Değişimi Yönetme: Kapsayıcı Liderlik

Finansal Okuryazarlık 28.04.2022, 10:11
Değişimi Yönetme: Kapsayıcı Liderlik

Dijital teknoloji, bilişim sınırları içerisinden çıkarak bireysel ve kitlesel dijital dönüşüme öncülük etmektedir.  Bizleri konfor alanlarımızdan çıkarmaya zorlayan dijital dönüşüm, ihtiyaçların daha etkin ve verimli karşılanabilmesi için iş yapış yöntemlerini bütüncül olarak değiştirmektedir. Yeni koşullara hızla adapte olup beklentileri doğru yönetmek çeviklik gerektiren bir eylemdir. Çevikliğin getirdiği fırsatları değerlendirerek performansı arttırmak değişimi yönetmekle mümkündür. Tüm bu değişim sürecinden en çok etkilenenler, yeniliklere hızlıca uyum sağlamaları gereken çalışanlardır. Geleceğin rekabetçi dünyasında yer alarak, çalışanların uyumunu sağlamanın yanında kurumsal değişimin öncülüğünü yapabilmek, geleneksel liderlik yaklaşımı yerine yeni nesil liderlik yaklaşımıyla mümkündür.

Kapsayıcı Lider,  ekibine güç ve ilham veren yeni nesil liderdir

Günümüzde çok kültürlü yapı haline gelen örgütler, beklenti ve istek bakımından birbirlerinden ayrışan, farklı demografik özelliklere sahip çalışanlardan oluşmaktadır. Mevcut örgüt kültürlerinin iş gücündeki bu çeşitliliği yönetmede yetersiz kalması,  çok kültürlü ortamların yönetimini zorlaştırmaktadır. Duygusal Zekâ yetkinliklerinin doğru uygulanmasıyla ulaşılan kapsayıcılık, farklı bakış açı ve katkıları tanıyan bunlara önem veren ortamı oluşturmakla alakalıdır. Kapsayıcılık, iş gücü çeşitliliğinin yönetilmesine yönelik liderler için önemli bir yetkinliktir. Kapsayıcı lider, kendi önyargı ve tercihlerinin farkında olan, ekip üyelerinin farklılıklarını bir kaynak olarak görerek farklı yetenek ve tecrübelerden aktif şekilde yararlanan,  kurumsal ve bireysel hedeflere birlikte odaklanabilmek için ekibine güç ve ilham veren yeni nesil liderdir.

Peki, Kapsayıcı Lider denildiğinde aklımıza gelen değerler

Kapsayıcı Liderlerin Özellikleri

 • Farklı fikirlerin değerlendirildiği örgüt kültürü oluşturan
 • Çeşitliliği ve fırsat eşitliğini içselleştiren
 • Üst perdeden bakmayan, hataları kabul eden
 • Cesur olan, cesaretlendiren
 • Önyargıdan kurtulup kişisel gelişimin yolunu açan
 • Farklı dünya görüşlerini zenginlik görüp faydalanan
 • Açık ve kapsayıcı iletişim kuran
 • Bütünleştirici örgüt iklimi oluşturan

Kapsayıcı Liderlik için günlük davranış haline getirilmesi gereken davranışlar;

 • Sürekli öğrenen, değişimi görüp liderlik eden ve farklılıkları kucaklayan
 • Ön yargılardan kendisini ve ekibini uzak tutan
 • Farklılıkları cesaretlendiren
 • Ekibiyle birlikte hareket eden
 • Geribildirim alan-veren
 • Samimi iletişim kuran
 • Hata yapmaktan korkmayan örgüt iklimi oluşturan

Kapsayıcılık, etkili lider olmanın merkezine konumlanırken günümüzdeki iş gücünün çeşitliliği, karmaşıklığı ve dağınıklılığı liderlerin etkili olabilmeleri için kapsayıcı olmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Katkıda bulunmaya hevesli çalışanlar, yüksek performanslı ekipler, yeni fikirler ve çalışan bağlılığı gibi kavramlar değişimi birlikte yöneten organizasyonların önemli çıktılarıdır. Çalışanların yetkilendirildiği, farklı fikirlerin karşılık bulduğu ve hataların öğrenme aracına dönüştüğü çalışma ortamları, değişimi yönetebilen kapsayıcı liderler aracılığıyla oluşturulabilir.

Haydar ARSLAN

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@