Güçlü Bı̇r Tarım Polı̇tı̇kası İçı̇n Kırsal Eylem Planlamaları

Kırsal alanlardaki toplumsal, kültürel ve doğal sistem, ülkemizin küresel, ekonomik ve siyasal krizler karşısında güvencesidir

Dergi 16.01.2023, 12:30
Güçlü Bı̇r Tarım Polı̇tı̇kası İçı̇n Kırsal Eylem Planlamaları

AB Komisyonu, 2 Aralık 2021’de kırsal toplulukların ve işletmelerin görüşlerini toplayarak Avrupa Yeşil Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmasının yanı sıra tarım ve ormancılığın geleceğini güvence altına almanın anahtarı olacak yeni Ortak Tarım Politikası (Common Agri- cultural Policy - CAP) anlaşmasını resmen kabul etmiştir. Kırsal alanların geliştirilmesine yönelik AB özelinde ve Dünya genelinde gündeme gelen yeni politikaların şu eylem alanlarına odaklandığı görülmektedir:

a) Bölgesel uyumu teşvik ve yenilikçi işletmeleri cezbetmek için fırsatlar yaratmak

b) Kaliteli işlere erişim sağlamak

c) Yeni ve geliştirilmiş becerileri teşvik etmek

d) Daha iyi altyapı ve hizmetler sunmak

e) Sürdürülebilir tarımdan ve çeşitlendirilmiş ekonomik faaliyetlerden yararlanmak

f) Kırsaldaki eğitim ve sosyal hayat koşullarını iyileştirmek

Toplumumuzun otantik dokusunu yansıtan kırsal alanlardaki toplumsal, kültürel ve doğal sistem, aynı zamanda ülkemizin küresel ekonomik ve siyasal krizler karşısında da güvencesidir. Kimliğimizin ve ekonomik potansiyelimizin temel parçalarından biri olan kırsal alanlarımızı hem korumalı hem de yozlaşmadan gelişmelerine katkı sağlayarak onların geleceğine yatırım yapmalıyız.

Bu amaçla, Avrupa çiftçileri için sürdürülebilir bir gelecek ve AB ülkelerinin önlemleri yerel koşullara uyarlamaları için daha fazla esneklik sağlama vaadiyle oluşturulan CAP anlaşmasından hareketle ülkemizin stratejik politikalarını göz önüne alarak farklı eğilimleri ve disiplinleri bir araya getiren kapsamlı bir kırsal eylem planı oluşturulmalıdır.

Bu eylem planı, kırsal işletmelerin önümüzdeki on yıllarda tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olarak daha güçlü, bağlantılı, dayanıklı ve müreffeh kırsal alanlardan gelen uzun vadeli bir vizyonu somutlaştıran temel olarak dört tamamlayıcı eylem alanı içerebilir.

Güçlü Kırsal Alanlar

Kırsal alanlar, güçlendirilmiş ve canlı yerel topluluklara ev sahipliği yapmalıdır. Hem kadınların hem de erkeklerin, tüm yönetim seviyelerini içeren politika ve karar alma süreçlerinde aktif rol almaları sağlanmalıdır. Kişiye özel, yer tabanlı bütünleşmiş politika çözümleri ve yatırımlar 

gelişmenin anahtarıdır. Bu amaçla dijital araçların sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmalı ve sosyal yenilikçilik güçlü bir şekilde teşvik edilmelidir.

Bağlantılı Kırsal Alanlar

Kırsal alanların gelişmesi, bu alanların birbirleriyle ve kentsel alanlara iyi bir şekilde bağlı olmalarına bağlıdır. Toplu taşıma hizmetlerinin ve verimli bir ulaşım ağının sürdürülmesi veya iyileştirilmesi ile dijital altyapıların derinleştirilmesi, kırsal alanlarının daha iyi bağlantılı olmasını sağlamak için çok önemlidir.

Dayanıklı Kırsal Alanlar

Ekosistemleri koruyan hizmet sağlayıcılar ve karbon nötrlüğü için çözümler de sunabilen kırsal alanlar, sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonomide kilit role sa- hiptir. Doğal kaynakların korunması, yıpranmış alanların yapılandırılması, tarım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve tedarik zincirinin kısaltılması, kırsal alanlarda yaşayanları iklim değişikliğine, doğal tehlikelere ve ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı hâle getirecektir.

Müreffeh Kırsal Alanlar

Kırsal alanların ekonomik faaliyetlerinin istihdam üzerinde olumlu etkisi olan yeni sektörlerle zenginleştirilmesi, çiftçilik ve tarımsal gıda faaliyetlerinin katma değerinin iyileştiril- mesi yoluyla bireyler için daha müreffeh yaşam alanları sağlayacaktır. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal alanları şirketler için çekici kılınması ve dijital okuryazarlık alanlarından genişleyen önlemler de dâhil olmak üzere sürdürülebilir yerel ekonomik stratejilere dayanmalıdır.

Yenilikçilik Ekosistemi

Kırsal alanlar, toplulukları güçlendirmek için destekten yararlanacak ve sosyal yeniliği kolaylaştıracak hizmetlere erişime sahip olmalıdır. Kırsal topluluklar, kırsal proje sahipleri ve yerel yönetimlerin iş birliği için tek durak noktası olarak bir kırsal canlandırma platformu kurulmalıdır.

Sürdürülebilir Ulaşımı ve Dijitalleşmeyi Desteklemek

Mevcut ulaşım ağını iyileştirmek için sürdürülebilir çoklu ulaşım çözümleri dijitalleşme kullanılarak optimize edilmelidir. Kırsal alanlar için dijitalleşme, bu konuda kırsal ve kentsel arasındaki uçurumu kapatarak, dijital yenilikçilik ve yeni teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikleri artırarak ve dijital boşluğu kapatmaya yönelik ilerlemeyi ölçerek sorunları ele almalıdır.

Sosyal Dayanıklılığın Artırılması

Yeşil ve dijital geçişler adil olmalı ve kırsal alanların sosyal direncini güçlendirmek ve insanların refahını iyileştirmek için dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere tüm kırsal topluluk üyelerinin ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Kırsal bölgeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve AB ve ulusal destek fonlarına erişim için rehberlik sağlanması yoluyla enerji geçişi ve iklim değişikliğiyle mücadelede desteklenmelidir. Kırsal alanlardaki çocuklar ve diğer dezavantajlı bireyler için kaliteli eğitim ve bakım hizmetlerinin mevcudiyetini, erişilebilirliğini ve karşılana bilirliğini iyileştirmek için kırsal alanlardaki kadınların ve hassas grupları kuşatan çalışmalara destek verilmelidir.

Ekonomik Çeşitliliği Desteklemek

Kırsal alanlarda tarımın oynadığı önemli ve vazgeçilmez ekonomik rol daima korunmakla beraber kısa tedarik zincirleri geliştirmek, kırsal turizmi teşvik etmek, yerel ve geleneksel gıda ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini kanıtlayan etiketleme şemalarından yararlanmak gibi uygulamalar kırsal ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Kırsal alanlardaki girişimcilik ve sosyal ekonomi; iş kaynaklarının birleştirilmesi ve sosyal ekono- mi paydaşlarına yenilikçilik, kaliteli iş yaratma ve sosyal içerme konularında destek sağlanması yoluyla zorlukların üstesinden gelmek ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlan- mak için teşvik edilmelidir.

Emrullah Gökhan

TIGO AGRITECTURE CEO, MÜSİAD Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@