2025 Türkiye Katılım Bankacılığı Vizyonu

Dergi 19.03.2021, 15:54 20.03.2021, 23:08
2025 Türkiye Katılım Bankacılığı Vizyonu

2015 yılında hazırlanan Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2025 vizyonuyla güncellenirken proje koordinatörü sayın Fatma Çınar strateji güncelleme sürecini bizler için kaleme aldı.

Aslen 2015 yılında hazırlanan Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2025 yılı öncesinde güncelleniyor. Önümüzdeki beş yıl için neler hedefleniyor?

Katılım bankacılığının sağlıklı ve sürdürebilir şekilde gelişmesi misyonunda günümüz bankacılık koşullarının değişimi ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının bankacılık sektöründe kurumsal ve bireysel müşteri davranışlarında yarattığı değişiklikler dikkate alındığında Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu (2021-2025) hazırlama ihtiyacı oluşmuştur. Özel bir danışmanlık şirketi ile TKBB koordinasyonunda 2020 yılının son 12 haftasını kapsayan dönemle ilgili rapor çalışması tamamlanmıştır. Güncellenen strateji raporu çalışmalarında; katılım bankacılığı küresel ve yerel mevcut durumun incelenmesi, 2015 yılında tanımlanmış eylemlerin mevcut statülerinin belirlenmesi ve 2021-2025 yıllarına ait dönemi kapsayacak şekilde yeni stratejilerin güncellenmesi gerçekleşmiştir. 2015 yılında belirlenmiş olan 2025 yılında yüzde 15 pazar payına ulaşma hedefi, güncellenen strateji raporumuzda da mevcudiyetini korumaktadır.

Türkiye Katılım Bankacılığı 2015-2025 Strateji Güncelleme raporunun proje yönetimi aşamasında üç aşamalı bir metodoloji izlenmiş olup sırasıyla Katılım Bankacılığı Sektörel Araştırması, Türkiye Katılım Bankacılığı Pazar Büyüklüğü, Gelecek Öngörüsü ve Strateji Güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Ekosistemi tanımak ve paydaşları belirlemek amacıyla yerli ve yabancı rapor kaynaklarından araştırmalar yapılmış, katılım bankacılığı ekosisteminde yer alan paydaşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerek kamu gerekse özel sektörde yer alan 20’den fazla paydaş ile görüşülmüştür. Görüşülen kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, BİST, TÜRİB, Eximbank, TSB, İFM, katılım sigorta şirketleri, MÜİSEF ve katılım bankaları yer almaktadır. Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015-2025) belirlenen ve Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu’nda (2021- 2025) da güncelliğini koruyan, katılım bankacılığının Türkiye bankacılık sektöründe yüzde 15’lik pazar payına ulaşması hedefi doğrultusunda katılım bankacılığı pazar büyüklüğü projeksiyonları yapılmıştır. Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015- 2025) tanımlanan vizyon, misyon ve stratejik hedefler ekosistem paydaşları ile gözden geçirilmiş ve eylemlerin mevcut durumları değerlendirilmiştir. Yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlenerek yol haritası ve sorumluluk matrisi oluşturulmuştur. Güncellenen strateji raporunda İletişim, Ekosistem, Ürün Çeşitliliği, Standartlar ve Yönetişim, Dijital ve Yetkinlik İnşası olmak üzere altı temel stratejik hedef altında 10 strateji ve bu stratejilere bağlı 23 aksiyon belirlenmiştir. Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015- 2025) yer alan 2015 yılında tanımlanmış beş temel stratejik hedef (Sektörel Strateji, Ürün Çeşitliliği, Danışma Kurulları, Eğitim, İK, Sertifikasyon ve Kurumsal İletişim, Algı, İtibar) altında konumlandırılan 84 eylemin statüsü tek tek gözden geçirilmiş olup ilgili aksiyon ve stratejiler içersinden 49 eylem tamamlandı olarak raporlanmıştır ve devam eden eylemler için yeni raporda gerekli takip yapılacaktır.

Katılım bankacılığının hedef müşterileriyle olan iletişiminin güçlendirilmesi, faizsiz finans sistemi operasyonel süreçlerinin ve işleyişinin müşterilere etraflıca aktarılması, katılım bankacılığı ekosistem paydaşlarıyla olan iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, dijital yetkinliğin artırılması, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliğinin sağlanması ve bireylerin, sektör çalışanlarının katılım finans okuryazarlığının artırılması önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde temel odak alanları haline gelmiştir.

2025 TÜRKİYE KATILIM BANKACILIĞI VİZYONUNA YÖNELİK STRATEJİK HEDEFLER

2015-2019 yılları arasında katılım bankacılığı toplam aktifleri yüzde 24 büyüme gösterirken, konvansiyonel bankalar yüzde 16 büyüme göstermiştir. Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu (2021-2025) projeksiyon çalışmasında; bankacılık sektöründe mevcut büyüme trendinin 2020-2025 yılları boyunca devam edeceği, COVID-19 etkisinin 2020 yılı boyunca devam edeceği, 2020 ve devam eden 2021 yılı içinde sınırlı kalacağı ve ekonomik dalgalanmaların önümüzdeki dönemde stabil olarak seyredeceği göz önünde bulundurulmuştur.

Ülkemizde katılım bankacılığının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişimi için gerçekleştirilecek aksiyonlar altı temel stratejik hedef altında planlanmıştır. Proje yönetim metodolojilerinin uygulanması ile her bir strateji için aksiyon kartları oluşturulmuştur. Temel stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için TKBB bünyesinde proje yönetim faaliyetleri 1 Şubat 2021 itibariyle başlatılmıştır.

Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu’nun (2021-2025) Türkçe ve İngilizce versiyonları ile kamuoyu duyurusunun Mart 2021 itibariyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Türk katılım bankacılığının global ağının son yıllarda geliştiğini görmekteyiz. TKBB ve Bankaların uluslararası kurum ve kuruluşlarla temaslarındaki çalışmalardan strateji belgesi perspektifinden neler hedefleniyor?

Strateji güncelleme çalışmasında “ekosistem” yeni açılan bir temel stratejik hedef alanıdır. Bu çalışma altında ekosistem genişletilmesi ve mevcut çalışılan katılım bankacılığı ekosistem paydaşları ile iş birliği alanlarının artırılması hedeflenmektedir. Böylece katılım bankacılığı ulusal ve global ekosistem ilişki matrisi hazırlanacak ve tüm paydaşlarla etkin iletişim sistemi oluşturularak sürdürülebilir bir ilişki yönetimi esas alınacaktır. TKBB, özellikle 2020 yılının son çeyreğinden itibaren uluslararası temaslarını artırmış olup global network ile etkileşim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekosistem temel stratejisi altında hem yurt içi hem de yurt dışı iletişim, ekosistem ilişki yönetim matrisi ile takip edilecek olup olası tüm iş birliği faaliyetlerinden sektöre değer üretecek, katılım bankacılığının yerel ve uluslararası bilinirliğine katkı sağlayacak, ürün çeşitliliğini zenginleştirecek, katılım bankacılığına yeni müşteri kazandıracak ve mevcut müşteri bağlılığını güçlendirecek kazanımların hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

TKBB Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Fatma Çınar

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@