Tarım ve Hayvancılık Alanında Katılım Sı̇gortacılığının Rolü

Katılım Sigortacılığı, risk paylaşım esasına dayalı, yardımlaşma ilkesi ile hareket eden bir sigorta türüdür

Dergi 16.01.2023, 12:26
Tarım ve Hayvancılık Alanında Katılım Sı̇gortacılığının Rolü

Tarım sektörü, hem ülkemiz hem de dünya nüfusu açısından taşıdığı önemin yanı sıra; ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen bir faaliyet sahasıdır. Bu açıdan bakıl- dığında tarım sektörünün, ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılaması gibi fonksiyonlarını etkili 

bir şekilde yerine getirmesi tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkilidir diyebiliriz.

Tarım sektörünün ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden oldukça fazla etkilenen bir faaliyet sahası olması ve tarımsal üretimi tehdit eden risklerin güvence altına alınması için 14 Haziran 2005 tarihinde Tarım Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır. 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), Katılım Sigortacılığında da üreticilerin yanında yer alarak, Devlet Destekli Tarım Sigortası sözleşmelerini katılım sigortacılığı esaslarına uygun olarak düzenlemeye başlamıştır.

Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik bir Sigorta Havuzu kurulmuştur. Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını Havuz'a devreder.

Katılım Sigortacılığını, risk paylaşım esasına dayalı, yardımlaşma ilkesi ile hareket eden, spekülasyon ve belirsizlik içeren uygulamalardan uzak olan bir sigorta türü olarak tanımlayacak olursak, aslında kültürümüzün özünde yer alan yardımlaşma ve dayanışma bilinci katılım sigortacılığı sisteminin gelişimine alt zemin hazırlamıştır diyebiliriz.

Çiftçilerin endişelendiği bir konu olan gelir belirsizliği, üreticinin daha az riskli yatırımlara yönelmelerine ya da gelir kaynaklarını değiştirmelerine sebep olabiliyor. Tarımın hayatımızdaki önemini düşünürsek bizim de bu alanda sorumlu olduğumuz konular var. Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki bir sigorta şirketi olarak; çiftçilerimizin tarımsal emeklerini ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri katılım esasları çerçevesinde Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası, Arıcılık Sigortası gibi ürünlerle güvence altına alıyoruz.

Burada en önem verdiğimiz konu elbette bu işi, katılım esaslı sigorta kurallarına göre yürütmek. Bizler, sermaye sahipleri ve katılımcılardan toplanan katkı paylarını katılım esaslarına uygun olarak değerlendirip, sigortacılık işlemlerini yaparken, poliçe teminatlarını belirlerken İslam hukukunda ihtisas sahibi olan danışma kurulundan gerekli icazetleri alarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Faruk Gökçen

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@