Türk Sigorta Ve Emeklilik Sektörü

​​​​​​​Bu yazıda, Türkiye Sigorta Birliği Strateji Raporu (2020-2024) çerçevesinde, Türk sigorta ve emeklilik sektörünün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki engellerin ve sözü edilen raporda yer alan stratejik hedeflerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ürün Geliştirme 12.04.2021, 15:57 03.05.2021, 12:33
Türk Sigorta Ve Emeklilik Sektörü

2019 yılsonu verilerine göre, Türk finans sektörünün aktif büyüklüğü yaklaşık 5,6 trilyon TL düzeyinde olup, sigorta şirketlerinin sektörden aldıkları payın yaklaşık %4,2 seviyesinde olduğu, sigorta penetrasyonunun ise %2’ler seviyesine ulaştığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerle ve gelir düzeyi benzer bazı ülkelerle mukayese edildiğinde, Türk sigortacılık sektörünün büyüklüğünün görece sınırlı olduğu dikkat çekmekte, bununla birlikte genç nüfus yapısı ve ekonomik büyüme potansiyeli dikkate alındığında, sektörün büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu da vurgulanmaktadır. Bu açıklamalardan hareketle, Türkiye Sigorta Birliği Strateji Raporu (2020-2024) çerçevesinde sektörün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki engellerin ortaya konması ve söz konusu raporda yer alan hedeflerin incelenmesi önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk Sigorta ve Emeklilik Sektörünün Büyüme ve Gelişme Potansiyelinin Önünde Önemli Engellerin Olduğu Dikkat Çekmektedir

Türk sigorta ve emeklilik sektörünün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki yapısal engellerin 5 ana başlıkta ele alınması mümkündür;

1-) Genel Engeller: Görece düşük ulusal gelir düzeyi ve yetersiz alım gücü, tanınırlık eksikliği, sigorta şirketleri özelinde düşük tüketici güveni, sektörel anlamda sınırlı işbirliği, politika yapıcılar ile sınırlı iletişim, olumsuz makro-ekonomik ortam gibi faktörlerin büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki genel yapısal engeller arasında yer aldığı görülmektedir.

2-) Piyasa Altyapısı Kaynaklı Engeller: Türkiye Sigorta Birliği’nin sektörün gelişimi anlamında yeterince etkin olmaması, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetişmiş işgücünün eksikliği, ortak verinin etkin kullanımı ve analitik platformların oluşturulması konusundaki eksiklikler, sektörün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki piyasa altyapısı kaynaklı yapısal engeller arasında yer almaktadır.

3-) Branşlara Özgü Engeller: Araç sigortalarına olan yüksek bağlılık, zorunlu trafik sigortasından kaynaklanan yüksek teknik zararlar, hayat dışı branşlardaki sınırlı sigortalılık oranı, ürün ve dağıtım kanalları bazında sınırlı inovasyon, devlet tarafından sağlanan geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin özel sağlık sigortası talebini olumsuz yönde etkilemesi, hayat branşında sınırlı ürün çeşitliliği, sektörün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki branşlara özgü yapısal engeller arasında yer almaktadır.

4-) Mevzuata İlişkin Engeller: Dijitalleşmeyi desteklemeyen mevzuat çerçevesi, karmaşık, masraflı ve zaman alan yeni ürün geliştirme süreçleri, düzenlemelere uyum konusundaki problemler, tüketicinin korunması çerçevesindeki mevzuat kaynaklı belirsizlikler, sektörün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki mevzuata ilişkin yapısal engeller arasında yer almaktadır.

5-) Dağıtım Kanallarına İlişkin Engeller: Acentelerin sürdürülebilir olmayan iş modelleri, hemen hemen tüm kanallarda sınırlı dijitalleşme, müşteriye erişimdeki kısıtlar, sektörün büyüme ve gelişme potansiyelinin önündeki dağıtım kanallarına ilişkin yapısal engeller arasında yer almaktadır.

Türk Sigorta ve Emeklilik Sektörü Büyüme ve Gelişme Potansiyelinin Önündeki Engelleri Aşabilmek İçin Çeşitli Stratejik Hedefler Ortaya Koymuştur

Türkiye Sigorta Birliği Strateji Raporu (2020-2024) çerçevesinde sektörün ortaya koyduğu stratejik hedefler ise şunlardır;

Stratejik Hedef 1: Sigortalı odaklı yaklaşım ile güven ve bilinci artırmak: Müşteri odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi, etkili bir iletişim stratejisi ile sigorta bilincinin artırılması ve Türkiye Sigorta Birliği’nin rolünün sektörün gelişimini teşvik edecek şekilde güçlendirilmesi

Stratejik Hedef 2: Sektörde kurumsal işleyişin ve yapıların etkin ve verimli işbirliğini sağlayacak şekilde revize edilmesi: Değişen iş ortamına ve ihtiyaçlara göre mevzuatın gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, inovasyonu destekleyici çalışmalar gerçekleştirilmesi,

Stratejik Hedef 3: Kamu ve düzenleyici kurumlar ile yakın çalışmaların ve etkin ilişkilerin daha da geliştirilmesi: Özel sağlık sigortasının gelişiminin desteklenmesi amacıyla özel sigortanın sağlık sistemindeki rolünün kurgulanması, zorunlu trafik sigortasının gider verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi, İkinci Kademe Emeklilik Sistemi ışığında hayat sigortasının konumlandırılması, zorunlu sigorta kapsayıcılığının artırılması

Stratejik Hedef 4: Sigorta ürün ve hizmetleri ile kapsayıcılığı genişletmek: Dijitalleşmeye yönelik çalışmaların teşvik edilmesi, ürün ve kanal çeşitliliğinin artırılması

Stratejik Hedef 5: Sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yetkinliklerin sektöre kazandırılması: Sektör çalışanlarının yetkinliklerinin artırılması, veri paylaşımı konusunda etkinliğin artırılması, acentelerin geleceğe hazırlanması konusunda çalışmaların hayata geçirilmesi

Öğr. Gör. Ramazan BAŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@