TKBB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı! TKBB'nin yeni YK Başkanı İlker Sırtkaya oldu

Katılım finans kurumlarının çatı kuruluşu Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) 22. Olağan Genel Kurulu (seçimli), 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü TKBB merkezinde gerçekleşti. Genel Kurul’da yapılan seçim ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, TKBB Başkanlığı görevini Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya’ya devretti.

Bölgesel Ekonomi 24.05.2023, 16:01 24.05.2023, 16:33
TKBB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı! TKBB'nin yeni YK Başkanı İlker Sırtkaya oldu

Katılım finans kurumlarının çatı kuruluşu Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) 22. Olağan Genel Kurulu (seçimli), 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü TKBB merkezinde gerçekleşti. Üye katılım finans kurumları temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen Genel Kurul’da katılım finans kurumlarının ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ülkemiz ekonomisinin gelecekteki seyrine yönelik öngörülerin de masaya yatırıldığı Genel Kurul’da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin etkileri üzerinde de duruldu.

Genel Kurul Toplantısında Katılım Finansın Ülke Ekonomisine Desteği Değerlendirildi

Genel Kurul Toplantısında açıklamalar da bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, 2022 yılı içerisinde finans ve ekonomi alanlarında yerel ve küresel gelişmeleri değerlendirerek, “Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak sektörün gelişimi ve rekabet gücünün artırılması için önemli adımlar attığımız 2022 yılında üye katılım finans kurumları da başarılı bir finansal performans sergiledi. 2022 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar yüzde 60,14 artışla 891.066 milyar TL’ye, kullandırılan fonlar ise yüzde 74,3 artışla 643.814 milyar TL’ye yükseldi. Net kârlılıkta yüzde 443 artış, aktif büyüklüğünde ise yüzde 65,6 büyüme ile 1.187.613 milyar TL’ye ulaşıldı. Bu finansal sonuçlarla bankacılık sektöründen aldığımız pay yüzde 8,4’i buldu. Sektör olarak finansal erişimin ve kapsayıcılığın artırılmasına yönelik olarak adımlar atarken, katılım finans ilke ve standartları ile müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesinde önemli adımlar attık. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme anlayışımız ile 2023 yılında da ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ ODAKLI FİNANSAL ÇÖZÜMLER KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNDE İHTİYAÇ

2022 yılında dijital atağa geçen katılım finans kurumları hem Türkiye’de hem de dünyada ekosistem içerisinde önemli gelişmelere imza attığını belirten Osman Çelik, "2022 yılının sonunda yayınlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı hakkındaki yönetmelik ile Hayat Finans Katılım ve TOM Katılım Bankası olmak üzere 2 yeni Katılım Esaslı Dijital finans kurumu BDDK tarafından izin almış olup faaliyete geçmişlerdir. Dijital katılım finans kurumlarımızın da ekosisteme dahil olmasıyla birlikte 2023 yılı içerisinde pazar payımızı yüzde 10,6’ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl itibarıyla toplam şube sayımız da yüzde 5,2 yükselerek bin 379’ya ulaştı. Yine geçen yıl personel sayımız yüzde 4,2 artarak 17 bin 868'ye yükseldi. Bankacılık sektörü içerisindeki şube sayısı payımız yüzde 12,5’e ulaşırken personel sayısındaki payımız ise yüzde 8,7 düzeyine çıktı. Böylece 2022 yılında ülke ekonomimize finansman ve istihdam katkısı sağlarken finansal performans açısından da bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Teknoloji odaklı finansal çözümler, son yıllarda katılım finans sektöründe ihtiyaç konumuna geldi. 2022 itibarıyla katılım finans kurumlarında aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 4.7 milyonu aşarken, dijitalde gerçekleştirilen işlem hacmi 2.9 trilyon Tl oldu. Katılım esaslı yeni dijital finans kurumlarımızın da tam dahil olmasıyla bu büyüme ivme kazanacaktır” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılını da değerlendiren TKBB Başkanı Osman Çelik, “Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında henüz toparlanma evresindeki küresel ekonomik konjonktüre rağmen sağlanan başarı Türkiye ekonomisinin direnç gücünü bizlere bir kez daha gösterdi. Ayrıca ülkemizde kısa süre önce meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için olağanüstü bir çaba sarf ederek, gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz. Ekonomik olarak genel görünüme baktığımızda ise reel sektörü destelemek üzere hayata geçirilen teşvikler ve destek paketleri ile ekonominin ivmelenmesine katkı sağladık. Savunma sanayi başta olmak üzere yerli üretimin ve ihracatın desteklenmesi için belirlenen stratejik sektörlere destek sağladık. Diğer taraftan Karadeniz’de bulunan yüksek doğal gaz rezervi ve ayrıca Şırnak’ta bulunan petrol rezervinin enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltması açısından 2023 için ekonomik anlamda oldukça önemli ve sevindirici bir haber niteliği taşımaktadır” dedi.

