TÜRİB, Tarıma Uzmanlık Getı̇rmeyı̇ Hedeflı̇yor

TÜRİB; tarım ürünlerinin değerinin etkin bir piyasada belirlenmesi ve gıdaya en uygun fiyat üzerinden ulaşılabilmesi için çalışıyor. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB); tarım ürünlerinin değerinin etkin bir piyasada...

12 Mart 2021, 01:25
TÜRİB, Tarıma Uzmanlık Getı̇rmeyı̇ Hedeflı̇yor

TÜRİB; tarım ürünlerinin değerinin etkin bir piyasada belirlenmesi ve gıdaya en uygun fiyat üzerinden ulaşılabilmesi için çalışıyor.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB); tarım ürünlerinin değerinin etkin bir piyasada belirlenmesi ve gıdaya en uygun fiyat üzerinden ulaşılabilmesi için çalışıyor. Bizler de Kurum’un tüm hikâyesini, çalışma prensiplerini ve gelecek hedeflerini TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla İ. Küçükçolak’tan dinledik.

TÜRİB’ı̇n kuruluş hı̇kâyesı̇nı̇ sı̇zden dı̇nleyebı̇lı̇r mı̇yı̇z? Kurum hangı̇ alanlarda hı̇zmet verı̇yor? yı̇ne bu doğrultuda kısa ya da uzun vadede gerçekleştı̇rmeyı̇ planladığınız yenı̇ projelerı̇nı̇z bulunuyor mu?

Borsamız, tarım üretici ve tüketicilerini bir araya getirerek tarımsal ürünlerin değerini bulması ve gıdaya daha uygun fiyatlarla erişimin sağlanması misyonu ile kurulmuştur. Bu doğrultuda da spot işlem platformu 26.07.2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında ELÜS’ler; güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmektedir. Böylece Borsamız etkin fiyat oluşumu, işlem maliyetlerinde düşüş, tarımsal alanda uzmanlık ve bilgi birikimi gibi önemli faydalar sağlamaktadır. Önümüzdeki dönem için ise ürün yelpazesinin ve piyasa katılımcı tabanının genişletilmesi hedeflenmektedir. Uzun vadede uluslararası sistemlere entegre bir işlem platformu olma yönünde çalışmalarımız da sürdürmektedir.

TÜRİB, lı̇sanslı depolama ve ürün ı̇htı̇sası doğrultusunda faalı̇yetlerı̇nı̇ sürdürüyor. sözkonusu kavramları nasıl tanımlamak gerekı̇yor? ı̇htı̇sas borsası doğrultusunda bu kavramların ı̇şleyı̇şı̇ ne şekı̇lde ı̇lerlı̇yor?

Lisanslı depoculuk; uzun süreli saklanmaya uygun nitelikteki tarım ürünlerinin modern alt yapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını sağlayan bir sistemdir. Lisanslı depolar, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterir. Bu depolarda hizmet veren yetkili sınıflandırıcılar, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği standartlara göre ürünün doğru şekilde tasnifini ve depolanmasını sağlamaktadır. Depolarda saklanan tarım ürünleri için ELÜS ihraç edilir. Bu bağlamda tarımsal ürünlerin serüveni, çiftçimizin yetiştirdiği ürünlerin hasat edilmesi ile başlar. Ürün, hasadının akabinde satılabilir. Yahut hasat sonrası piyasa fiyatından memnun olunmaz ise lisanslı depolara konularak uygun piyasa koşullarındaki ileri bir tarihte Borsamızda işleme konu edilebilir. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerin mülkiyetini temsil eden ELÜS’ler kaydileştirilmiş senetlerdir. Sermaye piyasasında da faaliyet gösteren merkezi saklama kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) vasıtasıyla kaydileştirilip, hak sahipleri bazında izlenmektedir.

İhtı̇sas borsasında öne çıkan bı̇r dı̇ğer kavram da elektronı̇k ürün senedı̇ (ELÜS). Bu senet kullanıcılarına nasıl avantajlar sağlıyor? senet, hangı̇ ürünler ı̇çı̇n ne şekı̇lde kullanılıyor?

ELÜS’lere, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşvikler içerisinde; nakliye, analiz ve kira desteği yer almaktadır. Borsamızda ELÜS alım-satımından elde edilen kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca zirai gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve KDV muafiyeti gibi vergisel avantajlar da mevcuttur. Bunların yanı sıra, çiftçilerimize T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen faizsiz kredi imkânı da bulunmaktadır. ELÜS’e konu olabilecek ve Borsamızda işlem görebilecek ürünler ise; antep fıstığı, fındık, hububat, baklagiller, yağlı tohum, kuru kayısı, kuru üzüm, pamuk, zeytin, zeytinyağı ve süt ürünleri şeklinde sıralanmaktadır.

TÜRİB’de hesap açmak ve yatırımcı olmak ı̇steyen bı̇r kı̇şı̇nı̇n ı̇zlemesı̇ gereken aşamalar nasıl sıralanıyor? yatırımcıların kabulü ı̇çı̇n bı̇r ön koşul bulunuyor mu?

Borsamızda işlem yapmak için yatırımcılarımızın, acentelerimiz olan Ticaret Borsalarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Acente iletişim bilgileri ve kayıt süreci için https://www.turib.com.tr. adresi ziyaret edilebilir. Yatırımcı kabulü için ise herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırımcının cep telefonuna gönderilen kullanıcı ve şifre bilgileri kullanılarak TÜRİB ELÜS İşlem Platformunda (https://platform. turib.com.tr) işlem yapılabilmektedir.

TÜRİB, bı̇rçok paydaş kuruluş ı̇le ı̇ş bı̇rlı̇ğı̇ ı̇çerı̇sı̇nde çalışıyor. bu kuruluşlar arasında katılım bankaları da bulunuyor mu?

Belirttiğiniz gibi Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere sektör paydaşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Bunun dışında Borsamızda işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takası sürecinde finansal kuruluşlar, Takasbank ve MKK yer almaktadır. ELÜS, Borsamızda işlem görmesinin yanı sıra kredi teminatı olarak da kullanılabildiğinden, ELÜS takas ve saklama hizmeti veren ve sözkonusu senedi teminat olarak kabul eden katılım bankalarıyla da çalışmamız bulunmaktadır.

TÜRİB hem Türkı̇ye’dekı̇ hem de yurt dışındakı̇ bankalar ı̇çı̇n londra metal borsası’ndakı̇ katılım bankalarının faalı̇yetlerı̇nı̇ ı̇kame edebı̇lecek hı̇zmetler sunacak mı?

Katılım finansı kapsamında yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen teverruk işlemlerinde ELÜS’ün ticarete konu edilmesi için Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve üye bankaları ile yakın işbirliği içinde çalışma yürütmekteyiz. Bu bağlamda katılım finansı hassasiyetlerine uygun işlemlerin 2021 yılında devreye alınmasını hedeflemekteyiz.

Röportaj Gültuğ Erdöl

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@