Ziraat Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Ziraat Katılım Bankası; ekonomiye, çevreye ve topluma katkı sağlamak amacıyla, her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine sunan, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olma vizyonuyla sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ediyor. İşte konuya ilişkin Ziraat Katılım bankasının sürdürülebilirlik çalışmaları...

Finansal Raporlar 09.10.2023, 10:02 09.10.2023, 11:44
Ziraat Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Ziraat Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Yapılanması

Ziraat Katılım; Katılım Bankacılığı prensipleri ile örtüşen etik bankacılık ve sürdürülebilirlik anlayışıyla değerlendirilen konuları, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ele almaya çalışıyor. Bu uygulamalar ile Ziraat Katılım Bankası’nın sektördeki konumunu ve rekabet gücünü daha da geliştirmek ana hedefleri arasında yer alıyor. Bu temel noktalardan hareketle sürdürülebilirliği değer zincirinin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklı bir banka olarak çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.

İklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik konularındaki vizyon, strateji, hedef ve iş planlarına paralel olarak sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bankanın geneline yayılması ve farklılaşan iş süreçlerine entegrasyonu sağlamak amacıyla Ziraat Katılım Genel Müdürlüğü liderliğinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu. Komite üyeleri; Ziraat Katılım Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Strateji Planlama Bölüm Başkanı ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanından oluşuyor.

Sürdürülebilirlik yapılanmasının iç koordinasyonu, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü olan Strateji Planlama Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ziraat Katılım Bankası’nda komite tarafından belirlenen aksiyon ve hedefleri gerçekleştirmek adına Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünce koordine edilen 6 adet Alt Çalışma Grubu oluşturuldu.

1-Kurumsal Yönetim Grubu Çalışma Alanları

Sürdürülebilirlik rol ve sorumluluklarının tanımlanması, sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilirlik ile ilişkili mevzuat ve kanunları izleme ve bilgilendirme, sürdürülebilirlik ile ilişkili politikalarının belirlenmesi ve banka içerisinde uygulanması.

2-Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Grubu Çalışma Alanları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk proje temaları belirleme ve gerçekleştirme, kurum içerisinde sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlemek ve kapasite gelişimi sağlamak, sürdürülebilirlik ile ilgili panel ve çalıştaylara katılım sağlamak.

3-Operasyonel Çevresel Etkiler Grubu Çalışma Alanları

Kurumumuza ait değer zincirimizde yer alan; atık yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kaynak tüketimi, sera gazı envanterinin oluşturulması konularının ele alındığı ve bu alandaki iyi uygulamaların takip edilmesi ile önleme, azaltım, tasarruf, verimlilik çalışmaları için çözümler üretmek.

4-Dolaylı Çevresel Etkiler Grubu Çalışma Alanları

Çevresel & Sosyal Risk değerlendirme sisteminin bankamız içerisinde kurgulanması, çevresel ve sosyal riskli portföyün analiz edilmesi, portföy kaynaklı emisyonların hesaplanması, iklim risklerinin yönetimi konularını içeren alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

5-Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler Grubu Çalışma Alanları

Ziraat Katılım Bankası nezdinde sürdürülebilir finans çerçevesinin oluşturulması, Türkiye’nin ve portföyün ihtiyaç duyacağı alanlarda yeşil ve sosyal finansman ürünlerinin çalışılması, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek ürün ve hizmetlerin çalışılması, bireysel ve kurumsal müşterilerimize farklı kanallar üzerinden sunulabilecek dijital hizmetlerin geliştirilmesi.

6-Yeşil Sukuk Grubu Çalışma Alanları

Yeşil ve sosyal sukuk temaları ve içerikleri belirleme, yeşil ve sosyal sukuk için KPI takip sistemleri geliştirme, yeşil & sosyal sukuk portföyü yönetimi, Uluslararası finans kuruluşları ile temaslarda bulunmak gibi temel çalışma alanları bulunuyor.

Ziraat Katılım Bankası’nda Kurumsal Yönetişim ve İletişim

Sürdürülebilir Bankacılık anlayışı ile gerçekleştirilen ve hedeflenen aksiyonların çatısını oluşturan ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar yayımlandı.

