15.06.2022, 14:14 30

Dünyada İslami Finans Eğitiminin Son Durumu ve Başarı Hikayeleri

1976'da Mekke’de düzenlenen ilk Uluslararası İslam Ekonomisi Konferansı'ndan bu yana dünya çapında İslam iktisadı ve finansı (İİF) alanlarında kurslar ve programlar sunan kurumların sayısı giderek artıyor. Programlara artan ilgi, büyüyen endüstrinin nitelikli insan kaynaklarına olan talebinden kaynaklansa da İİF eğitiminin İslam dinini ve İslami dünya görüşünün ekonomik kararların merkezi referans noktası olduğunu kabul etmek son derece önemlidir. Büyüyen İslami finans sektörü, doğal olarak nitelikli beşerî sermaye talebinde de artışa sebep oluyor. Dolayısıyla bu alanda verilen eğitimler ve yapılan araştırmalar önem kazanıyor.

2021 İslami Finans Geliştirme Raporu'na göre, bugün küresel çapta 1.008 İslami finans eğitimi ve 383 İslami finans lisans eğitimi sunan kurum bulunmaktadır. 2020'de İslami finans eğitim sağlayıcılarına göre en iyi ülkeler, sırasıyla 347, 66, 57, 56 ve 53 eğitim sağlayıcısı ile Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve BAE’dir. Endonezya, 169 programla İİF lisans düzeyinde eğitim sağlayan lider ülke konumundadır. Listedeki diğer ‘en iyi’ ülkeler için karşılık gelen sayılar Malezya, Pakistan, İngiltere ve BAE için 36, 20, 20 ve 14'tür. Ülkemizde ise şu anda lisans düzeyinde İİF eğitimi sunan sadece üç üniversite, KTO Karatay Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi bulunmaktadır.

Bu yazımda, İslami finans eğitimi sunan kurum sayısı hakkında bilgi vermenin yanı sıra İslami finans eğitiminin gelişmesine yardımcı olan ve ülkeleri öncü duruma getiren ana faktörleri de vurgulamak istiyorum. Günümüzde İslami finans eğitiminde önde gelen ülkeler Endonezya ve Malezya'dır. Bu başarıyı mümkün kılan da en başta devlet desteğidir. Örneğin 2010 yılında Malezya Hükûmeti, Ekonomik Dönüşüm Programı'nda İslami finans eğitimine özellikle destek vermiştir. Bu programın amaçlarından biri İslami finans alanında Malezya'da eğitim için kapsamlı bir müfredat ve yetenek havuzu geliştirme girişimleri yapmak ve ülkeyi küresel merkez konumuna taşımaktır. Bu amaçla 2012 yılında Finans Akreditasyon Ajansı (FAA) ve 2014 yılında Uluslararası İslami Finans Eğitimcileri Konseyi (ICIFE) kurulmuştur.

En fazla İslami finans kurumuna sahip olan ülke Endonezya’da ise ulusal ekonomik kalkınmayı desteklemek ve İslami finans sektörünün gelişiminin hızlanmasını teşvik etmek için Hükûmet, 2016 yılında İslam Ekonomisi ve Finans için Ulusal Komite’yi (KNS) kurmuştur. Bu girişim sayesinde günümüzde Endonezya İİF eğitimi alanında lider konuma gelmiştir. Şöyle ki öğrencilere ve akademik personele değişim programlarını mümkün kılan çeşitli burslar sunulmakta olup, önümüzdeki akademik yılda benim şu an görev yapmakta olduğum üniversitede, beş öğrencinin bir dönem boyunca eğitimi desteklenmekte ve bu değişim programının devamı öngörülmektedir. Böyle destekler sayesinde eğitim alan nesil eminim ki daha başarılı ve problemlere farklı çözümler üretebilir kapasitede yetişecektir.

Bu iki örnek, Hükûmet desteğinin ve etkileşimin İslami finans eğitim sektörünün geliştirilmesinde önemli faktör olduğuna dair açık bir göstergedir. Bizim de temennimiz en yakın zamanda Türkiye’nin İslami finans eğitimi alanında öncü konuma hızla yükselmesidir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@