve yetkinlikleriyle yönetilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, sadece bilgi sahibi olmak, çağa ayak uydurmak yeterli değildir. Geleceğin her geçen gün daha belirsiz hale geldiği bir ortamda, dün geçerli olan bilgi ve deneyim, bir gün sonra geçerli olmayabilmektedir. Bu nedenle çağımız işletmeleri, bu gerçeği kabul etmeli ve çalışanların tamamının kapsayacak şekilde eğitim sistemleri geliştirmelidirler.

Personel Eğitimin Faydaları

Eğitim faaliyetleri hem işletmeye hem de çalışana yararı olan faaliyetlerdir. Eğitim, işgücünün verimliliğin artmasında ve iş hayatının kalitesinin yükselmesinde en önemli etkiye sahip unsurdur. Eğitim faaliyetleri, işletmenin çalışanlara yaptığı bir yatırımdır ve bu yatırım sonucu oluşan kâr payı çalışanlara ve işletmenin kendisine bir değer olarak geri dönmektedir.

Zeynep Aslı Kekeç

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@