İslamı̇ Fı̇nans Alanında Bı̇lgı̇ ve Düşünce Lı̇derı̇ Olma Vı̇zyonu

Müfredatımız, akademik bilgi ve sektör deneyimi arasındaki boşluğu kapatmak üzere yapılandırıldı

Dergi 16.01.2023, 14:19
İslamı̇ Fı̇nans Alanında  Bı̇lgı̇ ve Düşünce Lı̇derı̇ Olma Vı̇zyonu

INCEIF Üniversitesi, küresel İslami finans endüstrisi için insan sermayesi ve bilgi liderliği geliştirmek amacıyla 2005 yılında Bank Negara Malaysia (Ma-

lezya Merkez Bankası) tarafından kurulmuştur. İslami Finans Doktora, Endüstriyel Doktora, MBA (Sürdürülebilir İşletme), İslami Finans Uygulama Yüksek Lisansı, İslamiFinans Yönetici Yüksek Lisansı, İslami Finans Yüksek Lisansı ve İslami Finans Profesyonel Sertifikası gibi akademik programlarının yanı sıra INCEIF, araştırma kolu ISRA Araştırma Yönetim Merkezi ve danışmanlık iştiraki ISRA Consulting aracılığıyla İslami finans alanında bilgi ve düşünce lideri olma vizyonu doğrultusunda özelleştirilmiş yönetici eğitim programları ve sektör odaklı uygulamalı araştırmalar da sunmaktadır.

INCEIF müfredatı, akademik bilgi ve sektör deneyimi arasındaki boşluğu kapatmak için sektör oyuncularından gelen girdilerle yapılandırılmıştır. İslami finans akademisi ve endüstrisi arasında dünya çapında saygı gören INCEIF öğretim üyeleri, zengin bir deneyim ve çeşitliliğe sahiptir. Fakülte, sektörden gelen sürekli destekle birleştiğinde, INCEIF öğrencilerine güçlü mentorluk ilişkileri ve profesyonel gelişim fırsatları sunmaktadır.

Akademi ve endüstri arasında köprü görevi INCEIF Üniversitesi, sınıflarda edinilen ve ders kitaplarından derlenen bilgileri gerçek, uyarlanabilir endüstri odaklı çözümlere dönüştürmek için öğretim, araştırma ve yönetici eğitim programlarımızda her zaman akademi ve endüstri arasında köprü olmaya çalışmaktadır.

Bunun en son örneği, INCEIF ile en büyük yerel finans kuruluşlarından biri olan Maybank Islamic arasında, Şer’i alim Dr. Yusuf al-Qaradawi'nin "İslam Hukukunda Çevrenin Korunması (Conservation of the Environment in Islamic Law)" başlıklı Arapça kitabının İngilizceye çevrilmesi ve yayınlanması için yapılan iş birliğidir.Çevrenin korunmasının İslami temeli, sorunlar ve tehditler ile çevrenin korunmasına yönelik İslami stratejiyi kapsayan derinlemesine bölümlerden oluşan kitap, çevre konusundaki Şeriat referanslarının eksikliğini ele almaktadır. İlk olarak 20 yıl önce yayınlanan kitap, Kur'an-ı Kerim ve Hadislerden alınan teorik İslami kılavuzlardan reçeteler ve İslam medeniyetinin tarihsel olarak çevreye yönelik tehditleri nasıl ele aldığına dair pratik örnekler sunmaktadır. Kitabın daha geniş bir kitleye ulaşması için İngilizceye çevrilmesi çabası olmasaydı, sadece çoğunlukla Arapça konuşulan dünyada bilinen bir akademik kitap olarak kalacaktı. Günümüzde Yeşil gündemin dünya çapındaki cazibesi göz önüne alındığında, İngilizce versiyonu daha geniş bir kitlenin ilgisini çekecektir.

Günümüzde üniversitelerin, küresel gıda ve enerji güvenliği endişelerini körükleyen jeopolitik gerilimleri de içeren yeni zorluklar karşısında çevik olmaları ve sürekli yenilik yapmaları her zamankinden daha önemlidir. İslami finans alanında lisansüstü çalışmalara odaklanan bir yüksek öğrenim kurumu olarak INCEIF, sektörün İslam hukukunun gerçek ruhuna, insanlar ve gezegen için iyilik yapma maksadına daha uygun olmasını sağlamak için İslami finans savunucularının ortak çabalarına katkıda bulunmadaki rolümüzün bilincindedir. Ardı arkası kesilmeyen çevresel ve sosyo-ekonomik şoklardan kurtulmaya çalışılan günümüz dünyasında 1400 yıllık öğretileri pratik, ölçülebilir ve izlenebilir çözümlere dönüştürmek ve ifade etmek için düzenleyiciler, Şer’i alimler ve sektör uygulayıcıları ile yakın bir şekilde çalışmalıyız.

