Albaraka Türk Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanlarında “sorumlu bankacılık” anlayışıyla faaliyetlerini yürütüyor. Albaraka Türk, ana ortağı Al Baraka Grubu’nun da desteğiyle Sürdürülebilir Bankacılık Programı’nı başlattı. Program kapsamında Banka, ilgili politika ve prosedürü doğrultusunda çalışanlarının desteğiyle insana ve çevreye duyarlı, ekonomik ve küresel kalkınmaya destek olan, sürdürülebilir bir dünya için tüm paydaşlarıyla çalışan öncü bir finans kuruluşu olmayı hedefleyip faaliyetlerini bu kapsamda sürdürmeye gayret ediyor. İşte konuya ilişkin bütün detaylar...

Finansal Raporlar 09.10.2023, 11:14 09.10.2023, 11:42
Albaraka Türk Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Albaraka Türk Sürdürülebilirlik Misyonları

Türkiye’nin ilk katılım bankası ve Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören tek katılım bankası olan Albaraka Türk, 2022 faaliyet döneminde de uzman insan kaynağının yanı sıra teknolojik yetkinlikleri sayesinde önemli başarılara imza attı.  Albaraka Türk, net sıfır emisyon hedefi ve bankacılık iş modelinde kurduğu Çevresel Sosyal Yönetişim Sistemi’yle; iklim krizi gibi çevresel pek çok sorunun çözümü için gönüllü adımlar atarak bu alanda sektöründe lider olmayı amaçlıyor.

Tüm paydaşlarına karşı sorumlu bir şekilde hareket eden Banka, CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği anketlerini gönüllü olarak yanıtlıyor. Albaraka Türk’ün tüm iklim yükünün hesaplanarak bilimsel temelli hedefler verilmesi için Bilimsel Temelli Hedefler Oluşumu (SBTi) ile çalışmalara başlandı. Emisyon azaltımı için altyapı çalışmalarına devam eden Banka, azaltım hedeflerini oluşturacak. Öte yandan Albaraka Türk Katılım Bankası, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2019 yılından bu yana yer alarak endeksteki ilk ve tek katılım bankası olma unvanına sahip.

Nihai hedefi Net Sıfır Emisyon olan Albaraka Türk, sürdürülebilirlik stratejisini Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde oluşturdu. Bankacılık operasyonlarında ve iş modelinde ÇSY sistemini geliştirmek üzere çalışmalarını şekillendiren Banka sürdürülebilirlik risklerini ve etkilerini ölçmek üzere altyapı çalışmalarına başladı.

Pilot sektörlerde belirli limit üzeri kredilerin ÇSY riskini ölçmek üzere altyapı çalışmalarına devam eden Albaraka Türk, finansallarında iklim risklerini yansıtacak şekilde düzenleme yapılması ve İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD-Task Force on Climate Related Financial Disclosure) önerilerinin uygulanması konusunu gündemine aldı.

Müşterilerin Hayatında Fark Yaratan Banka

Yenilenebilir enerji finansmanı, çatı GES, gri su kredisi gibi sürdürülebilir finans ürün kapsamını zenginleştirerek müşterilerine çeşitli hizmetler sunan Banka, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında kurum içi farkındalık oluşturacak çalışmaları sürdürülebilirlik eğitimleriyle desteklemeye devam ediyor.

Bunların yanı sıra, toplumuna karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda son derece titiz davranan Albaraka Türk, Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerini her yıl kurumsal değerleri doğrultusunda eğitim, çevre, sağlık ve hassas gruplar olarak dört kategoride planlıyor. Albaraka Türk çalışanlarının gönüllü olarak katılım sağladığı Sosyal Sorumluluk Kulübü ile etkinlik ve yardım kampanyaları gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi bireylere ulaşıp destek sağlıyor.