  • Sürdürülebilirlik Politikası
  • Çevre ve İklim Değişikliği Politikası
  • Finansman Faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetimi Politikası

Ziraat Katılım Bankası; yayımlanan bu 3 ana politika altında sürdürülebilirlik konularına yer vererek odak alanlarını genişletmeye yönelik çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan, sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde, insan haklarını gözeten bir iş ortamı oluşturmayı ve çalışanlarının, bilinç ve farkındalığını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ziraat Katılım Bankası’nda; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) insan hakları, çalışma hakları, çocuk hakları ve sosyal adalet gibi temel ilkeleri başta olmak üzere Türkiye tarafından kabul görmüş uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusunda özen göstererek hareket edildiğine yönelik bir insan kaynakları politikası çerçevesi hazırlanıyor.

Sürdürülebilirlik ile ilişkili yayımlanan mevzuat, iyi uygulama rehberi gibi çalışmaları takip etmek adına kurumsal yönetim çalışma grubundaki ilgili birimlerin de katılımı ile değerlendirmelere tabii tutuluyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kapasite Gelişimi

Ziraat Katılım Genel Müdürlük birimlerinde çalışan yöneticilere yönelik sürdürülebilirlik eğitimi düzenlendi. Kurum içi eğitim portalında ÇSY konularının gelişimini, trendlerini, uygulamaları, çerçevelerini aktaran bir online modül ile çalışanların bu alana yönelik bilgi düzeyi ve farkındalığı artırılmaya çalışılıyor.

Yeni personellere yönelik kapasite gelişimi kapsamında; oryantasyon programı içerisinde ÇSY, Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Yatırımlar, İklim Değişikliği gibi içeriklerin yer aldığı bir ders programı oluşturuluyor. Kurum içerisinde yürütülen mevcut sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkilendirilmesi ve bu alanlarda yeni tematik projeler, çalıştaylar, organizasyonlar düzenlemek adına çalışmalar yürütülüyor.

Ziraat Katılım Çevre ve İklim Değişikliği

Bankanın iç çevresel etkilerini ve iş sağlığı güvenliği performanslarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Çevre ve İklim Değişikliği politikası yayınlandı. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların içerisinde Genel Müdürlük ve şubeleride sıfır atık prensiplerine uygun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ziraat Katılım Genel Müdürlük binasının sıfır atık sertifikasyon süreçleri tamamlanmış olup şubeler için de sıfır atık belgelerinin alınması adına yürütülen aksiyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Değer zinciri içerisinde yer alan tedarikçilere ve satın alınan ürünlerin çevresel ve sosyal açıdan değerlendirilmesi adına; tedarik zinciri politikasının hazırlanması ve bu politikaya tedarikçiler tarafından uyum sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor. Diğer yandan bankanın ISO 14001 çevre yönetim sistemi hazırlıkları planlanmış olup, belgelendirme sistemi için gerekli adımları atmak ve bankanın bu sistemi canlı tutacak, süreçlere katkı sağlayacak ve ilgili denetimlerden geçmesini sağlayacak eğitimler düzenlenmesi hedefleniyor.

Kurumun enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak aydınlatma sistemleri, kâğıt tasarrufu sağlayacak yazıcı ayarlamaları, kartlı uygulamalar ve e-imza modellerine geçiş için çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda Ziraat Katılım Bankası; aksiyon planları içerisinde karbon emisyonunu azaltacak projeler, binalarda su tasarrufu sağlayacak ekipmanlar, binalarda atık oluşumunu azaltacak uygulamalar ve bina ve lokasyonlarında yeşil elektrik kullanımı gibi uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor.

Karbon emisyonunu hesaplama noktasında; Ziraat Katılım’ın sera gazı envanteri hesaplaması, doğrulama ve raporlama çalışmalarında katkı sunacak verilerin kolay ve doğru temin edilebilmesi adına mevcut ERP sistemine ek bir entegre sistem yönetimi modülü geliştirmesi ile, kaynak tüketimlerin konsolide edilmesi ve akabinde kapsam emisyonlarını hesaplama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca İstanbul Finans Merkezindeki yeni konumumunda bulunan genel müdürlük binaları LEED gold sertifikasyon uyumlu çalışmaları ile bu kapsamda yürütülen çalışmaların daha sistematik ve teknolojik süreçlerle yönetilmesini de sağlamış olacak. Ziraat Katılım, sera gazı envanterinin oluşturulması ve karbon emisyonlarını azaltmak adına oldukça iyi uygulamalardan faydalanarak sektör araştırmalarını yapıyor.

