ASAS, İslamı̇ Fı̇nans Alanındakı̇ Bı̇lgı̇ ve Yetkı̇nlı̇klerı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇nı̇ Amaçlıyor

Uluslararası pazara nüfuz etmek için aktif olarak iş birliklerine katılmayı ve diğer kurumlarla etkinliklerde destekleyici ortak olmayı önemsiyoruz

Dergi 16.01.2023, 14:58
ASAS, İslamı̇ Fı̇nans Alanındakı̇  Bı̇lgı̇ ve Yetkı̇nlı̇klerı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇nı̇ Amaçlıyor

Şer'i danışmanlar ve İslami finans uzmanları arasında profesyonelliği sağlamak için küresel bir kuruluşa sa- hip olma ana hedefine dayanan Malezya İslami Finans Şer'i Danışmanlar Birliği (ASAS) 12 Nisan 2011 tarihinde kurulmuş ve resmi olarak tescil edilmiştir.

ASAS'ın önemi, Malezya Finans Sektörü Planı 2011- 2020'de Gündem 3.2: "İslami finansın uluslararasılaştırılması" başlığı altında ulusal gündemin bir parçasıolarak kabul edilmiştir. 3.2.10 sayılı Tavsiye: "Malezya'nın İslami finansal işlemler için bir referans merkezi olarak geliştirilmesi" önerisini getirmektedir. Bu tavsiyenin yerine getirilmesi için Malezya'nın İslami finans alanında insan sermayesini geliştirmesi ve aynı zamanda Şer’i, yasal, düzenleyici ve denetleyici çerçeveleri oluşturması gerekmektedir. Buna ''Şer'i Danışmanlar Birliği'nin (ASAS) yerel ve uluslararası düzeyde Şer'i danışmanların niteliklerini ve profesyonelliklerini geliştirmekten sorumlu kurum olarak uluslararası tanınırlığının sağlanması." dahildir.

Mesleki gelişim programları

İslami finans ekosistemi için yeteneğin önemi ve yukarıdaki beklenti göz önüne alındığında, ASAS, Bank Negara Malaysia'nın desteğiyle, üyelerinin İslami finans alanındaki bilgi ve yetkinliklerini, özellikle de muhatabı- na etkili Şer'i danışmanlık hizmetleri sunma konusunda geliştirmeyi ve yenilikçi ve yaratıcı yeteneklerin yetiş-tirilmesini sağlamayı amaçlayan bir Mesleki Gelişim Programı (PDP) geliştirmiştir. PDP, Şer'i Danışmanlar için ASAS'ın amiral gemisi olan Sertifikalı Şer'i Danışman (CSA) ve Sertifikalı Şer'i Uygulayıcı (CSP) sertifika programlarını içermektedir.

CSA ve CSP, Kasım 2017'de Bank Negara Malaysia Başkan Yardımcısı tarafından başlatılmıştır. Program 22 modül ve 3 seviyeden oluşan atanmış konu uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Şu anda program bankacılık, ekonomi, sermaye piyasası ve tekafül gibi geniş alanları kapsamaktadır. Programa 2017 yılından bu yana çeşitli altyapılara sahip toplam 371 öğrenci kaydolmuştur. Haziran 2022'de, Şer'i Danışmanlar ve Şer'i Uygulayıcılar temeline sahip toplam 70 öğrenci programdan mezun olmuştur.

CSA ve CSP Sertifikasyon programlarının yanı sıra ASAS, Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) olarak adlandırılan sürekli öğrenme; deneyime dayalı bir program da sunmaktadır. Üyeleri; sektördeki en son gelişmeler ve konularla donatmak, güncel bilgileri aktarmak için en yeni konularla eğitim, seminer ve çevrimiçi seminerlerdüzenlemektedir.

Uluslararası etkinliklerin destekleyici ortağıyız

ASAS, uluslararası pazara nüfuz etmek için aktif olarak iş birliklerine katılmakta ve diğer kurumlarla etkinlik ve seminerlerde destekleyici ortak olmaktadır. ASAS, İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), Fingel Global, İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IsDBI), Bank Nizwa ve İslami Finans Uluslararası Şer'i Araştırma Akademisi (ISRA) tarafından düzenlenen İslami Finans Bilgi Serisi (IFINOVATION) gibi birçokuluslararası etkinliğin destekleyici ortağı olmuştur. Dünyanın dört bir yanından izleyicilerin ilgisini çeken beş seri sanal ortamda başarıyla gerçekleştirilmiştir. En son etkinlikler Kasım 2022'de 5. Dünya İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı (Minhaj Üniversitesi Lahor) ve Uluslararası Şer'i Alimler Forumu (ISRA) olmuştur.Bunların yanında, Ümmetin ve Fıkhı Muamelat'ın iyiliği için yakın zamanda herhangi bir potansiyel iş birliği ve destek sağlamak için sektörle aktif olarak görüşüyoruz.

İslami finansta mesleki gelişime katkı

Malezya'daki İslami Finans ekosistemindeki mevcut durum göz önüne alındığında ve birliğimizin hedefleri doğrultusunda ASAS, Şer'i Danışmanların yanı sıra Şer'iCemiyetin mesleki gelişimini teşvik etmeye ve kolay- laştırmaya isteklidir. Ayrıca, sertifikasyonumuz dışında eğitim ve Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) programlarıaracılığıyla üyelerin bilgi ve yetkinliklerini aktif olarak geliştiriyoruz.

Yakın zamanda, 2022 yılında Bank Negara Malaysia tarafından piyasa dinamizmini teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla, parasal ve finansal istikrar görevlerine odaklanmaya devam ederek Finansal Sektör Planı 2022 - 2026 yayınlanmıştır. ASAS, Stratejik İtici Güç 5 - İslami finans liderliği yoluyla değer temelli finansın geliştirilmesi başlığı altında yer almaktadır. ASAS ayrıca INCEIF & IBFIM ile birlikte küresel İslami finans ihtiyaçlarına hizmet eden canlı bir yetenek ekosistemine odaklanan Asya ve İslam İş birliği Teşkilatı'ndaki (İİT) İslami Finans Piyasası için küresel geçidi desteklemekle görevlendirilmiştir.

Sektör oyuncuları arasındaki sürekli desteğin Malezya'da ve dünya çapında İslami bankacılık ve finansın gelişiminin yayılmasına çok yardımcı olacağına inanıyoruz, inşallah.

CEO of ASAS Mr. Makhtar Abdullah

Association of Shariah Advisors in Islamic Finance Malaysia (ASAS)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@