IIFM ve TKBB, Türkiye'de Katılım Finans ilke ve standartlarına uygun işlemleri artırmak için IIFM Standartlarının Türkçeye çevrilmiş versiyonlarını yayınladı

Uluslararası İslami Finans Piyasası (IIFM) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İslami Risk Dengeleme ve Likidite Yönetimi segmentlerine ilişkin IIFM tarafından yayımlanan altı (6) standardın Türkçeye çevrilmiş versiyonlarının yayımlandığını duyurdu.

Standartlar ve Yönetim 24.04.2024, 12:29 24.04.2024, 12:41
IIFM ve TKBB, Türkiye'de Katılım Finans ilke ve standartlarına uygun işlemleri artırmak için IIFM Standartlarının Türkçeye çevrilmiş versiyonlarını yayınladı

Bu girişim, Türkiye'de ve dünyada katılım bankacılığı sektörünün gelişimi için IIFM ve TKBB işbirliğinin bir parçasıdır. Tercüme edilen versiyonlar, katılım bankalarının küresel olarak standartlaştırılmış üst düzey dokümantasyon ve ürün teyit şablonlarına dayalı işlem yapmalarına fayda sağlayacaktır.

İslami Riski Dengeleme ve Likidite Yönetimi’ne ilişkin bu tercüme standartların seçimi, kur riski gibi risk faktörlerini azaltmaya yönelik yerel gereklilikler ve alternatif likidite yönetimi araçlarına duyulan ihtiyaç göz önüne alınarak, IIFM iş birliğiyle TKBB tarafından gerçekleştirilen istişare çalışmasının bir sonucudur.

IIFM Başkanı Khalid Hamad Al-Hamad "IIFM standartları dünya çapında kabul görmüştür ve şu anda standartlar yirmiden (20) fazla ülkede finansal kuruluşlar, çok taraflı kurumlar ve düzenleyici kurumlar da dahil olmak üzere diğer piyasa katılımcıları tarafından kullanılmaktadır. IIFM standartları hem sınır ötesi hem de yerel piyasaların düzenli bir şekilde gelişmesine ve birleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca standartlar, sektörü ileriye taşıyan profesyonellerin kapasitelerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır." dedi.

TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, "Bu çeviri projesi, Türkiye'deki katılım finans sektörü ve diğer yararlanıcılar için iyi uygulama örnekleri oluşturmak amacıyla IIFM ile birlikte başlatıldı. Türkçeye çevrilen bu değerli finansal doküman seti, portföylerini çeşitlendirmek ve süreçlerini hızlandırmak isteyen kurumlar tarafından kullanılabileceği gibi, sektördeki birçok paydaş tarafından da önemli bir uluslararası referans kaynağı olarak kullanılabilir. Bu işbirliğini katılım finans ekosisteminin gelişmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Daha fazla işbirliği için IIFM ile aktif diyaloğumuzu sürdürmeyi arzu ediyoruz" dedi.

IIFM CEO’su İclal Ahmed Alvi, "Bu işbirliğinin sadece IIFM tarafından yayınlanan diğer standartların çevirisi için değil, aynı zamanda küresel olarak önemli pazarlardan biri olan Türk katılım bankacılığı sektörü de dahil olmak üzere İslami finans endüstrisinin ilerlemesi için diğer alanlarda da devam edeceğinden eminim" dedi. Ayrıca IIFM Yönetim Kurulu adına TKBB'ye bu önemli girişimle ilgili değerli çabaları ve işbirliği için teşekkür etti.

TKBB Direktörü Fatma Çınar, "TKBB tarafından yürütülen IIFM standartları çeviri projesinin, İslami finans sektöründe ekosistem içerisinde yer alan ülkelerdeki gerek yerel gerekse uluslararası finans kuruluşları ile işbirliğinin artırılması açısından önemli olduğunu ve diğer ülkeler için de iyi bir uygulama örneği teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yayınlanan çeviri dokümantasyon, likidite yönetimi alanında çalışanların süreç yönetimi ve paydaş iletişimi konularında bilgi ve donanımlarına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu sofistike kaynak dokümantasyonu ülkemizdeki tüm paydaşlarımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz'' dedi.

Türkçeye yeni çevrilen Standartların detayları aşağıdaki gibidir:

  1. IIFM Standart 1: IIFM Hazine Plasmanı için Tip Sözleşmeler

Bu, sektörün küresel olarak standartlaştırılmış ilk belgesidir ve yaygın olarak kullanılan Emtia Murabahası ve Acente sözleşmelerine dayalı likidite yönetimi amacıyla geliştirilmiştir. Yaygın olarak kabul gören Katılım İlke ve Standartları’na uygun mekanizmalar yapılandırma mutabakatında tanımlanmıştır.

  1. IIFM Standart 2: ISDA/IIFM Tahawwut (Risk Dengeleme) Ana Sözleşmesi

Bu, iki uluslararası standart belirleyici kuruluş arasındaki işbirliği ile geliştirilen, sektörün ilk ortak küresel standartlaştırılmış belgesidir. İslami finans alanında faaliyet gösteren kurumların risk yönetimi işlevlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çerçeve belgedir. Risk azaltıcı ürün teyitleri ve finansman destek belgeleri bu belgenin hüküm ve koşulları kapsamındadır. Dokümantasyon açıklayıcı bir mutabakat ile desteklenmektedir.

