Katılım Bankacılığı Dijital Yol Haritası

Katılım Bankacılığı Dijital Araştırma Raporu, katılım bankacılığı dijital yetkinlik inşası hedefine katkı sağlayacak.

Kapak Konusu 31.01.2022, 13:12 03.03.2022, 14:41
Katılım Bankacılığı Dijital Yol Haritası

İlk kez 2021 yılında yayınlanan Katılım Bankacılığı Dijital Araştırma Raporu’nda; yeni nesil teknolojiler, trendler, değişen mevzuatlar ve müşteri beklentileri ışığında, sektör dinamikleri küresel ve yerel düzeyde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Güncellenen Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde belirlenen katılım ban- kacılığı dijital yetkinlik inşası hedefine katkı sağlayacak Rapor; fintekler, neobankalar, bankalar ve katılım ban- kalarımızla yapılan görüşmeler ile farklı demografik, sosyoekonomik profillere sahip 2 bin 246 kişinin katıldığı anket sonuçlarıyla sektörde bir yol haritası olma gayesi
ile hazırlanmıştır.

Rapor kapsamında; müşteri, ürün, iş modeli, kanal, orga- nizasyon, teknoloji, inovasyon ve eğitim başlıkları altında oluşturulan strateji bileşenleri ele alınmıştır. Aksiyonları daha net resmetmek amacı ile bileşenlerin ikili gruplaması üzerinden 28 ikili değerlendirme analizi yapılmıştır. Belir- lenen dijitalleşme stratejisi çerçevesinde; katılım banka- cılığının önümüzdeki kısa ve orta vadeli dönemde alması gereken temel dijital inisiyatifler ve aksiyonlar belirtilmiştir.

Belirlenen Temel Dijital İnisiyatifler:
•    Dijital müşteri kazanımına yönelik modellerin oluş- turulması
•    Segment odaklı iş birliklerinin hayata geçirilmesi
•    Açık bankacılık modellerine yönelik teknolojik alt yapıların oluşturulması
•    Dijital okuryazarlığın arttırılması ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesi

Bankalarımızın; belirlenen inisiyatifler çerçevesinde ala- cakları aksiyonlar ile uçtan uca dijitalleşmesi, operasyonel süreçlerini iyileştirmesi, kişiselleştirilmiş deneyim sunan bankacılık ürün ve hizmetlerinin yaygınlaşması, iletişim- lerini arttırması ve hatta müşteri istekleri doğrultusunda bankacılık dışında farklı hizmetler sunabiliyor hâle gel- meleri ile katılım bankalarının sektörde rekabetçi konuma gelmesi hedeflenmektedir.

KATILIM BANKACILIĞININ MEVCUT DİJİTAL MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMESİ

2020 3’üncü çeyrek ile 2021 3’üncü çeyrek arasında yüzde 16,3 oranında artan katılım bankacılığı dijital müşteri sayısı, 2021 3’üncü Çeyrek itibarıyla 3,6 milyona ulaşmıştır. Katı- lım bankaları, Mayıs 2021 tarihinden itibaren uzaktan müşteri edinimi olanağı da sağlamaktadır. Sektördeki tüm katılım bankalarının dahil olduğu, uzaktan müşteri edinimi başarı oranı Haziran 2021 ve Ekim 2021 aralığında yüzde 45 olup, toplam 34,6 bin uzaktan müşteri edinimi gerçekleşmiştir. Katılım ban- kalarının uzaktan müşteri edinimi başarı oranlarının geleneksel bankacılıktan pozitif olarak ayrıştığı göze çarpmakla birlikte, katılım bankacılığı dijital müşteri pazar payı yüzde 5’tir. Dijital müşteri pazar payındaki büyüme, yüzde 15’lik pazar payına ulaşmakta temel hedef olarak görülmektedir.

Saha Anket Çalışmasında Öne Çıkan Alanlar
•    Katılım bankacılığı müşterilerinin güven algısı sek- törde pozitif ayrışmaktadır.
•    Katılım bankacılığı dijital ürün ve hizmetleri konu- sundaki farkındalık, ürün ve hizmetlerin iyileştiril- mesi gelişim alanı olarak değerlendirilmektedir. Genç nüfus daha büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.
•    Çevik ve inovatif olan ancak henüz katılım bankaları kadar müşterilerinin güvenini kazanamamış fintek- ler ile katılım bankalarının iş birlikleri potansiyel fırsat alanı olarak değerlendirilmiştir.
 
Anket katılımcılarının %37'sinin katılım bankacılığı hakkında hiç bilgi sahibi olmadığı bu dilim içerisindeki en büyük çoğunluğun 15-18 yaş aralığı olduğu görülmüştür.

DİJİTAL YETKİNLİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNÜ- MÜZDEKİ DÖNEMDE PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Belirlenen dijital inisiyatifler ve aksiyonlar ile ilgili çalış- maları hayata geçirmek üzere hem TKBB nezdinde hem de bankalarımızla planlamalar yapılmaya başlanmıştır. Devam eden strateji proje yönetim faaliyetleri içerisinde değerlendirilecek aksiyon alanları olacaktır. Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda dönüşen hizmet anlayışları, yeni nesil inovatif trendler, sektördeki yeni oyuncular ve regülasyonlara göre bankalarımızın dijital stratejilerini şekillendirmesi, yatırımlarını arttırması beklenmektedir.

TKBB Bankacılık Hizmetleri Yöneticisi - Sevcan Ekmen

İçeriği Katılım Finans 29. sayısında görüntüleyebilirsiniz. 


 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@