Yeniliklerin ve İlklerin Bankası

Yeniliklerin ve ilklerin bankası olan Albaraka Türk, dijital yatırımlarıyla müşterilerinin hayatında fark yaratmaya, gelecek yolunda inovatif adımlar atmaya devam ediyor. Yurt dışında dijital katılım bankacılığı alanında ilk adımı atılan şubesiz ve tamamen dijital bankacılık uygulaması olan “insha”, aynı zamanda Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor. Dijital dönüşüm sürecini hızla sürdüren Albaraka Türk, fiziksel şube hizmetlerinin tamamının uçtan uca dijital ortamlarda sunulması hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye devam ederek sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor.

Türkiye’de start-up ekosisteminin gelişiminde öncü olan Albaraka Türk, Albaraka Garaj girişimi ile teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilere kuluçka ve hızlandırma olanakları sunarak Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesine nitelikli katkı sağlıyor. Albaraka Garaj’ın yarattığı büyük girişimcilik akımı ve motivasyonun bir yansıması olarak girişimcilerle ticari ortaklığa gidilmesi için Albaraka Türk bünyesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Girişimcilik ekosistemine verdiği destekle sosyal ve çevresel kalkınmaya katkı sağlamak için faaliyet alanını büyütüyor.

Albaraka Türk Sürdürülebilir Bankacılık Projeleri

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 2020 yılında kurulan ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi, dijital finansal çözümler getirecek teknolojileri ve uygulamaları araştıran, değerlendiren, test edip hayata geçiren insha Ventures, finansal teknolojiler (fintech) projelerini geliştirmek ve bunları yöneterek büyümek amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Albaraka Türk’ün Çevre Politikası, Banka’nın doğal sermayeyi koruma ve geliştirme eksenlerinde çalışmalarının ana çerçevesini sunuyor. Albaraka Türk’ün Yeşil Bina Projesi (LEED EBOM), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, Sıfır Atık Projesi ve daha birçok çalışması çevreye olan duyarlılığını, saygısını, dünya kaynaklarını kullanımındaki hassasiyetini, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkısına işaret ediyor.

Albaraka Türk, iklim krizine dikkati çekmek için WWF’nin 2007’den beri her Mart ayının son cumartesi akşamı ışıkların bir saat kapatılması çağrısı yaptığı “Dünya Saati” etkinliğine katılıyor. 26 Mart 2022 tarihinde 20:30-21:30 saatleri arasında ise Albaraka Türk, genel müdürlük binasında tüm ışıkları kapatarak çağrıya destek verdi.

ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri

Albaraka Türk, çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerini ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri kapsamında yürütüyor. Ürün ve hizmetlerinin çevre ile etkileşim halinde olduğunun bilincinde olan Banka, bu etkileşimin çevresel etkisini asgariye indirerek küresel iklim kriziyle mücadele alanında katkı sunmaya odaklı bir şekilde hareket ediyor.

2019’dan beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki Tek Katılım Bankası

Albaraka Türk kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan ve hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin oluşturduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.

Endeksteki şirketler; çevre politikası, çevre yönetim sistemleri, biyoçeşitlilik politikası, iklim değişikliği yönetimi, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele politikası, rüşvetle mücadele sistemleri, insan hakları politikası, insan hakları sistemleri ile sağlık ve güvenlik sistemleri ana başlıklarında yapılan değerlendirmeye göre belirleniyor.

2019 yılından bu yana endekste işlem gören Albaraka Türk; endeks kuralları, uluslararası düzenleme ve en iyi uygulamalar doğrultusunda sürekli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmaya devam ediliyor.  Sürdürülebilirliği günlük hizmet döngüsünde içselleştiren Albaraka Türk, sürdürülebilirlik kavramının gereklerini tüm paydaşlarına yaymayı ve onları teşvik etmeyi amaçlıyor.  Bu bağlamda Albaraka Türk Katılım Banka’sı; iş modelini Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) Sistemi’ne uygun olarak kurgulayarak faaliyetlerini Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı düzleminde ilişkilendirdi.

2021 yılın Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets initiative-SBTi) taahhüdünü bildiren Albaraka Türk, önümüzdeki dönemde emisyonlarını azaltma hedeflerini açıklayacak. Bu noktada banka, sürdürülebilirlik endeksleri, sürdürülebilirlik ve ÇSY kriterlerini benimseyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların radarında yer alıyor.

