AIBIM, Malezya'da Sağlam Bir İslami Bankacılık Sistemi ve Uygulamasını Teşvik Etmektedir

Dergi 16.01.2023, 14:32 16.01.2023, 14:58
AIBIM, Malezya'da Sağlam Bir İslami Bankacılık Sistemi ve Uygulamasını Teşvik Etmektedir

Malezya İslami Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Birliği (AIBIM) 1995 yılında faaliyete geçmiş olup Mayıs 2018'de bugünkü adını almadan önce Malezya Faizsiz Bankacılık Kurumları Birliği olarak bilinmekteydi. AIBIM, İslami finans sektörünü temsil eden dinamik, görünür, duyarlı ve etkili bir kuruluştur. Üyelerinin çevreyi koruyarak müşterilere ve topluma hizmet etmede benimsediği değer temelli aracılık anlayışı ile yönlendirilmektedir.

AIBIM, Malezya'da sağlam bir İslami bankacılık sistemi ve uygulamasını teşvik etmektedir. Aynı zamanda üyelerinin çıkarlarını temsil eder ve yerel, bölgesel veküresel düzeylerde İslami bankacılık ve finansın gelişimi ile ilgili olarak üyelere tavsiye ve yardım sağlar. Ayrıca üyeler için insan sermayesi geliştirme girişimlerini koordine eder ve İslami Finans konusunda kamuoyu farkındalığını teşvik eder. 

Malezya, önemli sayıda tam teşekküllü İslami bankaya sahiptir

Malezya'nın İslami finans sektörü, ülkenin ilk İslami bankasının 1983'te kurulmasıyla 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermektedir. Hızlı ekonomik reformlar ve kapsayıcı bir iş ortamı, yabancı finans kuruluşlarını İslami bankacılık faaliyetlerini yürütmek için tercih ettikleri yer olarak Malezya'yı seçmeye teşvik etmiştir. Bu durum, yerel ve uluslararası finans kuruluşlarından oluşan çeşitli ve genişleyen bir topluluk ortaya çıkarmıştır. Malezya, birkaç yabancı sermayeli kuruluş da dahil olmak üzere önemli sayıda tam teşekküllü İslami bankaya sahiptir.

Bugün Malezya'nın İslami finans sektörü, sürekli ürün inovasyonunu teşvik eden elverişli bir ortam, dünya çapında finansal kurumların çeşitliliği, çok çeşitli yenilikçiİslami yatırım araçları ve kapsamlı finansal altyapı ile desteklenerek hızla büyümeye devam etmektedir. Malezya ayrıca, İslami finans yeteneklerinin mevcudiyetinisağlamak için İslami finans endüstrisinin gelişiminin yanı sıra insan sermayesi gelişimine de güçlü bir vurgu yapmıştır. Tüm bu değer önermeleri Malezya'yı dünyanın en gelişmiş İslami bankacılık pazarlarından biri haline getirmiştir.

Bank Negara Malaysia (BNM) tarafından başlatılan beş yıllık Malezya Finans Sektörü Planı 2022-2026'da (FSB), İslami finans ve sermaye piyasalarının daha daderinleştirilmesi yoluyla Malezya'nın İslami finans için uluslararası bir geçit olarak önerilmesinin keskinleştirilmesine; yeni İslami finans değer temelli yeni iş modelleri, çözümler ve uygulamalar geliştirmede inovasyon çabalarının güçlendirilmesine ve İslami finans ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olarak sosyal finansın yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılmasına odaklanılmıştır. Sürdürülebilir finans alanındaki fırsatlara, İslami finansın helal endüstri ile daha fazla entegrasyonuna ve özellikle helal ticaret ve yatırımın finansmanına daha fazla odaklanılacaktır.

Pandemi, işletmelerde inovasyon ve teknolojinin benimsenmesini de hızlandırdı

Dünya son birkaç yıldır çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ederken, sektör de endemik aşamaya geçen ve şimdi iyileşme yolunda olan benzeri görülmemiş pandemiyi atlatmaya devam ediyor.

Küresel zorluklara rağmen İslami finans sektörü ilerlemeye devam etmiştir. Değer temelli aracılık, İslami finans kuruluşlarının kurumsal değer niyetinde ve iş stratejilerinde daha yerleşik hale gelmiştir. AIBIM'in 2022 Küresel İslami Finans Forumu (GIFF) sırasında açıklanan VBI raporuna göre, 2020 ve 2021 yılları arasında İslami bankalar tarafından VBI ile ilgili veya VBI ile uyumlu girişimlerde 146,6 milyar RM finansman, yatırım ve mevduata aracılık edildi. VBIAF Sektörel Kılavuzları, uygulama yol haritaları ve raporlama çerçeveleri gibi araçlar artık sektör tarafından ekonomi, toplum ve çevre üzerinde olumlu değer ve etki yaratmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. "Mevduatın ötesinde" harekete geçen, risk emici sermaye ve sosyal sermayeyi karışıma ekleyen yenilikçi araçlarla, sermayenin aracılığı da daha çeşitlidir.