KATILIM FİNANS KEFALET AŞ SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

Katılım finans kurumlarının ekonomiye desteğini artırarak devam ettireceğini belirten Çelik, özellikle bu süreçte başta KOBİ’ler olmak üzere ülkemize katma değer katan ihracata odaklı, ithal ikamesi ürünlerin en önemli destekçisinin katılım finans kurumlarının olacağını söyledi. Bu amaçla Birlik nezdinde yürütülen proje çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Doç. Dr. Nureddin Nebati’nin destek ve önerileri ile katılım finans ilke esaslarına uygun iş ve işlemlere kefalet desteği sağlamak üzere Katılım Finans Kefalet AŞ’nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti. Ayrıca KFK fonksiyonlarına da değinen Osman Çelik, “Katılım finans sektörü müşterileri üretim, ticaret ve ihracat için ihtiyaç duydukları teminata erişim sorununa kefalet mekanizmasıyla çözüm üretecektir. Şirketimiz hem kendi öz kaynakları ile hem de Hazine tarafından sağlanacak desteklerle, amacına ve stratejisine uygun olarak, özellikle KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırmasının yanında KFK’nın katılım finans kuruluşlarının reel sektöre olan katkılarını ivmelendirecektir” diye konuştu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA İVME KAZANDIK

TKBB Başkanı Çelik, “2022 yılı Birliğin her alanda faaliyetlerinin çeşitlendiği ve hız kazandığı bir yıl oldu. Katılım finans sektörünün gelişimine ve büyümesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası mecralarda çok yönlü ve güçlü katkıda bulunmaya devam etti. 2018 yılında kurulan Merkezi Danışma Kurulu, katılım finans ekosistemi için ilke ve standartlar geliştirmeye devam etti. Bugüne kadar 5 temel standart ile 68 genel ve özel nitelikli karar aldı. Uluslararası kurum ve kuruluşlar bir iletişim ağı kurulmasını stratejik bir eylem olarak önceledik. Bu amaçla Malezya başta olmak üzere, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Mısır, Bosna Hersek, Cibuti, Bangladeş, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerin faizsiz finans otoriteleri, düzenleyici kurumları, katılım finans kurumları ve akademik çevreleri ile temas sağlanmış, iş birliği adımları atılmıştır. Bir önceki yıl güncellediğimiz strateji raporumuzda 2025 hedefimiz olan yüzde 15’lik pazar payına ulaşma doğrultusunda ülkemizde katılım finansın sağlıklı ve sürdürebilir şekilde gelişimi için gerçekleştirilecek eylemleri, altı temel stratejik hedef altında planladık. Sektörümüzün tüm paydaşlarının katılımıyla İletişim, Ekosistem, Ürün Çeşitliliği, Standartlar ve Yönetişim, Dijital ve Yetkinlik İnşası hedefleriyle 2025 vizyonumuzu oluşturduk” diyerek konuşmasını tamamladı.

YENİ DÖNEMDE TKBB BAŞKANI EMLAK KATILIM GENEL MÜDÜRÜ İLKER SIRTKAYA OLDU

Genel Kurul’da yapılan seçim ile Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, TKBB Başkanlığı görevini Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya’ya devretti.


TKBB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Sırtkaya

İLKER SIRTKAYA KİMDİR?

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@