Enerji Sektöründe Katılım Bankaları Öncü Olacak

Dergi 06.09.2022, 20:58 01.12.2022, 10:16
Enerji Sektöründe Katılım Bankaları Öncü Olacak

Küresel enerji yatırımları 2020’de pandemi nedeniyle yüzde 4'lük daralma yaşarken, 2021 yıl sonunda yüzde 10’luk artış ile pandemi öncesi seviyelerine geridöndü. Küresel enerji yatırımları 2021 yılında 1,9 trilyon dolara yükselirken, bu yatırımların enerji üretimi ve nihai kullanıcıların olduğu sektörlerde arttığı, geleneksel yakıt

üretiminden uzaklaştığı anlaşılmaktadır.

Enerji üretimine yapılan yeni yatırımların başında yenilenebilir enerji gelmektedir. 2021'de yeni üretim kapasitelerine harcanan toplam 530 milyar doların yak- laşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerjinin oluşturduğu görülmektedir. Ülkemizde ise enerji sektörüne kullan- dırılan fonlarda 2005-2021 döneminde yüzde 5400’den fazla nakdi fon büyümesi gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla enerji yatırımları 30 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Küresel koşulların değişmesi, temiz enerjiye olan ihtiyacın ve ülkemizde enerji yatırımlarının art- masıyla birlikte yenilenebilir enerji sektörüne yönelim de giderek hızlanmıştır.

Reel sektörün gelişimini özellikle destekleyen Katılım Bankacılığı’nın, artan enerji ihtiyacı ve buna bağlı yatı- rımları desteklemeye yönelik çalışmaları sektör ortala-masının üzerinde devam edecektir. Zira sürdürülebilir enerjiye geçişin sağlanması ve emtia fiyatlarıyla birlikte enerji fiyatlarında görülen artışlardan ülkemizin en az etkilenmesi için yerelde enerji sektörünün teşviklerle fonlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ziraat Katılım bünyesinde etik finansman anlayışıyla ana faaliyet konusu enerji olan firmalarımıza sağladığımız aktif fon büyüklüğümüz, 2022 2. Çeyrek sonu itibarıyla 4 milyar TL’nin üzerine çıkmıştır. Tüm bunlar birlikte ele alındığında; Katılım Bankalarının temiz, ulaşılabilir ve güvenilir enerjinin sağlanması amacıyla enerji sek- törüne sunduğu sürdürülebilir finansman faaliyetlerini artırarak devam ettirip geliştiren öncü bankalar olacağı görüşündeyiz.

Ziraat Katılım Strateji Planlama Bölüm Başkanı- Bülent Çoban

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@