Halis Çelenk

Bütün Yazıları

Halis Çelenk

Katılım Bankalarında Eğitim Politikaları ve İnsan Kaynakları

Globalleşen dünyada, özellikle son çeyrek asırda birçok sektörde olduğu gibi finansal piyasalarda da büyük bir çeşitliliğin yaşandığına müşahede edilmektedir. Bir taraftan dijitalleşmenin getirdiği ivme, diğer taraftan rekabet koşullarının...
15 Haziran 2022

Gelişmelerden Haberdar Olun

@