İslamı̇ Fı̇nans Eğı̇tı̇mı̇nde Sürdürülebı̇lı̇r Eğı̇tı̇m Ekosı̇stemı̇ İçı̇n ICIFE

İslami finans mezunlarının bankacılık, tekafül, sermaye piyasaları ve sosyal finans gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirliğini ve girişimcilik fırsatlarını kolaylaştırıyoruz

Dergi 16.01.2023, 15:22
İslamı̇ Fı̇nans Eğı̇tı̇mı̇nde Sürdürülebı̇lı̇r Eğı̇tı̇m Ekosı̇stemı̇ İçı̇n ICIFE

İslami finans kurumlarının katlanarak büyümesi ve hem akademisyenlere ve profesyonellere hem de İslami finans eğitiminde eğitimli uzmanlığa duyulan güçlü ihtiyaçla birlikte, Uluslararası İslami Finans Eğitimcileri Konseyi (ICIFE) 2014 yılında kurulmuş ve 2017 yılında Malezya Toplum Tescil Kurumu'na tescil edilmiştir. ICIFE, çeşitli ülkelerden hem yerel hem de uluslararası bireysel ve kurumsal üyeler tarafından temsil edilmektedir. ICIFE, 28 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Malezya Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından İslami finans eğitimi konusunda amiral kurum olarak onaylanmıştır. ICIFE, 24 Nisan 2019 tarihinde Malezya Eğitim Bakanlığı'ndan İslami finans eğitimi konusunda amiral kurum olarak sürekli onay almış ve İslami Finans alanında müfredat tasarımı ve yetenek geliştirme konularında tanınırlık ve küresel mevcudiyet elde etmiştir.

Kâr amacı gütmeyen bir sosyal kurum olarak ICIFE'nin temel hedefleri, İslami finans eğitimcilerinin yetenek havuzunun geliştirilmesini, müfredatın geliştirilmesini, İslami finans mezunlarının bankacılık, tekafül, sermaye piyasaları ve sosyal finans gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirliğini ve girişimcilik fırsatlarını kolaylaştırmaktır. ICIFE özellikle yerel ve uluslararası İslami finans camiası için seminerler, forumlar, çalıştaylar ve eğitim oturum- ları düzenlemektedir. Bugüne kadar ICIFE üyeliği, hem kurumsal hem de bireysel üyelerle çeşitli ülke ve yargı alanlarına yayılmıştır.

ICIFE, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Malezya Utara Üniversitesi (UUM), Malezya İslami Bilim Üniversitesi (USIM), Malezya Teknoloji Üniversitesi (UiTM), Malezya Kebangsaan Üniversitesi (UKM), Malaya Üniversitesi ve diğer devlet üniversiteleri gibi akademik kurumların yanı sıra sektörden de İcra Komitesi üyeleri olarak çabaların iş birliğini temsil etmektedir.

İslami Finans eğitiminin akademik ölçekte ele alınmasının ekosisteme katkısı

İslami finans için müfredat geliştirme ve yetenek geliştirmede akademi ve endüstri arasında simbiyotik bir ilişkinin sürdürülebilirliğini ifade eden İslami Finans Eğitim Eko-Sis-teminin (IFEES) katalizörü olarak ICIFE, İslami finans toplulukları için bir öğrenme sistemi sağlamanın yanı sıra liderlik düşüncesi sağlamak için hem akademisyenlerden hem de profesyonellerden oluşan eğitimcilerin araştırma, eğitim ve gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum, İslami finans eğitim sağlayıcılarının ve topluluklarının durumu, performansı ve başarısı hakkında kapsamlı bir periyodik raporun temelini oluşturan ICIFE Malezya İslami Finans Eğitim Raporu (2016, 2017) ve MIFER Atlas 2021 ve Ötesi yayınları ile açıkça görülmektedir.

Gelecek yönü

ICIFE'nin büyüme, gelişme ve katkılarının yönünü çizerken, IFEES için katalizör olarak dinamik rolünü sürdürmek için aşağıdaki gibi beş stratejik hedef belirlenmiştir:

1) İslami finans toplulukları tarafından sürekli finansman ve katılım için bir platform olarak Finansal Sürdürülebilirlik.

2) İslami Finans Eğitimi Düşünce Liderliğini ve sürekli profesyonel gelişimi yansıtan İslami Finans Eğitimi Ortamında Küresel Görünürlük.

3) İslami Finans Endüstrisi ve Toplulukları ile söylem ve politika konularında Aktif Katılım, dengeli ve uyumlu bir gelişimin anahtarıdır.

4) Yetenekli Üyelik Havuzunun oluşturulması çeşitli uzmanlıkları içerir ancak tutarlı vizyon ve ilerici misyon, insani gelişim için katalizör olarak temel unsurlardır.

5) ICIFE'nin katkılarında değişim unsuru olabilmek için bilimi ve mesleği ileriye taşıyacak Yenilikçi Girişimler.

Stratejik hedeflere ulaşmak için eylem planları arasın- da ICIFE Yuvarlak Masa Tartışma Serileri (IRDS), ICIFE Eğitimciler için Eğitim Programı gibi daha fazla program düzenlemek, uluslararası ağları ve paydaşların katılımını geliştirmek, üyelik katılımını ve İslami finans eğitimi üze- rine araştırmaları geliştirmek yer almaktadır.

Türkiye ile gelecek işbirliği

ICIFE'nin vizyonu İslami finans eğitimini besleyen, teşvik eden ve ilerleten küresel bir kuruluş olmak olduğundan, ICIFE hizmetlerini Türkiye de dahil olmaküzere diğer ülkelere genişletme stratejisini planlamıştır. Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) tam desteğiyle, özellikle Türkiye'deki İslami finans eğitimcileri için Eğiticilerin Eğitimi, forum ve İslami finansın güncel konularını ve gelişimini paylaşmak ve tartışmak üzere bilgili konuşmacıların yer alacağı yuvarlak masa tartışma serileri gibi daha fazla program düzenlemek için daha fazla iş birliği yapılabilir.

Uluslararası İslami Finans Eğitimcileri Konseyi (ICIFE) 

Assoc. Prof. Dr.Syed Musa Alhabshi Former President of ICIFE 

Assoc. Prof. Dr. Selamah Maamor Secretary of ICIFE

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@