LEED GOLD Yeşil Bina Sertifikalı Genel Müdürlük

Albaraka Türk’ün güncel teknolojilere göre inşa edilmiş Genel Müdürlük Binası, Türkiye’nin LEED GOLD sertifikalı ilk Banka Genel Müdürlük binası olarak biliniyor. Belge, 2016 yılında başlayan çalışmalar kapsamında alındı. Albaraka Türk; karbon ayak izi, su ve enerji verimliliği, kullanılan malzeme ve kaynakların çevreye duyarlılığı, iç çevre kalitesi ve inovasyon gibi kriterler bazında bu belgeyi almaya hak kazandı.

Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) aktif katılımcısı

Albaraka Türk; şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgilerin toplanmasını ve paylaşılmasını hedefleyen; dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre projesi olarak kabul edilen CDP’nin iklim değişikliği anketini 2017 yılında yanıtladı. Banka 2018 yılından bu yana su ve su güvenliği anketini de yanıtlıyor.

ALBARAKA TÜRK’ÜN CDP SKORLARI

Sıfır Atık Projesi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve atıkların geri kazanılması hedeflendi.

Albaraka Türk’ün Sıfır Atık Projesi Kapsamında Hayata Geçirdiği Projeler

Fotokopi makineleri yeniden programlanarak, yazıcıya gönderilip unutulan ya da tekrar gönderilen gereksiz çıktıların önüne geçilerek cihazlarda önlü/arkalı yazdırma seçeneği varsayılan olarak ayarlandı.

Atık kâğıtlar yetkili geri dönüşüm tesislerine yönlendirildi. Atık pillerin doğaya karışmasını engellemek için Genel Müdürlük binasında piller ayrıştırılarak toplandı. Bu kapsamda, 2022’de yaklaşık 65 kg atık pil ayrıştırılarak resmî atık toplama yetkilisi TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri) teslim edildi. Genel Müdürlük binası taşıma işlerinde kullanılan karton koliler yaklaşık 15 kez kullanılıyor. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan karton koliler de belediyelerin geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Araç, gereç ve demirbaşların periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak yapılıyor, bu sayede ekipmanların uzun süreli kullanılması desteklendi. Albaraka Türk, dijital dönüşüm süreciyle de 2022 yılında önemli oranda kâğıt tasarrufu sağlayarak Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağladı.

Enerji Tüketiminin Azaltılmasına Yönelik Projeler

Genel Müdürlük binasında yapılan dış cephenin cam filmi ile kaplanması, aydınlatma sistemlerinin ve sürelerinin düzenlenmesi, termostatlardaki ısı ayarlarının sabitlenmesi, ısıtma soğutma sistemlerinin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, gibi çalışmalar sonucunda Banka Genel Müdürlüğü’nün elektrik tüketimi 2022 yılında %29 mertebesinde azaltıldı. Tasarruf edilen enerji miktarı, yaklaşık 450 hanenin elektrik tüketimine denk geliyor.

Genel Müdürlük binasının tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması hedeflendi. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması hem de gün ışığının iç mekânlarda çalışanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması mümkün kılınıyor.

Binada yüksek verimli aydınlatma armatürleri kullanılmakta, floresan ampulleri düşük cıva içeren modellerden seçiliyor. Öte yandan 2022 yılında Genel Müdürlük binasında ASHRAE Level II enerji etüdü gerçekleştirilerek çeşitli enerji verimliliği yatırımlarının fizibiliteleri hesaplandı.

Su Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar

Genel Müdürlük binasındaki lavabo musluklarına, suyun tazyikini artırarak daha az su ile aynı etkiyi sağlayan su tasarruf aparatları kullanılıyor. Bu uygulama ile su tüketiminde %20 mertebesinde tasarruf sağlanıyor.