INCEIF'in prestiji ödüllerle taçlanıyor

INCEIF, Kasım 2018'de AACSB International'dan (As- sociation to Advance Collegiate Schools of Business) tam akreditasyon alarak dünyada akredite olan işletmeokulları arasında ilk yüzde 5'e girmiştir. AACSB akre- ditasyonu, öğretim, araştırma, müfredat geliştirme ve öğrenci öğrenimi de dahil olmak üzere tüm alanlardamükemmelliğe odaklandığını gösteren kurumları tanımaktadır. INCEIF, bu uluslararası akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen tek İslami finans odaklı üniversitedir. Bu titiz bağımsız değerlendirme süreci her beş yılda bir yenilenmektedir; bu da INCEIF'in prestijli akreditasyonu sürdürebilmesi için fakültemizin, müfre- datımızın ve öğrenim materyallerimizin kalitesinde ve uygunluğunda sürekli iyileştirme sağlaması gerektiği anlamına gelmektedir.

İslami finans, Malezya için kilit ekonomik büyüme faaliyetlerinden biri 

İslami finansın inanç temelli bir pazardan küresel kabul görmeye başlamasından kırk yıl sonra, yeniden başlatılmaya ihtiyaç duysa da geleceği parlak olmaya devam ediyor. Zira geniş tabanlı kabul ve benimseme konusunda kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen, İslami finans henüz ana akım ilgiyi kazanmamıştır. Malezya'nın Paylaşılan Refah Vizyonu 2030 raporu, İslami finansı Malezya için kilit ekonomik büyüme faaliyetlerinden biri olarak tanımlamıştır. Malezya, 1990'lardaki öncülüğünden sonra, bu kez çevre, sosyal fayda ve yönetişim gündemine vurgu yaparak İslami finansın ikinci dalgasının sorumluluğunu bir kez daha üstlenmelidir. Bu manzara karşısında INCEIF'in rolü, politika yapıcılar tarafından İslami finans sektörünün performansını ve rekabetçiliğini sürdürmede belirleyici faktör olarak tanımlanan insan entelektüel sermayesini geliştirmektir. Genel olarak küresel finansal hizmetlerdeki ve İslami finansal hizmetler sektöründeki hızlı inovasyon temposu, yeni uzmanlık ve beceriler gerektirmektedir. Bu ortamda, önemli bir yetenek havuzunun oluşturulması İslami finansın gelecekteki büyümesi için vazgeçilmezdir.

Mezunlarımız sektördeki varlıklarını kanıtlıyor

Mezunlarımız, Malezyalılar ve 83 ülkeden uluslararası öğrenciler, ürün geliştirme, politika hazırlama ve sektör için yetenek geliştirme konularında farklı düzeylerdekatkıda bulunmuş; dünyanın dört bir yanındaki banka ve tekafül şirketlerinde Şeriat Kurulu'na atanmış; yabancı üniversitelerde İslami finans bölümünü yönetmiş veya kurmuş; bir ülkenin Islami Finans düşünce kuruluşunun ayrılmaz üyeleri olmuş ve bir kısmı INCEIF Fakültesine katılmıştır. Kısacası, mezunlar kendi yetki alanlarında İslami finansın ve sürdürülebilirlik girişimlerinin ilerlemesine anlamlı katkılarda bulunuyorlar.

INCEIF, Malezya'nın İslami finans deneyimini paylaşma ve küresel çapta yetenek ve teknik becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunma arzusunu taşımaktadır. Eğitim, İslami finans ekosisteminin kilit bir bileşenidir ve İslami finans endüstrisi için nitelikli insan sermayesi üretecek doğru programa sahip olmak, özellikle de öncü pazarlar için bir ön koşuldur. Eğitim sektörünün güçlü desteği olmadan İslami finans sektörü çok ileri gidemeyecek ve dışarıda kalmaya devam edecektir.

Yıllar içinde INCEIF, İslami finans uzmanlarından oluşan havuzundan yararlanmak isteyen dünyanın dört bir yanından ortakların ilgisini çekmiştir. INCEIF, 2012 yılından bu yana düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı'nın Malezya Teknoloji Geliştirme Kurumu için Mısır, Filipinler, Filistin ve Sri Lanka gibi İslami Finansı keşfetmek isteyen gelişmekte olan ülkelerden üst düzey yetkililere yönelik özelleştirilmiş İslami Finans alanında kısa kurslar düzenlemektedir. INCEIF öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplar diğer dillere çevrilmiştir, örneğin Doç. Dr. Magda Ismail tarafından yazılan ‘Kurumsal Vakıf (Corporate Waqf)' Fildişi Sahili ve Fransızca konuşan Afrika ülkeleri için Fransızca'ya çevrilmiş ve Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha tarafından yazılan İslami Sermaye Piyasaları (Islamic Capital Markets) Türkçe'ye çevrilmiş ve birçok Türk üniversitesinde ders kitabı olarak kullanılmış ve piyasa oyuncuları tarafından referans kitap olarak görülmüştür.

