Emlak Katılım, Türkiye'nin İlk Özel Sektör Sosyal Sukuk İhracını başarıyla gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (ICPSD) ve İslam Kalkınma Bankası'nın (IsDB) ortak girişimi olan Küresel İslami Finans ve Etki Yatırımı Platformu (GIFIIP), Türkiye'nin ilk özel sektör sosyal sukuk ihracına teknik destek sağlıyor

Sukuk 09.02.2024, 14:52 09.02.2024, 20:21
Emlak Katılım, Türkiye'nin İlk Özel Sektör Sosyal Sukuk İhracını başarıyla gerçekleştirdi

İslami sosyal tahviller olarak bilinen sosyal sukuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ve İslami finans ilkelerine bağlı kalarak karmaşık sosyal endişeleri ele almak için yenilikçi bir finansman mekanizmasıdır. Eşitsizliğin ve finansal kaynaklara erişimin toplumsal zorluklar yarattığı ve dönüştürücü değişim ihtiyacının en acil olduğu gelişmekte olan ülkelerde, bu tür sosyal etki girişimleri küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve savunmasız nüfuslar için kritik bir rol oynamaktadır. Sosyal sukuk, sosyal etki projelerine öncelik vererek, KOBİ'lerin temel fonlara erişmelerini ve ekonomik büyümeye aktif olarak katılmalarını sağlayarak sürdürülebilir toplulukların gelişimine katkıda bulunur.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (ICPSD) ve İslam Kalkınma Bankası'nın (IsDB) ortak girişimi olan Küresel İslami Finans ve Etki Yatırımı Platformu (GIFIIP), sürdürülebilir kalkınma yatırımlarının ölçeğini ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için inovasyon, girişimcilik ve çok paydaşlı işbirlikleri üzerine inşa ediliyor. İslami finans ve etki yatırımı piyasalarında faaliyet gösteren özel sektörü, hükümetleri ve kilit paydaşları dahil etmek; Platform, politika diyaloğu, bilgi paylaşımı ve teknik yardım yoluyla sürdürülebilir kalkınma zorluklarına piyasa temelli çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

  

Şubat 2024'te, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Ocak 2024'te temin edilen 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sukuk ihraç programı kapsamında bir yıl vadeli toplam 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası) tutarında Türkiye'nin ilk özel sektör sosyal sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. İç piyasada yüksek hacimli ve yenilikçi sukuk ihraçları ile sektörün öncüleri arasında yer alan Türkiye Emlak Katılım Bankası, sukuk işlemini %100 iştiraki olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (ihraççı) üzerinden gerçekleştirmiştir.

Bu ihractan elde edilen fonlar, WorqCompany Dış Ticaret A.Ş. (WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.) tarafından oluşturulan ve ekonomik kalkınmayı, finansal katılımı, sosyoekonomik ilerlemeyi ve istihdam yaratmayı desteklemeye odaklanan Sosyal Sukuk Çerçevesi'nde belirtilen proje kategorilerine katkıda bulunmak için tahsis edilmiştir.

UNDP ICPSD ve GIFIIP, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA) Sosyal Tahvil İlkeleri ve IsDB'nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi'ne uygun olarak tasarlanan Çerçeve'nin geliştirilmesinin yanı sıra, etkisini ve güvenilirliğini doğrulamak için bağımsız bir ikinci taraf görüşü almak için Emlak Katılım'ın desteğiyle teknik destek sağladı. Sosyal sukukunun olgunluğuna uygun olarak geliştirilecek olan Etki Raporu, projelerin toplumsal etki ve faydalarına ilişkin nicel ve nitel değerlendirmeler sunacak. GIFIIP, bu çabayı desteklemek için teknik yardım da sağlayacaktır.

WorqCompany, e-ticaret işletmelerine şirket kurma danışmanlığı, muhasebe süreç yönetimi ve e-ticaret finansmanı dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Türkiye'de kendi segmentinde bir ilk olan hasılat paylaşım modeline dayalı satın alma finansmanı sağlayarak, online pazaryerlerinde faaliyet gösteren genç girişimcilere ve e-ticaret girişimlerine büyüme aşamalarındaki işletme sermayesi zorluklarını aşmalarında destek oluyor.

WorqCompany, sosyal sukuk ihracından elde edilen gelirle, Türkiye'deki KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesine ve gelişmesine, kalkınma öncelikli bölgelerin desteklenmesine, kadın ve sosyal girişimcilere finansman sağlanmasına ve geleneksel finansman kaynaklarına erişimi kısıtlı teknoloji meraklısı genç girişimcilere odaklanmasına öncelik verecek. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir ekonomik büyüme gibi alanlara odaklanan bu girişimler, SKA 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, SKH 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SKA 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ve SKA 10 Eşitsizliklerin Azaltılması dahil olmak üzere çeşitli SKH'lere doğrudan katkıda bulunuyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@