Katılım Finans Terimini Küresel Literatüre Kazandırdık

TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz ile katılım finans sisteminin, küresel bankacılık sektöründeki yerini ve sektördeki uluslararası çalışmaları konuştuk. Katılım finans kavramının küresel boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz?...

13 Ocak 2021, 16:43
Katılım Finans Terimini Küresel Literatüre Kazandırdık

TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz ile katılım finans sisteminin, küresel bankacılık sektöründeki yerini ve sektördeki uluslararası çalışmaları konuştuk.

Katılım finans kavramının küresel boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Katılım bankacılığı sadece Türkiye’de uygulanan bir sistem değil. Bilhassa İslam ülkeleri ve ayrıca Müslüman azınlıkların yaşadığı bölgelerde faizsiz finans teşebbüsleri gün geçtikçe artıyor. Özellikle son zamanlarda Türkîye Cumhuriyetlerde ve Afrika’da, katılım bankacılığı sistemine geçiş isteklerinin yoğunlaştığı bilgisi bizlere de yansıyor. Mevcut beklentiler ve misyonumuz gereği, Birlik olarak çalışmalarımızı biraz daha uluslararası boyuta taşıma ihtiyacı hissediyoruz. Zira katılım finans sistemini kullanan ya da merak eden kitlenin bize yönelik bir merakı var. Neden derseniz biz, dünyada faizsiz bankacılığa katılım bankacılığı dedik ve bu kavramı mevcut sistem ile özdeşleştirdik. Hâlihazırda bazı ülkelerde ve İslami finans ile ilgili çalışma ve raporlarda “katılım finans” kavramı kullanılıyor ve yaygınlaşıyor. Yani katılım finans terimi küresel terminolojiye geçmiş durumda bulunuyor. Keza yine Fas’ta, bu bankacılık sisteminin adı katılım bankacılığı olarak tespit edildi ve kanuni düzenlemelere de bu şekilde yerleşti. Bildiğim kadarıyla uluslararası kurumlar, özellikle de derecelendirme kuruluş ve kurumları katılım bankacılığı tabirini biliyor ve güncel literatürde kullanıyor.

Katılım finans sisteminin uluslararası arenadaki tanınırlığı adına ne gibi hedefler belirlediniz?

Bizler katılım finans sistemini, 35 sene içerisinde sıfırdan oluşturduk. Sözünü ettiğim bu sistem karma değil tamamen kendine has kuralları olan bir yapı. Her ne kadar geleneksel sistemin içinde gibi görülse ve onun yanında anılsa da hususi kuralları olan ve bu çerçevede ilerleyen bir mekanizma. Bu sebeple, Türkiye’de İslami bankacılık yapan ve yapmak isteyen kurumlar, ürünlerini ve hizmetlerini katılım finans ismi altında sunmak durumunda. Buradaki düzenleme ve regülasyonlara uymak mecburiyetinde. Dolayısıyla bizler de bu benzersiz bankacılık ekosistemini büyütmek ve mevcuttaki finansal mimariyi daha ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Bunda da epey mesafe kat ettik. Biliyorsunuz, 2015’te bir strateji belgesi çerçevesinde katılım finans sistemini hem yerel hem de küresel piyasada geliştirme, tanıtma ve anlatma stratejisi benimsedik. Bu doğrultuda dünyadaki gelişmeleri de daha yakından takip etmeye başladık. Hatta bu yıl içinde uluslararası ilişkilerimizi geliştirebilmek, sektörün bilinirliğini artırmak ve kendimizi bu mecralarda tanıtmak adına Fatma Çınar Hanım’ı da ekibimize dâhil ettik.

Bahsetmiş olduğunuz hedeflerin haricinde, TKBB’nin ve Katılım finans sisteminin küresel çaptaki bilinirliğini artırmak adına yürüttüğünüz somut çalışmalar var mı?

Tabii. Biraz önce söylediğim gibi hem dünyadaki çalışmaları ve kurumları daha yakından takip ediyor hem de bu doğrultuda ekibimizi genişletiyoruz. Bu sayede yurt dışından alabileceğimiz, sisteme uygulayabileceğimiz ürünleri de Türk katılım finans sistemine uyarlamaya ve sektörde çalışan bankalarımızın, yurt dışındaki finansal kuruluşlarla yakın ilişki kurmasını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Üyelerimizi ve Birliğimizi tanıtmak adına karşılıklı ilişkileri azami düzeyde tutmaya çalışıyoruz.

