Emlak Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Sürdürülebilir finans; finansal sistemin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini kapsayan bir kavramdır. Dolayısıyla finansman sağlanırken bu kriterlerin göz önünde bulundurulması, sürdürülebilir bir şekilde kaynak sağlandığının göstergesidir. Bu sayede daha sorumlu bir finansal sistem oluşturularak sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapılabilir. İşte konuya ilişkin Emlak Katılım Bankasının sürdürülebilirlik çalışmaları..

Finansal Raporlar 09.10.2023, 10:41 10.10.2023, 10:22
Emlak Katılım Bankası Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Sıfır Atık Projesi (2020)

Genel Müdürlük, ek hizmet binası ve Emlak Katılım’ın tüm şubelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’ndeki tüm kriterler yerine getirilerek, Sıfır Atık Projesi Eylül 2020’de hayata geçirildi. Kuruluşunun ikinci yılında Sıfır Atık Belgesi alarak bu alanda faaliyetlerine başlayan ilk katılım finans kuruluşu olan Emlak Katılım, çevreye karşı sorumluluklarını hassas bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu minvalde Emlak Katılım; 2022 yıl sonu itibarıyla şubelerden ve Genel Müdürlük binasından yaklaşık 34 bin kg değerindeki atığı geri dönüşüme göndererek ekonomiye kazandırdı.

Gri Su Arıtma Sistemi

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ataşehir’deki genel müdürlük binasında kullanılan sular Gri Su arıtma merkezine gelmekte olup, arıtılan gri su ise bahçe sulama tankına aktarılmakta ve genel müdürlük binamızın çevresinde bulunan yeşil alanların sulamasında kullanılmaktadır.

Türkiye’nin İlk Yeşil Sukuk İhracı (2021)

Emlak Katılım Bankası’nın sürdürülebilir finans faaliyetleri kapsamında ilk çalışmalarına 2021 yılında başlandı. Bu minvalde uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş standartlar baz alınarak Emlak Katılım Bankası’nın Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk Çerçeve Belgesi hazırlandı.

10 Kasım 2021’de Özel Fon Havuzu (ÖFH) üzerinden ihracını gerçekleştirilen 371 gün vadeli ve yaklaşık 52 milyon TL tutarlı Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı hayata geçirildi. Yeşil sukuk ihracından sağlanan fon, ÖFH’da yer alan iklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan projelerin finansmanında kullanıldı. Dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Havuzu'nun getirisi 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden yatırımcılara dağıtıldı.

Havuzda yer alan yeşil projelerin nicel etkilerine yönelik bağımsız bir değerleme firmasından da ikinci taraf görüşü alındı. Buna görüşe göre; yeşil sukuk ihracına konu olan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden projelerin finansmanı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık iki bin ton katkı sağladı. Söz konusu ihraç, İslami finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Awards 2021’de sektör bazında dünyada yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin İlk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Sukuk İhracına Aracılık

Emlak Katılım Bankası, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 100 iştiraki olan ve İstanbul’un küresel bir finans merkezine dönüşüm hedefine katkı sağlamak amacıyla planlanan İstanbul Finans Merkezi Projesini yürüten TVF İFM A.Ş.’nin (İFM) 24 Aralık 2021 tarihinde iki yıl vadeli ve 600 Milyon TL tutarlı Türkiye’nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracına aracılık etti. Kira sertifikası ihracından elde edilen bedel, İstanbul Finans Merkezinde yer alan gayrimenkullerin tamamlanmasında kullanılıyor. Öte yandan İstanbul Finans Merkezi Projesinin, Türkiye'de 2025 yılında katılım finansın payının yüzde 15'e çıkarılması hedefine önemli katkı sunması bekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'de ilk kez sunulan Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası, bu hedefin ilk adımlarından birisi oldu. Söz konusu yeşil sukuk ihracı finans sektörünün saygın ödüllerinden biri olan GFC Media’nın, “Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2022” ödül töreninde yerel para cinsinden gerçekleştirilen yılın en başarılı ihracı ödülüne layık görüldü.