  1. IIFM Standart 5: IIFM Bankalararası Sınırsız Yatırım Vekâleti Ana Sözleşmesi

Bu standart dokümantasyon, kurumların anapara ve kâr garantisi olmadan işlem yapabilmeleri için alternatif bir İslami likidite yönetimi aracı sunmaktadır. Dokümantasyon kapsayıcıdır ve operasyonel, yasal ve hukuki kesinlik sağlar. Ayrıntılı bir operasyonel rehberlik mutabakatı ve bir muhasebe değerlendirmesi ile desteklenmektedir.

  1. IIFM Standart 6: IIFM Teminatlı Murabaha Ana Sözleşmesi

Sektöre geleneksel Repo'ya bir alternatif sunmak amacıyla standart anlaşma, Sukuk ve diğer İslami menkul kıymet portföyünü teminat olarak kullanarak teminatlandırılmış bir temelde (Ar'Rahn’ın hukuk ilkesine dayalı olarak) likiditeye erişim için bir mekanizma sağlamaktadır. Standart anlaşmaya, operasyonel prosedürleri kapsayan bir operasyonel rehberlik mutabakatı eşlik etmektedir.

  1. IIFM Standart 8: SDA/IIFM Vadeli Döviz İşlemleri (IFX) – Tek Taraflı Bağlayıcı Taahhüde Dayanan Yapı

IFX Forward şablonu, taraflar arasında imzalanan bir Tahavvut Ana Sözleşmesine tabi iki taraflı teslim edilebilir FX Forward işlemleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Amacı, istikrarlı ticari faaliyetler için döviz kuru dalgalanması ve oynaklığının etkisini en aza indirmektir.

  1. IIFM Standart 15: Murabaha ve İcare İşlemleri ile ilgili IIFM IBOR Geçişi Yapılandırma Çözümleri

Murabahah ve Ijarah Finansman İşlemleri için IIFM RFR Uygulama Çözümlerinin temel amacı, yeni Risksiz Oranların (RFR'ler) Katılım finans ilke ve standartlarına uygun bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırmak ve kolaylaştırmaktır.

Yukarıdaki altı (6) IIFM Standardının Türkçeye çevrilmiş versiyonları ve destekleyici belgeler www.iifm.net ve www.tkbb.org.tr adreslerinde mevcuttur.

IIFM Hakkında

IIFM, İslami Finansal Hizmetler Endüstrisi'nin (IFSI) Katılım Finans ilke ve standartlarına uygun finansal sözleşmelerin ve ürün şablonlarının standardizasyonuna odaklanan küresel bir standart belirleme organıdır.

IIFM, Bahreyn Merkez Bankası'nın (CBB) ev sahipliğinde, Bahreyn Krallığı'nın 2002 tarihli ve (23) sayılı Kraliyet Kararnamesi uyarınca, CBB (eski adıyla Bahreyn Maliye Ajansı), İslam Kalkınma Bankası, Endonezya Merkez Bankası, Malezya Merkez Bankası (Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi'ne devredilmiştir), Sudan Merkez Bankası ve Brunei Darussalam Merkez Bankası'nın (eski adıyla Autoriti Monetari Brunei Darussalam) ortak çabalarıyla oluşturulan tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir uluslararası İslami altyapı kurumu olarak kurulmuştur.

IIFM Yönetim Kurulu, Kurucu ve Daimi Üyelerin yanı sıra Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Saudi National Bank, Bank ABC Islamic, Standard Chartered Bank Saadiq, BNP Paribas, National Bank of Kuwait ve GFH Financial Group gibi İslami ve uluslararası bankalardan oluşmaktadır.

IIFM ayrıca Pakistan Devlet Bankası, Kazakistan Ulusal Bankası ve DIFC Otoritesi gibi bazı düzenleyici kurumlar ve hükümet organlarının yanı sıra bir dizi uluslararası ve bölgesel finans kuruluşu ve İslami finans alanında faaliyet gösteren diğer piyasa oyuncuları tarafından da desteklenmektedir.

IIFM hakkında daha fazla bilgiye www.iifm.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Medya İletişim:

Usman M. Naseer, Kıdemli Uzman, İş Geliştirme, IIFM

Ofis No: +973 17 500161; E-posta: [email protected]

TKBB Hakkında

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükmü ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TKBB, katılım bankacılığı sektörünün Türkiye'deki ana temsilcisi olup, sektörün Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya ilişkin kamuoyu farkındalığını ve anlayışını artırmak için kamu, düzenleyici kurumlar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. TKBB, üye bankaların öncelikli konularını desteklemek için bir dizi çalışma komitesine sahiptir ve ayrıca kapsamlı eğitim programları yürütmektedir.

Türkiye'deki tüm katılım bankalarının, bankacılık lisansı aldıktan sonraki bir ay içinde TKBB'ye üye olmaları gerekmektedir. TKBB'nin temel amaçları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

- Katılım bankalarının hak ve menfaatlerini, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkesi çerçevesinde, bankacılık mevzuat, ilke ve kurallarına uygun olarak savunmak.

- Bankacılık sisteminin sağlıklı büyümesi, bankacılık mesleğinin gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için çalışmak.

- Rekabet ortamının yaratılması için gerekli kararların alınmasını, uygulanmasını ve uygulanmasının talep edilmesini sağlamak.

Medya İletişim:

Dilek Sülün, Uzman, TKBB

Ofis No: +90 216 636 95 29, E-posta: [email protected]

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@