Bunun yanında hâlihazırda zaten uyguluyor olduğumuz birçok çalışma da mevcut. Örneğin düzenlediğimiz eğitim faaliyetleriyle İslami bankacılık hakkında yerel ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim aktarımı yapıyoruz. Dünyanın her yerindeki İslami bankalar ile iş birliği içinde çalışıyor, buradaki muhabir bankalarımız vasıtasıyla kendimizi ve katılım finans sistemini yurt dışında daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Sözünü ettiğim bu kuruluşlarda çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Yakın zaman önce de bu doğrultuda, bir sertifika programı başlattık. Üç gün süren program doğrultusunda, katılımcılara faizsiz bankacılık ekosistemini, sistemin Türkiye’deki düzenini ve ilgili kurum ile kuruluşlarını detaylıca anlattık. Böylece ciddi manada efektif bir bilgilendirmeye öncülük etmiş olduk. Sanıyorum önümüzdeki süreçte bu çalışmadan önemli neticeler elde edeceğiz.

Somut çalışmalarımızın bir diğer örneği, farklı İslam ülkelerindeki katılım bankacılığı kurumlarıyla oluşturduğumuz iyi ilişkiler oldu. Kısa bir süre önce Bahreynle bir iş birliği anlaşması imzaladık. Şimdi ise Fasla aynı çalışmayı yapıyoruz. Cibuti’den resmî bir heyeti ağırladık. Onlara hem katılım bankacılığı hakkında geniş çaplı bir sunum yaptık hem de üye bankalarımızla tanışmalarını sağladık. Buradan çok iyi bir intibayla ayrıldılar. Bizlerle irtibat hâlinde olmak istediklerini ve katılım finans modelini ülkelerine uyarlamak istediklerini belirttiler. Bunun yanında Azerbaycanla da yakın ilişki içindeyiz. Orada da İslami bankacılık yapmak isteyen ya da bu modele ilgi duyan kişilere yönelik sertifika programları düzenliyoruz. Şimdi ise İslam Kalkınma Bankası ve IRTI ile yakın ilişkiler oluşturarak bu kurumların Marmara Üniversitesi İslami Finans Enstitüsü (MÜİSEF) ile iş birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Keza yine Birleşmiş Millletler’in (BM) faizsiz finans kurumuyla yoksulluk üzerine bir iş birliği anlaşması çalışmamız olacak. Yani burada hakikaten ciddi bir emek sözkonusu. Bu yüzden çalışmalarımıza son sürat devam ederken iki ayda bir yayınladığımız Katılım Finans dergisini de mevcut globalleşme çalışmalarımıza dâhil etmeye karar verdik. İnşallah, dergimiz bundan böyle hem Türkçe hem İngilizce formatta yayınlanarak lokalin yanı sıra küresel sektöre de hitap edecek ve küresel İslami finans sektörünün aktörleri için ücretsiz olacaktır.

2015 yılında hazırlanan strateji belgesi revize ediliyor. Belge hangi hedefler doğrultusunda güncellenmiş olacak?

2015’te hazırlamış olduğumuz strateji belgesini güncelliyoruz. İnşallah çok kısa bir süre sonra tamamlanmış olacak. Çalışmada esas amacımız; katılım finans sektörünün tanıtımını yapmak ve bankacılık sektörü içinde stratejik hedefimiz olan yüzde 15’lik pazar payına ulaşabilmek için günümüz ihtiyaçlarına göre bir yol haritası belirlemek. Bu doğrultuda; sektörün tanıtımı, ürün çeşitliliği ve dijitalleşme başta olmak üzere altı ana strateji belirledik. Böylece katılım finans sektörünün Türkiye ve dünyada, geleneksel finans yöntemleri ile rekabet edebilecek bir seviyeye taşınmasını sağlamak istiyoruz. Yani hem katılım bankacılığı sisteminin geliştirilmesi hem de bu bankacılık türünün enformasyonu misyonunu yürütüyoruz.

 
 


TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz

Röportaj: Gültuğ Erdöl
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@