Prof. Dr. Hasan Hacak Kimdir?

Prof. Dr. Hasan Hacak Kimdir?

TKBB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak Kimdir?

1968 yılında Giresun/Espiye’de doğdu. 1986’da Espiye İ.H.L.’nden, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak atandı.

1993 yılında “İslâm Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi” başlıklı yüksek lisansını, 2000 yılında “İslâm Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu.

Eserleri: Atomcu Evren Anlayışının İslâm Hukukuna Etkisi: Kelam-Fıkıh İlişkisine Dair Bir Analiz, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı : Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi (Câbirî’den tercüme, Burhan Köroğlu ve Ekrem Demirli ile birlikte).

Gelişmelerden Haberdar Olun

@