Emlak Katılım’dan çiftçilere ELÜS ile destek

Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ile Emlak Katılım, tarım ürünlerinden depolanabilir olanların (hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, incir, kuru kayısı, vb.) üreticilerinin, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun şekilde finansman ihtiyaçlarını karşılayarak tarım sektörüne destek veriyor. ELÜS’te müşteriler adına Emlak Katılım nezdinde yatırım hesabı açılıyor ve hesap bilgisi lisanslı depo işletmesine bildiriliyor. Müşteriler, depolanabilir tarımsal ürünlerini lisanslı depoya teslim edebiliyor.

Lisanslı depo işletmesi tarafından yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda teslim alınan ürün karşılığı lisanslı depo tarafından ihraç edilen ELÜS, müşterilerin yatırım hesabına aktarılıyor. Emlak Katılım Bankası, günün sonunda ihraç edilen Elektronik Ürün Senetlerinin teminata alınması suretiyle üreticilere fon kullandırıyor ve çiftçileri ELÜS ile destekliyor.

Emlak Katılım Bankası Yenilenebilir Enerji’ye Tam Destek

Emlak Katılım, güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlere uygun koşullarda, ulaşılabilir finansman desteği sağlamak üzere Smart Energy ile bir iş birliğine imza attı. Yenilenebilir enerji alanındaki yüzde 100 leasing finansmanımız ve esnek ödeme planları sayesinde; yenilenebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlere uygun koşullarda, ulaşılabilir finansman desteği sağladı.

Öte yandan Emlak Katılım Bankası, Solar Çatı ile Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında yaptığı iş birliği çerçevesinde bireysel mesken çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik finansman desteği de sağladı.

Çevreci Araç Finansmanı (2022)

Emlak Katılım’ın müşterilerine sunduğu Çevreci Araç Finansmanı; karbon salınımı içten yanmalı motorlara sahip geleneksel araçlara göre çok daha az olan, çevreye duyarlı elektrikli ya da hibrit araçların finansmanında kullanabilen çevreci taşıt finansmanıdır.

Çevreci finansman modeli ile müşteriler, istedikleri elektrikli ya da hibrit araçlara özel 2 puan kâr payı indirimine sahip olmakla birlikte OGEM-VAK aracılığı ile adlarına özel fidan bağışı yapıldı. Söz konusu ürün Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesinde ‘Gelecek Elimizde Ödülleri’nde ödül almaya hak kazandı.

Yeşil Sukuk Çalışma Raporu

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Mayıs 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Sukuk Çalışma Raporu’nun oluşturulmasında Bankamız çalışma grubunda yer almıştır.

Emlak Katılım Sürdürülebilirlik Komitesi

Emlak Katılım Sürdürülebilirlik Komitesi; Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları ve sürdürülebilirlikle bağlantılı konularla ilgili görev yapan çalışanlar tarafından getirilen tavsiyeleri gözden geçirmek ve bunlar üzerinde karara varmak üzere kuruldu.

Bu bağlamda Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları üç gruba ayrılıyor.

 • Finansal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu,
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu,
 • İklim Riski ve Raporlama Çalışma Grubu.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Gruplarının Görev ve Sorumlulukları Neler?

Emlak Katılım Bankası öncülüğünde faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Gruplarının uygulaması gereken görev ve sorumluluklar şu şekildedir:

 • Emlak Katılım Bankası faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirmesi, çalışanlarda sürdürülebilirlik bilincini oluşturulması ve bu bilincin kurum kültürü haline getirmek,
 • Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim kapsamında tüm gerekliliklerinin yerine getirmek,
 • Sürdürülebilirlik kapsamındaki ilgili birimlerle iş birliği yaparak ürün ve hizmetlerin geliştirmek,
 • Çalışanlara yönelik uygulamalarda sürdürülebilir ortamın oluşturmak,
 • Emlak Katılım’ın iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal riskleri ölçüp Emlak Katılım’ın risk modeline entegre etmek,
 • Yerli ve global iyi uygulamalar ile son trendlerin yakından takip etmek ve Emlak Katılım’ın sürdürülebilirlik raporlamalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma finansmanı kurumları ile sağlam ilişkilerin güçlendirmek ve iş birliklerinin artırmak,
 • Emlak Katılım’ın karbon ayak izinin hesaplayarak iç ve dış paydaşlara raporlama yapılması hususunda çalışmaların yürütülmesinden ve gerekli hususlarda karar alınmasından sorumludur.

