15.06.2022, 16:05 21

Bosna-Hersek’te İslami Bankacılığın Gelişimi

Bir ülkeyi küresel finansal sisteme entegre etmek zor bir süreçtir. Bu süreç Bosna-Hersek (BH) gibi siyasi ve etnik ayrımları olan dört farklı düzeyde iki ayrı devlet kurumu yapısıyla birlikte daha da zorlaşmaktadır. BH, 1995 yılında Dayton Barış Anlaşması’nın çatışmaları sona erdirmesinden bu yana geçiş sürecinde olan küçük ve açık bir ekonomidir. Ülke Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak ikili özerk bir siyasıya yapıya sahiptir. yap oluşur. Bunun yanı sıra Brčko Bölgesi fiilen üçüncü bir varlık olarak yer almaktadır. FBIH ayrıca 10 kantona bölünmüştür.

BH’de İslami bankacılık prensipleriyle faaliyet gösteren yapısıyla tek ticari banka olan Bosna Bankk International’ın (BBI) 2000 yılında kurulmasıyla birlikte ülkede İslami bankacılığın ilk adımları atılmış oldu.

Bunun öncesinde BH bankacılık sektöründe çeşitli sorunlar mevcuttu. Bunlardan bazıları:

• İslami bankacılık fikri BH’nin tarihinden dolayı nüfusun büyük bir bölümünün bilmediği bir kavramdı

 • Yasal ve düzenleyici çerçevelerin yetersizliği

• Bu alanda uzman eksikliği

 • Eğitim kurumlarının İslami bankacılık üzerinde eğitim ve öğretim sağlamaması

• 11 Eylül olaylarından sonra daha şiddetli bir boyuta ulaşan İslamiyet’e karşı halkın nefret beslemesi

• İslami bankacılık prensipleri hakkında bilgi eksikliği ve bunun oluşturduğu genel önyargılar

 • Ülkede İslami finansın kurulması ve teşvik edilmesi için Hükûmet desteğinin olmaması.

Tüm bu engellere rağmen BBI yükselen bir trend göstermiştir. Toplam aktifleri, finansmanı ve mevduatı sürekli artmaktadır. Aynı durum, grafiklerden de görüleceği üzere, küresel mali kriz, Euro Bölgesi krizi ve pandemi dönemleri dışında net kârı ve büyüme oranları için de geçerlidir.

Bu sorunlar bir şekilde bugün bile mevcut ve BH'deki İslami bankacılığı geliştirmek için yapılması gereken çok şey var.

BH’de İslami bankacılığı geliştirmenin bir yolu ise sektörde daha iyi bir iş ortamını teşvik etmek ve oluşturmak için başka bölgelerle iş birliği yapmak olabilir. Stratejik ortaklığı ve tarihi bağları sebebiyle, Türkiye bu zeminde BH ile ortak olmak için iyi bir konumdadır. Eğitim açısından yeni beceriler ve insan kaynağı oluşturmak için ortak programlar veya eğitimler düzenlenebilir. Daha da önemlisi, BH'de mevcut bankayla bir tür pozitif rekabet yaratacak yeni bir İslami banka kurulabilir.. Bütün bunlar, BH ve Türkiye'de İslami bankacılık için daha iyi bir geleceğe ulaşılmasına yol açacaktır.

Özetle, bölünmüş bir ülke olması sebebiyle, BH İslami finans sektörü de dâhil olmak üzere tüm konularda yavaş ilerleme göstermeye mahkumdur. Dalgalı denizlerde yol almak korkutucu bir iştir. Yine de Bosna-Hersek neden Müslüman azınlıklara sahip diğer ülkeler gibi başarılı olmasın? Bu konuda Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak önemli ve olumlu bir rol oynayabilir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@