Düzenleyici Ortamda Fintech ve Bankacılık Arasındaki İlişkiye Dair İçgörüler

Fintech'in ortaya çıkışı, düzenleyici tedbirlerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Örneğin, birçok ülkede açık bankacılık düzenlemelerinin getirilmesi, Fintech şirketlerinin geleneksel bankalar tarafından tutulan müşteri verilerine erişmelerine ve yenilikçi finansal ürün ve hizmetler geliştirmelerine olanak sağlamıştır.

Finansal Raporlar 28.11.2023, 12:20
Düzenleyici Ortamda Fintech ve Bankacılık Arasındaki İlişkiye Dair İçgörüler

Düzenleyici kum havuzlarının kurulması, Fintech girişimlerine ürün ve hizmetlerini kontrollü bir ortamda test edebilecekleri bir alan sağlayarak finans sektöründe yenilikçiliği ve rekabeti teşvik etmiştir. Düzenlemelerin Fintech'in ortaya çıkışı üzerindeki etkisi önemlidir ve halen devam etmektedir.

Bu etki, finansal teknoloji işletmelerinin düzenleyiciler tarafından düzenlenme ve denetlenme şeklinin yanı sıra bankacılık hizmetleri ve ürünleri sağlamada geleneksel finans kurumlarıyla doğrudan rekabet etme kapasiteleriyle doğru orantılıdır. Geleneksel bankalar, iş modellerini ve süreçlerini Fintech düzenlemelerinin zorluklarını karşılayacak şekilde uyarlamalı ve aynı zamanda pazara yeni girenlerle rekabet etmelidir.

2017'de yapılan bir araştırma, 1980 ve 90'larda düzenleyici politikalardaki değişiklikleri incelemiştir. Araştırmaya konu dönemde, bilgi teknolojilerinde ve para piyasası fonları gibi geleneksel bankacılık uygulamalarına meydan okuyan yeni finansal ürünlerde artış yaşanmıştır. Finans sektöründe rekabetçiliği ve verimliliği artırmak amacıyla deregülasyonu sağlamak için sistematik bir metodoloji uygulanmıştır.

Ancak bu olgu, finansal kuruluşlar tarafından yürütülen bilanço dışı faaliyetleri ifade eden gölge bankacılığın genişlemesine ve en nihayetinde 2008 finansal krizine yol açmıştır. Daha fazla ürün ve piyasa katılımcısının mevcudiyeti arzı artırır, bu da finansal hizmetlerin fiyatını düşürür ve daha fazla finansal katılımı teşvik eder.

Öte yandan bu durum, finansal sistemin istikrarını koruma ve işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirme kabiliyetine potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Fintech'i yöneten yetersiz düzenlemelerin de benzer sonuçlara yol açabileceği görüşündeydi. Bu durumun nedeni sadece finansal teknolojinin doğasında var olan risklere değil, aynı zamanda bankaların Fintech'ten kaynaklanan rekabet baskısına da bağlanabilir.

Bu baskı, bankaların düzenleyici arbitraj fırsatlarından yararlanmasına ve daha yüksek düzeyde risk taşıyan faaliyetlerde bulunmasına neden olabilir.Savunulan bir görüş; Fintech'lerin finansal istikrarı korurken sosyal fayda sağlamasını temin etmek için düzenleme gerektiren önemli aksaklıklara neden olma potansiyeline sahip olduğudur.

Bir diğer görüş ise daha sıkı düzenlemelerin geleneksel bankaların pazar payını ve karlılığını kaybetmesine neden olabileceğini iddia etmektedir. Diğer yandan, Fintech'ler aynı düzenleyici çerçeveye tabi olmadıkları için esasında fayda sağlayabilirler. Küresel bir denetim firması tarafından yapılan bir çalışma, Fintech firmalarının tüm finansal sistemin sistematik riskinde bir artışa katkıda bulunabileceğini iddia etmektedir.

Ancak Fintech firmaları geleneksel finans kurumlarıyla aynı düzenlemelere tabi olmamakla birlikte, veri koruma, AML/KYC ve tüketicinin korunmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bir dizi düzenlemeye tabidirler. Bankalar ve Fintech firmaları arasındaki işbirliği, daha katı düzenleyici kısıtlamalar olduğunda daha avantajlıdır.

Bankalar, teknoloji odaklı hizmetler geliştirmek ve sunmak için dış hizmet sağlayıcılara daha fazla güvenmektedir. Bankalar, Fintech meslektaşları tarafından geliştirilen teknolojik yenilikleri benimseyerek düzenleyici yükleri azaltma potansiyeline sahiptir.

Araştırmalar, Fintech çözümlerini benimseyen bankaların daha rekabetçi ve verimli olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu da bankaların, özellikle de daha fazla düzenleyici gereklilikle karşı karşıya kaldıklarında, rekabetçi kalabilmek için Fintech şirketleriyle işbirliği yapmaları gerektiği fikrini güçlendirmektedir. 

Fintech firmaları, geleneksel bankaların münhasır alanı olan finansal hizmetleri giderek daha fazla sundukça, bu faaliyetler bankaların geleneksel iş modellerine meydan okuyabilir ve finansal piyasaların istikrarını ve verimliliğini etkileyebilir. Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, “bankaların yeni düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamak için yeni teknolojilere ve personele önemli yatırımlar yapmaları gerekebilir”.

Daha küçük bankalar, gerekli kaynaklara sahip olmayabilecekleri için bununla daha büyük bankalardan daha fazla mücadele edebilir. Bununla birlikte, tüm piyasa katılımcıları için eşit şartlar, Fintech düzenlemelerinin başarmaya yardımcı olabileceği bir şeydir. Bu aynı zamanda hem geleneksel bankaların hem de Fintech firmalarının aynı düzenleyici standartlara tabi tutulmasını sağlayarak haksız rekabet potansiyelini azaltır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@