15.06.2022, 14:40 34

Katılım Bankalarında Eğitim Politikaları ve İnsan Kaynakları

Globalleşen dünyada, özellikle son çeyrek asırda birçok sektörde olduğu gibi finansal piyasalarda da büyük bir çeşitliliğin yaşandığına müşahede edilmektedir. Bir taraftan dijitalleşmenin getirdiği ivme, diğer taraftan rekabet koşullarının gittikçe arttığı dünyada; tasarruf sahipleriyle, finansmana erişim koşullarının gittikçe yükselen değer hâline geldiği bir süreçteyiz. Kuşkusuz ki konvansiyonel bankacılık sisteminin uzun yıllar egemen olduğu, akademik denklemlerin bu sistem üzerinde inşa edildiği bir süreçte; 1960’ların başlarında az sayıda kişinin inisiyatifi ve girişimleri ile alternatif bir finansal model ortaya konulmuştur. Bu finansal modelin ismi, dünyadaki genel adıyla İslami bankacılık ve/veya faizsiz bankacılık olarak adlandırılmıştır. 1985’lerde ülkemizde de ilk olarak özel finans kurumları ve daha sonraki adıyla katılım bankacılığı ile anılacak sistem hayat bulmuştur.

Şu açık ki özellikle son yıllarda faizsiz bankacılık sistemine olan ilgi tüm dünyada hızla artmakta ve büyüme trendi istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. Kuruluş ve gelişim yolculuğu süresince; çağlar ötesinde var olan bir felsefenin üzerinde inşası, Bankacılık Kanunu ilke ve standartları zemininde ekosistemin bir parçası olan finansal sisteme entegrasyon faaliyetleri, gözle görülen hızlı artışın temel dinamiklerini oluşturmaktadır. Elbette ki sistemin savunduğu insani değerler, inanç temelli felsefi yaklaşım, adalet ekseninde paylaşım kültürü ve tüm bunları hayata geçiren insan odaklı yaklaşım metodolojisi başarının en temel mottosunu içinde barındırmaktadır. Bundan hareketle, profesyonel bankacılık alanında bu sorumluluğun bilincinde olan ve nitelikli eğitime, donanıma, kurumsal kültüre ve aidiyet duygusuna sahip “insan kaynağı” en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Tabii olarak finansal sistem içinde çağımızın yükselen değerlerini benimseyen, inovatif gelişime açık, dijitalleşme sahasında doğru zamanda nitelikli yatırım yapan kurumlar varlığını göstermektedir. Sektör ve akademik iş birliği ile sistemin daha doğru, daha anlaşılır ve belirlediği ilkeler ışığında sağlam adımlarla büyüme performansını sergileyen bu kurumların büyümesi kaçınılmaz kılmaktadır.

EĞITIM

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), üyesi bulunan altı katılım bankası çalışanlarının mesleki ve kariyer yolculuklarına katkı sunmak adına; katılım bankacılığı, mevzuat, risk yönetimi, kriz yönetimi, dijitalleşme, pazarlama, vergi, hukuk, denetim, bilişim, kişisel gelişim vb. eğitim başlıkları adı altında 20 yılda, 2.506 günde 1.268 konu başlığıyla 25.853 çalışana teorik ve pratik bilgileri içeren yoğun eğitim programları düzenlemiştir.

Ayrıca son yıllarda ciddi bir ivme kazanan katılım bankacılığı sektörü çalışanlarının, gereksinimlerini karşılayacak yetkinliğe ve bilgi seviyesine ulaşılması amacıyla çeşitli uzmanlık sertifikasyon programları düzenlenmektedir. Şöyle ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) hazırlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında, periyodik tarihler aralığında TKBB ve Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MUİSEF) iş birliği ile Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma Sertifikasyon Programı düzenlenmiştir. Diğer taraftan SUKUK Uzmanlık Sertifikasyon Programı, SAS Enterprise Guide: ANOVA, Regression, and Logistic Regression Uzmanlık Sertifikasyon Programı, Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikasyon Programı, İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikasyon Programı ile Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık Sertifikasyon Programı düzenlenmiştir. Söz konusu sertifikasyon programlarına TKBB üyesi katılım bankaları çalışanlarının yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankaları gibi birçok kurumun çalışanları katılmıştır.

