Katılım Bankaları Dijital Araştırma Raporu Yayımlandı

Katılım Bankaları Dijital Araştırma Raporu yayımlandı Sevcan Ekmen TKBB Bankacılık Hizmetleri Yöneticisi Katılım bankalarımızın sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi misyonunda; yüzde 15'lik pazar payına ulaşmasında en temel hedef olan dijital yetkinlik inşasına katkı sağlayacağına inandığımız "Katılım Bankaları Dijital Araştırma Raporu" yayımlanmıştır.

Bölgesel Ekonomi 06.12.2021, 15:17 31.12.2021, 13:33
Katılım Bankaları Dijital Araştırma Raporu Yayımlandı

2021 yılında ilk kez hazırlanan bu rapor, küresel ve yerel düzeyde fintekler, neobankalar, bankalar ve katılım bankalarımızla yapılan görüşmeler ve farklı demografik, sosyoekonomik profillere sahip 2246 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket sonuçları ile sektörde yol haritası olma gayesi üe hazırlanmıştır. Bu raporla; müşteri, ürün, iş modeli, kanal, organizasyon, teknoloji, inovasyon ve eğitim başlıkları altında oluşturulan dijitalleşme stratejisi çerçevesinde; katılım bankacılığının önümüzdeki kısa ve orta vadeli dönemde alması gereken temel dijital inisiyatifler, strateji bileşenleri ve aksiyonları belirlenmiştir.

UÇTAN UCA DİJİTALLEŞME

Yeni nesil teknolojiler, trendler, değişen mevzuatlar ve müşteri beklentileri ışığında sektör dinamikleri küresel ve yerel düzeyde ayrıntılı bir şekilde ele alınmış; dijital müşteri kazanımına yönelik modellerin oluşturulması, segment odaklı iş birliklerinin hayata geçirilmesi, açık bankacılık modellerine yönelik teknolojik alt yapıların oluşturulması, dijital okuryazarlığın arttırılması ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesi temel dijital inisiyatifler olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda API market platformlarına, kuluçka merkezlerine, yapay zekâ ve blokzincir tabanlı pek çok ürün ve hizmetlere bankalarımızın yatırımlarını artırmaları, belirlenen inisiyatifler ve aksiyonlar çerçevesinde devam ettirilmesi beklenmektedir.

Bankalarımızın; uçtan uca dijitalleşmesi, operasyonel süreçlerini iyileştirmesi, kişiselleştirilmiş deneyim sunan bankacılık ürün ve hizmetlerinin yaygınlaşması, iletişimlerini arttırması ve hatta müşteri istekleri doğrultusunda bankacılık dışı farklı hizmetler sunabiliyor hale gelmeleri ile, dijital müşteri sayısının daha yüksek bir ivme ile artması beklenmektedir. 2020 senesinin üçüncü çeyreği ile 2021'in üçüncü çeyreği arasında yüzde 16,3 oranında artan katılım bankacılığı dijital müşteri sayısı, 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarı ile 3.6 milyona ulaşmıştır. Katılım bankaları, Mayıs ayından bu yana uzaktan müşteri edinimi olanağı da sağlamaktadır. Sektördeki tüm katılım bankalarının dahil olduğu, uzaktan müşteri edinimi başarı oranı Haziran 2021 ve Ekim 2021 aralığında yüzde 45 olup, toplam 34,6 bin uzaktan müşteri edinimi gerçekleşmiştir. Gerek uzaktan müşteri edinimdeki başarı oranları üe gerek belirlenen aksiyonlardaki atılacak diğer adımlar ile dijital müşteri artış oranının, katılım bankalarını sektörde rekabetçi pozisyona getirmesi hedeflenmektedir.

DİJİTAL İNSİYATİFLERVE AKSİYONLAR

Dijital ürün ve hizmetlere yatırımlar yapılırken, müşteri beklentileri doğrultusunda katılım bankaları 2020 üçüncü çeyrek üe 2021 üçüncü çeyrek arasında şube sayısmı da yüzde 8.3 artırmıştır. Katılım bankalannın diğer bankalarla ortak ATM anlaşmalarının yaygınlaştığı ve para çekme/ yatırma ihtiyaçları için alternatif finansal hizmetlere yatırımlar yaptığı görülmekte, sektör ihtiyacım karşılayacak yeterli büyüklüğe ulaşıncaya kadar yeni yatırımlar ve şube açüışları beklenmektedir.

Rapor kapsamında yapılan anket çalışması ile de; müşteri perspektifinden değerlendirmeler yapılmış, pazar dinamikleri ölçümlendirümiştir. Çevik ve inovatif olan, ancak müşterüerinin henüz katılım bankaları kadar güvenini sağlayamamış fintekler ile katılım bankalarının iş birlikleri potansiyel fırsat alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede iş birliklerinin artması ile taraflar arasındaki rekabetlik algısının güçlenmesi beklenmektedir. 

Belirlenen dijital inisiyatifler ve aksiyonlar ile ilgili çalışmaları hayata geçirmek üzere gerek Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) nezdinde gerek katılım bankalarımız nezdinde planlamalar yapılmaya başlanmıştır. Devam eden strateji proje yönetim faaliyetleri içerisinde değerlendirilecek aksiyon alanları olacaktır. Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda dönüşen hizmet anlayışları, yeni nesil inovatif trendler ve regülasyonlara göre, katılım bankalarımızın dijital stratejilerini şekillendirmesi ve yatırımlarını artırması beklenmektedir.

Sevcan Ekmen /TKBB Bankacılık Hizmetleri Yöneticisi

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@