Dijital bankacılık kullanımına olan talep günden güne artıyor

Teknolojinin ilerlemesi yaşam biçimimizi ve toplumu hızla dönüştürüyor. Bu dönüşümün en yoğun hissedildiği alanlardan birisi de şüphesiz bankacılık sektörüdür.

Fintech ve Dijitalleşme 06.03.2024, 13:49 06.03.2024, 14:20
Dijital bankacılık kullanımına olan talep günden güne artıyor

Yaygın şube ağı ve yüz yüze hizmetlerle yürütülen bankacılık hizmetleri yıllar içinde internet ve daha sonra mobil bankacılığa kaymıştır. Bankaların yeni şube açma iştahları giderek azalırken dijitale olan yönelim artmış ve nihayet hiç şubesi olmayan bankalar hayatımıza girmiştir.

Dijital bankacılığa olan talep giderek artıyor

Elektronik bankacılık hizmetlerine verilen isimler de söz konusu dönüşümü net olarak ortaya koymaktadır. 90’lı yıllarda “alternatif” olarak adlandırılan bu hizmetler, yıllar içinde şubesiz bankacılık, sınırsız bankacılık gibi isimleri almış ve günümüzde dijital bankacılık kullanımı yaygın hale gelmiştir.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2020 yılının mart ayında ülkemizde 56 milyon aktif dijital kullanıcı bulunmaktadır. Bu rakam 2023 yılı aralık ayı sonunda 111 milyona çıkmıştır.  Aynı tarih itibarıyla katılım bankalarının aktif kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmış durumdadır. Dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin bu denli artması, geleneksel bankacılık modellerinin dijital platformlara taşınması için itici bir güç oluşturmaktadır.

Bankacılıkta zaman ve mekân sınırlarının ortadan kalkması, katılım bankacılığı hizmetlerini daha çok müşteriye ulaştırabilmek için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Sektör mobil bankacılık uygulamaları, ileri analitik ve yapay zekâ desteği ile sunulan hizmetlerin artması, sürtünmesiz, hızlı ve kolay bir bankacılık deneyimi sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Dijitalleşme, bankaların içindeki iş süreçlerini azalttı

Dijitalleşmenin sadece internet ve mobil bankacılık kanallarıyla sınırlı kalmayıp bankaların içindeki iş süreçlerini de kapsaması maliyeti azaltmakta ve verimliliği artırmaktadır. Böylece gerek şubelerde gerekse dijital kanallarda müşteriye daha nitelikli hizmet verilmesi mümkün olmaktır.

Dijital bankacılık hizmetlerinde giderek artan çeşitlilik ve ortaya çıkan maliyet avantajı müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla bu hizmetlerin kullanımını artırmaktadır.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre katılım bankacılığı müşterilerinin dijital kanallardan en fazla yaptıkları işlem para transferleri olup bunu fatura ve kurum ödemeleri izlemektedir. Yatırım işlemleri üçüncü sırayı alırken, arkasından kredi kartı işlemleri gelmektedir.

Yasal düzenlemeler yenilikçi hizmetleri teşvik ediyor

Uzaktan müşteri olma, dijitalden sözleşme onayı gibi önemli yasal düzenlemeler ıslak imza gereksinimini asgariye indirerek dijitalden verilebilecek yenilikçi hizmetleri teşvik etmektedir. Bu durum daha geniş bir coğrafyaya yayılmanın ve daha fazla kişiye ulaşabilmenin önünü açmıştır. 

Bütün bu gelişmeler neticesinde sektöre yeni oyuncular girmiş, bankaların yanında fintekler ve farklı kuruluşların da bu alanda faaliyet göstermesi ile rekabet ciddi bir şekilde artmıştır. Ortaya çıkan bu tabloda, sunduğu hizmetlerin odağına insanı koyabilen ve bu yönüyle kendisini ayrıştırabilen kurumların fark yaratacağı aşikardır. Bu da iyi bir müşteri deneyimi sunmakla mümkündür.

Müşteri deneyimi ile birlikte güvenliğinin de sağlanması dijital bankacılığın ana konularından birisidir. Bu sebeple bankalarda veri analitiğinin ve yapay zekâ kullanımının giderek arttığı ve bu alanda önemli yatırımlar yapıldığı görülmektedir.

Açık bankacılık dijital bankacılığı dönüştürüyor

Dijital bankacılık deyince akla gelen kavramlardan birisi de açık bankacılıktır. Özetle açık bankacılık müşterilerin tek bir ara yüzden farklı bankalardaki bilgilerine erişimine ve işlem yapabilmesine imkân sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. Söz konusu sistemin açık finans uygulamaları ile birleşerek dijital bankacılığa yepyeni bir form verdiğini, başka bir deyişle dijital bankacılığı da dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu dönüşümü günlük hayatımızın içinde renkli, yaratıcı ve bütünleşik bir şekilde hissedeceğimiz bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.

Nitelikli insan kaynağına olan talep artıyor

Bütün bu gelişmeler ileri teknolojilere yatırım yapmayı gerektirmektedir. Yeni yazılımlar, alt yapı, veri, güvenlik, otomasyon, API, analitik, yapay zekâ gibi birçok alanda sürekli olarak yatırım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç sadece teknoloji ile sınırlı kalmayıp yeni beceri ve yetkinlikleri de zorunlu kılmaktadır. Bu durum da nitelikli insan kaynağına olan talebi artırmaktadır.

Dijital bankacılık ile katılım bankacığını çok daha geniş kitlelere ulaştırmak mümkün

Özetlemek gerekirse dijitalleşme ve beraberinde gelen teknolojik gelişmeler katılım bankacılığını çok daha geniş kitlelere ulaştırmak için büyük bir imkân sağlamaktadır. Dijitalden verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi, yeni dijital ödeme çözümlerinin geliştirilmesi, sürtünmesiz bir deneyim ile kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulabilmesi bu alana olan yönelimi artıracaktır. Tüm bu çalışmaları finansal okur-yazarlık, katılım bankacılığı esasları gibi eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla ve sürdürülebilirlik faaliyetleri ile desteklemek finansal kapsayıcılığın artmasına katkıda bulunacaktır.  

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@