Yeşil alanların su ihtiyacı artezyen suyu kullanılarak damla sulama sistemi ve fıskiye yöntemi ile yapılarak suyun verimli kullanılmasına katkıda bulunuluyor. Genel Müdürlük binası tuvaletlerinde ve lavabolarda kullanılan atık suların Gri Su projesiyle arıtılarak tekrar rezervuarlarda kullanımı sağlanıyor. Genel Müdürlük’teki yeşil alanlarında ve peyzaj düzenlemelerinde düşük su ihtiyacı gösteren ve bölgenin iklim koşullarına uygun bitki türleri kullanılıyor.

İklimlendirme ve Taze Hava Çalışmaları

Klima santrallerinde yüksek verimlilikte filtreler kullanılarak dış ortamdaki havanın toz, kir ve zehirli gazlardan arındırılarak Genel Müdürlük binasına girmesi sağlanıyor. Bina içine verilen taze hava oranları uluslararası seviyenin üzerinde. Taze hava veren klima santralleri otomasyon sistemi üzerinden izlenerek, içeriye verilen taze hava oranı sürekli kontrol altında tutuluyor.

Sigara dumanının bina içine girme riskinin olduğu noktalara ise “sigara içilmez” tabelaları konumlandırılıyor. Albaraka Türk Genel Müdürlüğü binasında kullanılan ekipmanlardaki soğutucu gaz miktarı, GWP ve ODP değerleri içerisinde süregeliyor.

Ofis Temizliği Kapsamındaki Önlemler

Genel Müdürlük binasının ofis katlarının temizliğinde sürdürülebilir temizlik malzemeleri tercih edilerek daha temiz, daha güvenli, daha sağlıklı çevreye duyarlı ürünler kullanılıyor. Çalışan ve ziyaretçi ayakkabılarının taşıdıkları tozu azaltmak için binanın girişlerinde minimum 3 metre uzunluğunda poliyamid yüzey, toz ve nem alıcı özelliğe sahip paspas yer alıyor. Diğer taraftan olası haşereler ile mücadele kapsamında, doğaya saygılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden onaylı ilaçlar kullanılıyor.

Hizmet Araçları ve Personel Ulaşımında Çevreci Bir Yaklaşım

Albaraka Türk’te kullanılan pazarlama araçlarının sayısı büyük oranda azaltılarak egzoz gazı salım miktarında düşüş sağlanıyor. Şube pazarlama araçlarına, araç takip sistemi takılarak  mesai sonrası araç kullanımları detaylı olarak takip edilip bölge/şube yöneticilerine bildiriliyor. Böylelikle, pazarlama araçlarının hizmet dışı kullanımlarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturularak yakıt tüketiminde azalma sağlanıyor.

Öte yandan Genel Müdürlük çalışanlarının ulaşımında personel servis araçları kullanılıyor. Sağlanan bu toplu taşıma ile karbon salımı azaltılıyor.  Bu bağlamda Albaraka Türk, satın alma faaliyetleri kapsamında da çevreye duyarlı ürünlere öncelik veriyor.

Albaraka Türk’ten Gri Su/Çevre Kredisi

Albaraka Türk, yenilikçi ürün yaklaşımını ve çevresel sorumluluklarını bir araya getiren Gri Su/Çevre Kredisi’ni müşterilerine kullandırıyor. Bu noktada banka, Gri Su Kredisi Projesi, gri sudan elde edilen dönüştürülmüş suyun rezervuar besleme, bahçe sulama, araç yıkama, kaba temizlik işleri, soğutma kulesi besleme, çamaşır yıkama gibi alanlarda tekrar kullanılabilmesi amaçlı yürütülen projeleri finanse etmeyi hedefliyor.

Ürünün hedef kitlesi; sürdürülebilirliğe katkı, su verimliliği, enerji verimliliği, malzeme ve kaynakların çevreye duyarlılığı, iç-dış bina çevre kalitesi, geri dönüşüm ile kaynak israfının engellenmesi gibi amaçlarla bu alandaki sistem ve çevreci projeleri için finansman ihtiyacı bulunan bireysel ve ticari müşterilerden oluşuyor.