Bankanın ileriki dönemli hedefleri arasında iklim risklerini ölçmek, su ayak izi raporlamalarında bulunmak ve bankanın doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini azaltacak projeler için de ön hazırlıkları ve araştırmaları sürmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir Finans:

Sürdürülebilir finans çerçevesinde Ziraat Katılım Bankası’nda Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme sisteminin kurulması ve mevcut kredi risk değerlendirme sistemine entegrasyonu konusunda prosedür hazırlama, ilgili değerlendirmelerde bulunacak personellere eğitim verme ve sistem entegrasyonları için çalışmalar devam ediyor.

ÇSRD (Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme) sistemi kapsamında bir Finanse Edilmeyen Faaliyet listemiz bulunuyor. ÇSRD kapsamında belirli bir tutarın üzerindeki finansman projelerinde, projelerin bulunduğu bölgeye çevresel ve/veya sosyal açıdan olumsuz etkiler oluşturmaması adına bölgeye ve projeye ait bilgilerin incelendiği ve riskli bulunan projeler için ek takip mekanizmalarının kurulması için çalışmalar düzenleniyor.

Bu kapsamda bölgenin veya projenin Çevresel ve Sosyal etkilerin değerlendirilmesi, iş ve çalışma koşulları, kaynak verimliliği ve kirliliğin önlenmesi, toplum sağlığını, güvenliğini gözeten, araziyi gözeten, biyoçeşitliliği ve canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ele alan, yerli halkı ve kültürel mirasları gözeten bir değerlendirme sistemi kurgulanıyor.

Bu noktada Ziraat Katılım Bankası; sürdürülebilir finans uygulamaları kapsamında sürdürülebilir ürünler ve hizmetler tarafındaki gelişimini sağlamayı hedefliyor. Sürdürülebilir finans çerçevesinin oluşturulması, yeşil sukuk ihraç etmeye yönelik çalışmalar, yeşil ve sosyal finansman ürünleri, KOBİ’lere yönelik sürdürülebilirlik ön danışmanlığı, bilgilendirme çalışmaları, emisyon hesaplama yazılımları gibi konularda araştırmalar, planlamalar ve alt projeler geliştirerek bankanın sürdürülebilirlik odak alanlarını genişletmek için çalışmalara sürdürülüyor.

Öte yandan Ziraat Katılım Bankası’nın ileriki dönemli hedefleri arasında da sürdürülebilir finans uygulamaları çerçevesinde hazırlanan portföyden kaynaklı kapsam 3 emisyonlarının hesaplanması ve portföye ait emisyonların net sıfır’a uyumlu hale getirmek adına da planlamalar ve araştırmalar devam ediyor.

İletişim ve Paydaş Katılımı

Kurum içerisinde 3 aylık olarak yayımlamaya başlanan sürdürülebilirlik bülteni ile de sürdürülebilirlik iletişimi güçlendirilmeye çalışılıyor. Her bültende farklı bir temayı ele alarak sürdürülebilirliğin uluslararası ve ulusal alandaki gelişimi, trendleri, finans ile ilişkilendirilen konuları, sektörel bilgileri ve bankada yürütülen faaliyetleri bu bültenle çalışanlara aktarılıyor.

Dış ve iç paydaşlardan şikayet, öneri gibi katkıların alınması adına kurumsal web sitesinde sürdürülebilirlik sayfasında bir yönlendirme yer alıyor.

Sürdürülebilirlik iletişimi için çalışma gruplarına ait mailler, Ziraat Katılım Bankası portalında bulunan sürdürülebilirlik sayfasındaki içerikler ile kurum içi iletişimi artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Paydaş katılımı noktasında finans sektörü ve diğer ilgili sektörler üzerindeki Ziraat Katılım Bankası’na katkı sunabilecek üyelik ve iş birlikleri de değerlendiriliyor. Bu bağlamda Ziraat Katılım Bankası; alana hizmet edecek fikir yarışmaları, çalışan etkinlikleri ve organizasyonlar ile de sürdürülebilirlik iletişimini ve paydaş katılımı artırmayı hedefliyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@