Şer’i uzmanların yetiştirilmesi önemli bir husus

Yeteneklerin geliştirilmesinde eşit öneme sahip olan bir diğer husus da İslam'ın emirlerini koruyacak ve İslami finans faaliyetlerinde Şeriat'a uygunluğu sağlayacak hem yerel hem de uluslararası tanınırlığa sahip Şer’i uzmanların mevcudiyeti ve yetiştirilmesidir.. Bu, farklı İslam Fıkhı ekollerine mensup olabilecek çeşitli ülkeler arasında uyum sağlanmasına katkıda bulunur. Uyumlaştırma, küresel çekiciliğe sahip ürünlerin tasarlanmasını kolaylaştırmaktadır.

INCEIF'in araştırma departmanı ISRA Araştırma Yönetim Merkezi (ISRA RMC), Şer'i hükümler konusunda derinlemesine ve uygulamalı araştırmalar yapmayaadanmıştır. ISRA'nın gücü, önde gelen uluslararası Şer'i akademisyenleri ve sektör uzmanları olan saygın araştırmacılarının uzmanlıklarının benzersiz karışımındayatmaktadır. ISRA ve INCEIF'in danışmanlık iştiraki IS- RA Consulting, yeni ürün ve araçların geliştirilmesinde önde gelen yerel ve uluslararası kuruluşlarla düzenli olarak iş birliği yapmaktadır. UNHCR'nin zekat toplama ve dağıtım mekanizmasının ve Asya-Pasifik bölgesindeki potansiyelinin değerlendirilmesi bu örneklerden biridir.

İleriye dönük hedeflere gelince, İslami finans savunucularından biri olarak INCEIF, İslami finansın temel değerlerini hayata geçirme hareketinin bir parçası olmak ve çağdaş zorlukları ele almak için nasıl uygun olduğunu göstermek istemektedir. Dünya iklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik, enflasyon ve gıda güvenliği, savaşlar ve çatışmalar gibi birçok tehditle boğuşurken, İslami finans Rahmetul lil Alemin (Tüm insanlık için bir rahmet) olarak çözüm olma kapasitesine ve ilhamına sahiptir. 

Türkiye ile akademik faaliyetlerde iş birliklerimiz mevcut 

Olası faaliyetlerden biri, INCEIF Üniversitesi ile Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumları arasında, Türkiye'den öğrencilerin Kuala Lumpur'daki ABL modüllerimize kaydolmaya davet edildiği Eylem Tabanlı Öğrenme (ABL) iş birliğidir. Modüller, öğrencilerin gerçek bir iş yerinde tamamlamaları için pratik görevler ve faaliyetler belirler ve öğrencilere gerçek dünya sorunlarının aktif bir şekilde araştırılması yoluyla iş sorunlarını çözerek akademik temelli bilgilerini eyleme dönüştürme fırsatı sunar. Öğrenciler, INCEIF öğretim üyelerinin danışmanlığı ve sektör ortaklarımızın iş başında rehberliği altında, çoğunlukla İslami Finans ve ÇSY ile ilgili çeşitli projelerde mini danışmanlık projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

Bir başka olası girişim de sürdürülebilir gündemle ilgili. INCEIF'te İslami finans ve sürdürülebilirlik gündemini harmanlayarak tüm derslerle kesişen bir konu ortaya çıkardık: MBA (Sürdürülebilir İşletme). Bu programdan mezun olan bir kişi, İslami finansın yanı sıra sürdürülebilirlik konularının temel yönleri hakkında da bilgi sahibi olacaktır. Bugün, bir birey ya da kuruluş İslami finansın kapsayıcılık ve adalet temelleri ile birlikte giden İnsan, Gezegen ve Kâr üçlüsü (3P) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde sürdürülebilirlik ve bunun unsurlarını günlük yaşamına, işine ya da kuruluşunun faaliyetlerine nasıl dahil edeceği konusunda da endişe duymalıdır.

Prof Dato' Dr. Azmi Omar

NCEIF Üniversitesi

Yorumlar (1)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
markcarlson 10 ay önce
Whatsapp: +16465806302) Tespit edilemeyen sahte para satın alın. Türk lirası, euro, dolar. https://darkwebdocuments.net/

Gelişmelerden Haberdar Olun

@