Diğer taraftan, katılım bankalarında yeni işe başlayan ve henüz oryantasyon sürecinde bulunan çalışanlarına yönelik olarak dört gün süreyle, beş modül hâlinde Temel Düzey Faizsiz Bankacılık Sertifikasyon Eğitimi gerçekleştirilmiştir ve her ay belirlenen periyodik tarihlerde program yenilenmektedir.

DOKTORA BURSU

İslam Ekonomisi, İslam Hukuku, İslam İktisadı ve Finansı vb. alanlarında öğrenim gören Doktora öğrencilerine her eğitim döneminde sekiz ay süreyle burs imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca TKBB tarafından düzenlenen eğitim programlarına bursiyerlerin katılımları teşvik edilmiş, böylece akademik çalışmaları süresince sektör ile yakın diyalog kurulmasına imkân sunulmuştur.

SEKTÖR-AKADEMIK İŞ BIRLIĞI

Sektör ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi adına çeşitli üniversitelerle iş birlikleri yapılmakta, protokoller düzenlenmektedir. Nitekim yakın tarihlerde TKBB, İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) iş birliği ile Türkiye’de İslam İktisadı Alanında Üniversite-Sektör İş Birliği Çalıştayı düzenlemiştir. İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştay’ın ikincisinin ise Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ULUSLARARASI ETKINLIKLER

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TKBB iş birliği ile başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olmak üzere TKBB, BDDK, Eximbank ve Katılım Bankaları temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen “Impact Investing For -the Sustainable Development Goals (SDGs): A New Chapter for Participation Finance” adlı eğitim programına organizasyon ve içerik anlamında katkı sağlanmıştır.

• TKBB ile Amanie Akademisi Sdn Bhd (AASB) arasında, İslami finans alanında profesyonel insan kapasitesini artırtma programları geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır.

• Katılım bankacılığı alanında çeşitli eğitim programları organize etmek adına, TKBB ve Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü (BIBF) Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır.

• Azerbaycan SER (İqtisadi Resursların Öyrenilmesi İctimai Birliyi) iş birliği ile Azerbaycan’da yer alan üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile finans sektörüne yönelik olarak “Mikrofinans Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir.

• Eximbank ve Ernst&Young çalışanlarına yönelik olarak üç gün ve altı modülden oluşan “Faizsiz Bankacılık Ekosistemi ve Türkiye’de Katılım Bankacılığı Uygulamaları Sertifikasyonu” konulu eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

TKBB LMS PLATFORMU – E-ÖĞRENME İÇERİKLERİ

Katılım bankacılığı alanında online ve video tabanlı e-eğitim programlarının hazırlanıp TKBB koordinasyonu ile başta katılım bankaları olmak üzere akademi dünyası, katılım bankacılığına ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlarla paylaşılması yönünde hedeflenen stratejik plan kapsamında; Temel Düzey Faizsiz Bankacılık E-Sertifikasyon Eğitimi, İleri Düzey Faizsiz Bankacılık E-Sertifikasyon Eğitimi, Finansal Okuryazarlık gibi e-eğitim içerikleri faaliyete başlamıştır. Diğer taraftan, Dijital Okuryazarlık, Fintek, Temel Düzey Bankacılık gibi çok kapsamlı e-eğitim içerikleri hazırlanmaktadır ve yeni eğitim döneminde tamamlanarak zengin bir içerikle hizmet sunmaya devam edilecektir.

Halis Çelenk

TKBB Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü Yöneticisi

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@