İslami finans ve bankacılık temsilcileri, işletmelerin dirençli kalmasını sağlamanın yanı sıra, çevreden ödün vermeden toplumun genelinin menfaatlerini ve çıkarlarını korumaya ve muhafaza etmeye devam etmektedir. Pandemi, işletmelerde inovasyon ve teknolojinin benimsenmesini de hızlandırdı. Sektör, yeni segmentleri yakalamak ve finansal kapsayıcılık erişimini genişletmek amacıyla çözümlerini dijital olarak tanıtmak için FinTek uzmanlarıyla ortaklık kurmaya daha açık hale geldi.

İslami bankacılık uygulamalarının bu "yeni standartı" ulusal kalkınma gündemi, On İkinci Malezya Planı (2021- 2025) ve Bank Negara Malaysia'nın beş yıllık Finansal Sektör Planı (2022-2026) kapsamındaki stratejilerle uyumludur.

Güçlü destek ve elverişli düzenleyici ortam ile İslami finans sektörü, VBI'yi yaygınlaştırma ve On İkinci Ma- lezya Planı'nın müreffeh, kapsayıcı ve sürdürülebilir birMalezya yaratma hedefini ilerletme konusunda daha donanımlı ve kendinden emin olacaktır. 

Küresel İslami Bankacılık sektörünün gelişimi hız kes- meden devam ediyor

1970'lerdeki başlangıcından bu yana İslami finans önemli ölçüde büyümüştür. ICD-Refinitiv İslami Finans Gelişim Raporu 2020'ye göre, küresel İslami finans varlıkları ve öz sermaye yatırımları yıllık %14'lük bir artışla 2,88 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır.

2019 yılında Malezya İslami finans varlıkları, İran ve Suudi Arabistan ile birlikte küresel varlıkların %66'sını oluşturarak yoğunlaşmaya devam etmiştir. 80 ülkede1500'ün üzerinde İslami finans kuruluşu bulunmaktadır. Asian Banker Research Group'a göre, dünyanın en büyük 100 İslami bankası ortalama %13'lük bir varlık büyüme oranı belirlemiştir.

Bank Negara Malaysia Başkanı Tan Sri Nor Shamsiah Binti Mohd Yunos,GIFF 2022'de yaptığı açılış konuşmasında, sektörün değer temelli finansın henüz ilk gün-lerinde olduğunu belirtti. "Hem konvansiyonel hem de İslami birçok finans kuruluşu, değer temelli finansı tam anlamıyla hayata geçirebilmek için faaliyet ve iş yapış şekillerinde henüz önemli değişiklikler yapmamıştır. VBI girişiminin 2017'de başlatılmasından bu yana geçen beş yılda, Uygulayıcılar Topluluğu üyelerinin çoğunluğu uygulamanın yalnızca "Gelişmekte Olan" aşamasındadır.

Bu arada, yeni girişimleri ve VBI ile uyumlu diğer sonuçları finanse etmek gibi değere dayalı sermayeyi çeşitlendirme çabaları tam olarak gerçekleşmektenuzaktır. İslami bankalar tarafından aracılık edilen yatırım hesaplarının yalnızca %4,2'si, geleceğin endüstrilerine veya yeni iş modellerine büyüme sermayesi sağlamak gibi dönüşümü finanse etmeye uygundur.

Ayrıca bugün finans uygulamalarında yer alan Şer'i sözleşmelerin tamamından henüz en iyi şekilde yararlanamıyoruz. Hayırseverlik sözleşmeleri, risk paylaşım sözleşmeleri ve diğer varlığa dayalı sözleşmeler, daha geniş bir finansman, yatırım ve koruma çözümleri 

yelpazesi sunmak için henüz tam olarak kullanılmamaktadır. Bu durum, günümüzün ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında değer temelli finansın potansiyelini tam olarak kullanamadığımız anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda piyasa katılımcıları arasında Şer'i temel değerlerin takdir edilmesinin ve finansal çözümler, hizmetler ve davranışlarda somutlaştırılmasının teşvik edilmesi ihtiyacının devam ettiğine işaret etmektedir." Bank Negara Malaysia Başkanı Tan Sri Nor Shamsiah Binti Mohd Yunos, ayrıca İslami finansın işleyiş biçimindeki değişikliklerin bir gecede gerçekleşemeyeceğini belirtti. Ancak sektörün bugün yapacakları, İslami finansın temel değerlerini hayata geçirme ve güncel zorlukların üstesinden gelmek için nasıl uygun olduğunu göstermek açısından çok önemliolacaktır, diyerek konuşmasına devam etti.

