Finansman ve Sigorta İlişkisi

Ürün Geliştirme 20.02.2021, 00:56 21.04.2021, 22:57
Finansman ve Sigorta İlişkisi

Katılım bankacılığı için murabaha (bir malın alış fiyatı veya maliyeti üzerine belirli bir kâr konarak satılmasını ifade eder), müşareke (Sermaye ortaklığı, her iki tarafın da sermayeye katıldığı ortaklık), mudarebe (bir tarafın sermaye koyması, diğer tarafın işletmeyi üstlenmesiyle kurulan kâr paylaşımı esasına dayalı ortaklık) gibi faizsiz finansman araçları vasıtasıyla likidite ihtiyacı olan alıcı ile bu hizmeti sunan satıcı arasında köprü vazifesi oluşturmak suretiyle ihtiyacın finansal yöntemlerle karşılanması sonucunu doğuran işlemler bütünüdür.

İslami Bankacılık açısından finansman, insanların ihtiyaçlarını faizin ağır yükü altında kalmadan karşılamalarını sağlayan önemli bir enstrüman olup, özellikle refah seviyesini dengede tutan ve toplumdaki adaletsiz dağılımı sistematik olarak düzenleyen sonuçlar sağlaması açısından oldukça önemli bir kavramdır. İnsanlar bu sayede faize bulaşmadan ihtiyaçlarını gerçekleştirme imkânına erişmekte olup; bu vesile ile yatırım yapmak isteyen ve vade sonunda oranı baştan belli olmayan bir getiri elde eden mudiler için de finansal gelir sunulmasına imkân sağlayan katılım finans sisteminin gelişmesine de ışık tutmaktadır.

Finansman-Sigorta İlişkisi

Herkes kendi ekonomik gücüne göre kullanacağı finansmanın özelliklerini belirlemektedir. Finansman ne amaçla kullanılırsa kullanılsın başta ölüm riski olmak üzere birçok riskle karşı karşıya kalınmaktadır.  Bu riskler hem finansman kullanan kişiyi hem de finansal kuruluşu ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için sigorta çok önemli bir konumdadır.

Sigortanın Finansman Açısından Önemi

Bu önemi bir örnekle açıklamak yerinde olacaktır;

On yıl vadeli bir konut finansmanı kullanıldığını ve bu finansmana bağlı olarak zorunlu olması hasebiyle sadece zorunlu deprem (DASK) sigortası poliçesi düzenlendiğini, konut yangın ve finansmana bağlı hayat sigortasının kanunen zorunlu olmadığı için düzenlenmediğini düşünelim. Finansman devam ederken konutta çıkan bir yangın sebebiyle bina ve eşyaların zarara uğradığı bir senaryoda kişi, konut yangın poliçesi olmadığı için bu zararı kendi karşılarken finansman taksitlerini ödeyemeyecek bir ekonomik zorluğa girebilir. Bu durum hem kişiyi hem finansal kuruluşu zor durumda bırakabilir.

Sonraki süreçte finansman kullanan kişinin vefat ettiği bir senaryoda hayat sigortası olmadığı için finansmanın kalan borcu varislere kalacak ve varisler beklenmeyen bu borç karşısında zor duruma düşecek, hem de finansal kuruluş operasyon yükü gerektiren birçok işlem yapmaya mecbur kalacaktır. Finansman kullanırken sigortanın gereksiz bir detay olarak görülmemesi gerekmektedir. Yukarıda ele aldığımız senaryoların gerçekleşmemesi için küçük primler ödeyerek gerekli olan poliçeleri düzenletmekten imtina edilmemelidir. Katılım sigortacılığı, finansmana bağlı sigorta ürünlerini her geçen gün incelemekte ve poliçe düzenletmeye teşvik edici birçok yenilik ekleyerek bu anlamdaki sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bu blog yazımda, sigorta alanında uzman arkadaşım Tarkan Bozkurt Bey’e değerli katkılarından ötürü teşekkür ederim.

Salih Erbaş

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@