Sürdürülebilirlik Servisinin Kurulması (2023)

Bankada sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik Yatırım Bankacılığı ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nün altında Sürdürülebilirlik Servisi kuruldu.

Deprem Bölgesi’ne Yapılan Yardımlar

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin güneydoğu kesiminde meydana gelen ve birçok ilimizi olumsuz etkileyen deprem dolayısıyla, yaraları sarmak adına Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 1 milyar TL bağışta bulunma kararı alınmıştır.

Ayrıca depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonluğunda, afetten etkilenen bölgelere yaklaşık 30 milyon TL tutarında ayni yardım ulaştırılmıştır.

Proje Tercihli Özel Fon Havuzu

Proje Tercihli Özel Fon Havuzu, Bankamıza Türk Lirası cinsinden yatırılan fonların, Bankamızca belirli bir projenin finansmanında kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen kâr ve zarara katılma prensibine dayalı hesaplardır.

Bu bağlamda tasarruf sahibi müşterilere, yatırmış oldukları tasarruflarının finansman olarak kaynak sağlanması istenen sektörü tercih etme imkânı veriliyor. Tasarruf sahipleri toptan ve perakende ticaret sektörü, enerji sektörü, sağlık sektörü, tarım ve hayvancılık sektörü vb. tematik alanlara yatırım yaparak sektörlerin sürdürülebilir büyümesine destek veriyor.       

Geri Dönüşüm Sektörünün İlk Yeşil Sukuk İhracına Aracılık

Emlak Katılım, geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren EKOVAR Geri Dönüşüm firmasının Eylül 2022 tarihinde 50.000.000 TL nominal tutarlı yeşil sukuk ihracına aracılık etti. Söz konusu işlemde Emlak Katılım Bankası, Çerçeve Belgesi’nin oluşturulmasında EKOVAR firmasına danışmanlık hizmeti verdi. Emlak Katılım sukuk ihracından sağlanan bedel ile geri dönüşüme gidecek atıkların satın alınması, ayrıştırılması, toplanılması gibi hizmetlerde kullanılması ve bu ürünlerin yeniden dönüşümü ile piyasada satılması ile elde edilen gelirin sukuk yatırımcılarına dağıtılmasına aracılık etti.

 Söz konusu sukuk ihracı, Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen ilk yeşil sukuk ihracı olması ve Türkiye’nin ilk reel sektör yeşil sukuk projesi olması açısından önem arz ediyor. Aracılığını Emlak Katılım’ın üstlendiği geri dönüşüm sektörünün ilk yeşil sukuk ihracından sağlanan fon ile temin edilen hurda atıkların geri dönüşümü sayesinde karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 31 bin ton, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan da 6 hedefe katkı sağlandı.

İkinci Yeşil Sukuk İhracı

Emlak Katılım Ekim 2022’de SPK’dan Rehber kapsamında almış olduğu 2 milyar TL tutarlı sürdürülebilir/yeşil kira sertifikası ihraç programı kapsamında, 430 gün vadeli, 500 milyon TL tutarlı ikinci yeşil sukuk ihracını 14 Kasım 2022 tarihinde başarıyla tamamlandı.

İhraçtan sağlanan fon çevre dostu, LEED Gold sertifikası almayı planlayan yeşil bina projesinde kullanılmış olup, proje kapsamında inşa edilecek LEED sertifikalı yeşil bina çevre dostu uygulamaları Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından; Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve İklim Eylemi hedefleriyle örtüşmekte.

Sürdürülebilir Sukuk İhraçları

Emlak Katılım, 2023 mayıs ve haziran aylarında sırasıyla 100 ve 200 milyon TL tutarlı 1 yıl vadeli sürdürülebilir sukuk ihraçları gerçekleştirdi. Söz konusu sukuk ihraçlarından sağlanan fon, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunan projelerin finansmanında kullanılacak.