"İslami finansın değerlerini bir üst seviyeye taşımak için sektör, ihsan değerini somutlaştırmaya ve örneklemeye çalışmalı, sürekli olarak mükemmelliğe ulaşmak için çabalamalı ve işinin her alanında en yüksek standart- ları dönüştürmenin ve sunmanın yollarını kararlılıkla bulmalıdır. İslami finansın 'değer temelli büyümeye' güçlü bir destek sağlamaya devam etmesini sağlamak için ihsanı kolaylaştırabilecek üç temel zorunluluk; biri dengeli, ilerici, sürdürülebilir ve kapsayıcı olan İslamifinansın değerlerine tüm ekosistemin uyum sağlaması, eylem odaklı liderlik ve daha fazla yenilik ve etki için bağlantıların güçlendirilmesi ihtiyacını içermektedir.

Sektör, pazarın gerçek ihtiyaçlarını karşılama konusunda yenilikler yapmaya ve değişikliklere çevik bir şekilde uyum sağlamaya devam edecek ve müreffeh, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Malezya inşa etmek için değişimi yönlendirmede kararlı kalacaktır."

AIBIM, uluslararası faaliyetlerle küresel fırsatlara odaklanıyor

AIBIM, Malezya'nın İslami finans alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan Küresel İslami Finans Foru- mu (GIFF) 2022'ye Ekim ayının ilk haftasında başarıyla ev sahipliği yaptı. "Dizginleri Ele Al" temalı GIFF 2022, fintech ve dijitalleşme gibi İslami finansta ortaya çıkan gelişmelere, değer temelli inovasyona ve İslami finans sektörünün dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesi için küresel fırsatlara odaklanıyor.

GIFF, her iki yılda bir Malezya'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından sektör uzmanlarını bir araya getiren AIBIM'in uluslararası kilit etkinliğidir. Konferans, İslami finans liderlerini, politika yapıcıları, uzmanları ve girişimcileri bir araya getirerek İslami finansın küresel liderliğini artırmak için gereken çalışmalar hakkında canlı bir tartışmaya katılmalarını sağlamıştır.

Forum yaklaşık 3000 yerli ve yabancı katılımcının ilgisini çekmiş ve toplamda 2.7 milyon RM'lik bir PR değeri elde etmiştir.

Önemli olduğuna inandığımız alanlardan biri, Malezya'nın Uluslararası İslami Finans Merkezi olarak daha da ileriye taşınmasıdır. Malezya'daki İslami finans sektörünün olgun- laşmasıyla birlikte, sektörün Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi (MIFC) gündemini yönlendirmek için artık iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz. Bank Negara Malaysia ve Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu'nun ortak bir girişimi olan MIFC Liderlik Konseyi'nin kuruluşu Ekim 2022'de gerçekleşmiş olup Konsey, Malezya'nın İslami finans için uluslararası bir geçit olarak konumunu geliştirmek üzere düşünce liderliği sağlayacak, strateji formülasyonunu ve uygulamasını yönlendirecektir. Başkan olarak Tan Sri Azman Mokh-tar'ın liderliğinde, Konseyin aynı zamanda İslami finans alanındaki küresel fırsatlara daha iyi yanıt verebilecek ve bunlardan yararlanabilecek, tamamen sektörün ön- cülüğünde bir yapıya dönüşmesi öngörülmektedir. Daha güçlü bir endüstri yönetimi ile daha büyük bir piyasa dinamizmini teşvik edebileceğimizden eminiz.

Türkiye ve Malezya için, her iki tarafın da İslami finansın güçlü yönlerini kullanabileceği verimli bir ortaklık oluşturulabilir. Türkiye-Malezya ikili iş birliği ve iki ülke arasındaki sınır ötesi faaliyetleri artırabilecek potan- siyel iş birliği için, sukuk ihracı, İslami fon yönetimi, inovasyonda ortaklık, eğitim ve araştırma alanlarında çok büyük fırsatlar bulunmaktadır.

Malezya İslami Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Birliği (AIBIM) Sekreterliği

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@