Malezya Uluslararası İslam Ünı̇versı̇tesı̇ İslamı̇ Fı̇nans Iile İlgı̇lı̇ Bı̇lı̇msel Araştırmalarda Ana Akademı̇k Merkezlerden Bı̇rı̇dı̇r

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), İslami finans ile ilgili bilimsel araştırmalarda ana akademik merkezlerden biridir

Dergi 16.01.2023, 15:19
Malezya Uluslararası İslam Ünı̇versı̇tesı̇ İslamı̇ Fı̇nans Iile İlgı̇lı̇ Bı̇lı̇msel Araştırmalarda Ana Akademı̇k Merkezlerden Bı̇rı̇dı̇r

İslami finans, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) de dahil olmak üzere üniversitelerdeki araştırma alanlarından biridir. Malezya, İslami finans alanında önde gelen ülkelerden biri olarak kabul edilir ve Ulus- lararası İslam Üniversitesi, İslami finans ile ilgili bilimsel araştırmalarda ana akademik merkezlerden biridir, dolayısıyla ülkenin başarısı üniversitenin çabalarıyla kazanılmıştır. Üniversite, İslami finans endüstrisi için gerekli yetenekleri geliştirme ve üretme konusunda büyük adımlar atmıştır. Yıllar içinde IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IIiBF) giderek artan sayıda İslami finans mezunu vermiştir ve mezunlarımızla gurur duymaktayız çünkü IIiBF mezunları sektörün kaptanları ve liderleri haline gelmektedir.

Akademik ve endüstri temelli programlar

IIiBF'nin çabaları eğitim programları ve mesleki serti- fikalar sunmanın yanı sıra İslami finansın yayılmasını desteklemektir. Belirli faaliyetler için zaman aralıkları oluşturup IIUM'in bilgisinin İslamileştirilmesi ve uzun ömürlü stratejilerine yönelik hedefleri uyumludur. Bu nedenle IIiBF, İslami Bankacılık ve Finans alanında çift dilli (İngilizce, Arapça) doktora ve yüksek lisans gibi akademik programların yanı sıra endüstri temelli programlar da sunmaktadır.

Ülkenin İslami finansın büyümesini teşvik etmeye ve hizmetlerini her düzeyde geliştirmeye yönelik girişimleri, genel olarak sektörün ve özel olarak İslami finansın büyümesini teşvik etmek amacıyla İslami finans alanın- da ileri düzey programlar sunarak uzmanlaşmış araştırmalardan kaynaklanan bilimsel temeller oluşturan vebunların kapsamını yayınlayarak genişleten Akademik İslami Finans Eğitimine bağlıdır. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Uluslararası İslami Finans Eğitim Merkezi ve IIUM İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü (IIiBF), veri tabanındaki kayda göre (8 Ekim 2022 itibariyle Scopus Veri Tabanı) akademik belgelere katkıda bulunan ilk 20 kuruluş arasında yer almaktadır.

Misyonumuzu gerçekleştirmek için pek çok olası iş birliği mevcut

IIUM'in misyonlarından biri olan "Malezya'da ve Müslüman dünyasında kapsamlı ve dengeli ilerlemenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın aracıları olarak hizmet etmek üzere iman, ilim ve ahlak kalitesini bütünleştire- rek daha kaliteli entelektüeller, profesyoneller ve seçkin akademisyenler yetiştirmek" temelinde üniversite, bazı Türk üniversiteleri de dahil olmak üzere Müslüman dünyasındaki birçok kurumla geniş bir iş birliği yelpazesine sahiptir. Ancak İslami Bankacılık ve Finans alanında,Malezya'nın İslami bankacılık ve finans alanındaki tecrübesini Türkiye'ye aktarmak için böylesine saygın bir kurum olan "Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)" ile ilk iş birliğine sahip olmak bizim için bir onurdur.

IIUM İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü (IIiBF), "çığır açan stratejik girişimlerin geliştirilmesi ve inovasyonla desteklenen kapasite geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması yoluyla İslami Bankacılık ve Finans eğitimini ve araştırmasını küresel olarak geliştirmek için" Müslüman dünyasındaki saygın kurumlar arasında iş birliği yoluyla üniversitenin entegrasyon ve uluslararasılaşma misyonunu gerçekleştirmeye inanmaktadır. Bu, İslami finansın dünya çapında birçok Müslüman ve gayrimüslim ülkenin dikkatini çektiğini göstermektedir. Ayrıca, IMF ve Dünya Bankası gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları da İslami finansın büyümesi ve uygulanması konusunda anlayış ve gözetim faaliyetlerine başlamıştır. Bu nedenle, Müslüman ülkelerdeki kurumlar arasında iş birliği yoluyla yenilik yapmaz ve genişlemezsek ve şu anda sahip olduğumuz liderliği ele almazsak, İslami finansın faaliyetlerinin ve dinamizminin başka bir yere kaydığını görebiliriz.

Asst. Prof. Ashurov Sharofiddin

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@