Albaraka Türk, Gri Su/Çevre Kredisi kapsamında müşterilerine ödemesiz dönem ve uzun vade imkânı, kâr oranı indirimi, katkı paylı finansman imkânı sunuyor. Albaraka Türk diğer taraftan yenilenebilir enerji finansmanı ve çatı GES projeleri gibi sürdürülebilir finans temelli ürünler sağlamaya devam etmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Kredi Tahsis Projesi

Bankacılık sektörünün iklim krizinin çözümüne katkıdaki ana sorumluluğu ÇSY risklerinin kredi değerlendirme süreçlerinde içselleştirilmesidir. Bu yöndeki çalışmalarına devam etmekte olan Albaraka Türk, Sürdürülebilir Kredi Tahsis projesini yürütüyor. Banka, seçtiği pilot sektörlerde yapacağı belirli kredi kullandırımlarında, finansman sağlanacak projenin ÇSY risklerinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirdiği altyapı çalışmasını 2022’de tamamladı.

Operasyonel Etkiler

Albaraka Türk, operasyonel faaliyetleri kaynaklı çevresel etkileri Çevresel Yönetim Sistemleri kapsamında yönetiyor. Genel Müdürlük’te yürütülen çalışmalarda, elektrik, su, doğalgaz, vb. kaynak tüketimleri sistematik olarak takip ediliyor. Operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan CO2 emisyonları uluslararası standartlara göre hesaplanıp emisyonları azaltmaya yönelik projeler geliştirilerek ilgili birimler tarafından hayata geçiriliyor.

Kapsayıcılık Örneği

Albaraka Türk, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (Türkiye Grameen Mikrofinans Programı-TGMP) iş birliğinde 100 mikro girişimci dar gelirli kadına 5.000 TL’lik mikrokredi kullandırdı. 2021 yılında Social Value UK tarafından hazırlanan Sosyal Etki Analizinde Türkiye Grameen Mikrofinans Programı tarafından gerçekleştirilen her 1 TL’lik desteğinin 4,05 TL’lik sosyal etki oluşturduğu hesaplanmış olup; Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 17 farklı ildeki mikro girişimci kadının Albaraka Türk tarafından desteklenmesiyle 2.025.000 TL değerinde sosyal etki oluşturdu.

Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap) tarafından TGMP’nin oluşturduğu sosyal değer ve yatırımın sosyal getirisi ölçüldü. Hazırlanan raporda, mikro girişimcilerin yanı sıra, TGMP ve TGMP’ye fon sağlayan kurumların da yapmış oldukları yatırımlar analiz edildi.

Analiz sonuçlarına göre; sosyal çevrenin genişlemesi, satın alım gücünde artış, aile ilişkilerinde gelişme, başkaları tarafından saygı görme, özgüven artışı, duygusal esenlikte artış, mesleki esenlikte artış, sosyal yasam kalitesinde artış, finansal sorunlarla başa çıkabilme gibi pozitif etkilerin olduğu ortaya kondu.

Evsiz Vatandaşlara Yönelik Destek

Çorbada Tuzun Olsun Derneği tarafından İstanbul, Taksim bölgesindeki evsizlere yönelik olarak her akşam düzenli gerçekleştirilen yemek dağıtım çalışmalarını desteklemek amacıyla, 1 aylık gıda paketi masrafı Albaraka Türk tarafından karşılandı. Bu kapsamda, günde ortalama 150 evsiz/gizli evsiz kişiye çorba, ana yemek, yardımcı yemek/tatlı/meyve içeriğine sahip gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

5.000 fidan ile Türkiye’nin Orman Varlığına Katkı

ÇEKUD ve TEMA Vakfı iş birlikleriyle 5 binden fazla fidanın toprakla buluşması sağlandı. Kurgulanan gelir üretme modeli kapsamında, Kilis’te Antep Fıstığı Ağaçlandırma Sahası oluşturularak 1.000 adet fıstık ağacı fidesi hibe edildi. Çiftçilerin kendi arazilerinde bakımını üstlendikleri fidanlar büyüdüğünde, toplanacak fıstıkların satışından elde edilecek gelir kendilerine ait olacak. Çevre restorasyonu faaliyetleri kapsamında 3.500 adet çam fidanı da bağışlandı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@