Portföy Saklama Hizmeti

Emlak Katılım Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Nisan 2023 tarihli ve 36060 sayılı onayına istinaden, portföy saklamaya ilişkin faaliyet iznini aldı. Böylece Emlak Katılım, artık münhasıran katılım esaslı yatırım fonlarına kolektif portföy saklama hizmetini vermeye başladı.  Söz konusu faaliyet izni ile Emlak Katılım, Türkiye’nin ilk katılım esaslı portföy saklama hizmetini vermeye başlamış bankası haline geldi.

Geri Dönüşüm Firmasının Sukuk İhraçlarına Aracılık ve Etki Raporu

 • Emlak Katılım, EKOVAR Geri Dönüşüm firmasının 2023 Mart ve Nisan aylarında toplam 100 milyon TL tutarlı yeşil kira sertifikalarına aracılık etti.
 • Emlak Katılım, EKOVAR Geri Dönüşüm firmasının Nisan 2023 tarihinde aracılığını üstlendiği toplam 50.000.000 TL nominal tutarlı yeşil sukuk ihracı kapsamında Fon Kullanım ve Etki Raporu hazırladı. Söz konusu rapora göre; hurda atıkların geri dönüşümü sayesinde karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 24 bin ton, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan da 3 hedefe katkı sağlandığı bilgisi veriliyor.

Planlanan Yeşil / Sosyal Sukuk İhraçları Neler?

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Emlak Varlık Kiralama A.Ş., Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye, İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi) işbirliği çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Katılım’ın 100.000.000 TL kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulamaya koyduğu “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” tahtında Konya İli, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesinde bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen taşınmaz üzerinde güneş enerjisi elektrik üretim santralinin kurulması için eser sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının (sukuk) ihraç edilmesi için  Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılması planlanıyor. Söz konusu ihracın yanı sıra Emlak Katılım Bankası;

 • Nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinen bir müşterisinin yeşil sukuk ihracını gerçekleştirmek üzere SPK’dan onayını aldı.  Söz konusu sukuk ihracında Çerçeve Belgesi’nin oluşturulmasında danışmanlık hizmeti de sağladı.
 • Mikrofinans kuruluşlarını finanse etmeye yönelik bir paydaş ile sosyal sukuk ihracı gerçekleştirmek için SPK’ya başvuruda bulunulması amaçlanıyor. Söz konusu sosyal sukuk ihracına aracılık yapmasının yanı sıra Çerçeve Belgesi’nin oluşturulmasında da danışmanlık hizmeti verilecek.

Enerji ve Su Verimliliği

Genel Müdürlük, Ek Hizmet Binası ve Şubelerde akıllı iklimlendirme ve aydınlatma otomasyonu ile enerji tasarrufu sağlanıyor. Emlak Katılım Ümraniye Ek Hizmet binasında 35KW gücünde Güneş Enerji Sistemi kurulmuş ve yaz-kış ortalaması alındığında %25 bir enerji tasarrufu elde edildi.

Su tasarrufunu artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak adına ofislerde tüm bataryalar sensörlü olacak şekilde seçildi. Bu şekilde gereksiz su kullanımı önlenerek tasarruf sağlandı. Kaynakların doğru kullanımı açısından önemli olan Gri Su Arıtma sistemi kullanılmakta olup bu sistem sayesinde atıl su arıtılarak bahçe sulama sistemlerinde kullanılmakta.

Doğaya Nefes Ol

Emlak Katılım ara ara gerçekleştirdiği ‘Doğaya Nefes Ol’ kampanyaları ile hem çalışma arkadaşları adına hem de görüntülü görüşme yaparak müşterisi olanlar adına OGEM-VAK aracılığı ile fidan bağışı yapmıştır.

“Temiz Deniz, Temiz Dünya” Deniz ve Kıyı Temizleme Etkinliği

Emlak Katılım Doğa Kulübü “Temiz Deniz, Temiz Dünya” teması çerçevesinde 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ile birlikte Muğla bölgesinde iki gün boyunca deniz ve kıyı temizliği etkinliğine katılım sağladı. Yaklaşık 600 kilo çöp toplayarak sahil temizliğine destek oldu.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@