ALAMI’nin Türkiye Vizyonu

ALAMI ve TKBB arasında, İslami ilkeler ile birlikte teknolojiyi kullanarak, sosyal etkiyi genişletmek için yapılacak olan iş birliğinde bir parıltı

Ülke Panoraması 06.04.2022, 15:52
ALAMI’nin Türkiye Vizyonu

Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler uzun süredir devam etmektedir. Hem resmî hem de gayriresmî sektörlerden her iki ülkenin de birçok olumlu girişimini ve politikasını yönlendiren mükemmel eğilimler bulunmaktadır. İlişkiler, yalnızca iş aktörlerine fayda sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda her iki ülkede de ekonomik ilerlemeyi teşvik etmektedir. Endonezya ve Türkiye arasındaki sınır ötesi KOBİ işlemlerinde inovasyon geliştirerek ekonomik büyümeye katkıda bulunmak için Endonezya'nın önde gelen şer’i finans ekosistemi ALAMI'yi Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile iletişim kurmaya götüren de budur.

2019'daki lansmanından bu yana ALAMI, İslami finans endüstrisinde devrim yapmayı hedeflemekte ve şer’i ilkelere dayalı teknolojiyi kullanan adil, müreffeh bir toplum tasavvur etmektedir. ALAMI, büyük ölçekte finansal hizmetler ekosistemi oluşturmaya ve olumlu toplumsal etkileri teşvik eden sektörlere erişime büyük önem veren etik bir fintek platformudur. Bu vizyon, sağlam bir dizi nedene dayanmaktadır. Türkiye'ye benzer şekilde Endonezya’da da helal fintek ve ekosistem için umut verici bir gelecek görülmektedir. Ülke, Güneydoğu Asya'daki toplam Müslüman nüfusun (275 milyon) yüzde 85'indenfazlasını oluşturan Müslüman nüfusu (237 milyon) ile helal ekonomi için kilit bir küresel pazardır. Endonezya, Müslüman nüfusuyla İslami finans için önemli bir pazar olmasına rağmen, İslami finans sektörü görünümü hâlâ büyüklük açısından eksiktir. Yalnızca bankacılık sektöründe, İslami bankacılık varlıkları sadece 646 trilyon IDR'dir, başka bir deyişle 10.000 trilyon IDR'nin üzerindeki toplam bankacılık pazar payının yaklaşık yüzde 6'sıdır (OJK, 2021). Buna sebep olan faktörler hem geleneksel hem de İslami finansta, finansal erişim ve okuryazarlık eksikliğidir. Bu durum, kendini adamış bir markanın boşluğu doldurması için büyük bir fırsat sağlamaktadır. Tam lisanslı bir şer’i peer-to-peer (eşler arası) finansman platformuyla başlayan ALAMI, İslami fintekin sık sık alıntılanan başarı öykülerinden biri olmuştur.

2020'de küresel bir pandemi fırtınasını kararlı hareketlerle savuşturan platform, 60.000'den fazla kayıtlı fon sağlayıcısına, 7.800'den fazla finanse edilen projeye ve yüzde 0 NPF ile 1,6 trilyon IDR'nin üzerinde finansman ödemesine ulaşmıştır. Bununla birlikte hem yerel hem de küresel düzeyde En İyi P2P İslami Finansman Platformu olarak yüksek profilli endüstri ödülleri almıştır.

ALAMI için büyüme, genişleme için itici enerji olarak sürdürülebilirliğe ve sosyal etki odağına daha fazla bağlılık anlamına gelir. Bu nedenle büyüme yörüngesini sürdürmek için ALAMI, ülkenin ilk meydan okuyucu şer’i dijital bankası Hijra'yı piyasaya sürmeye hazırdır. Böylelikle ALAMI hem perakende hem de kurumsal pazarlar için bütünsel bir finansal ekosistem sağlayan önde gelen bir fintek platformu ve önemli bir endüstri oyuncusu olduğunu göstermektedir. Bunun devamı olarak, ALAMI hem okuryazarlığı hem de toplumdaki fırsat boşluğunu harekete geçirmek için Endonezya'nın ilk İslami finans düşünce kuruluşu olan ALAMI Enstitüsü'nü ve M-KOBİ iş hızlandırma programı ARQAM'ı son zamanlarda başarılı bir şekilde etkinleştirmiştir. ALAMI'nin Türkiye'ye yönelik iş açılım planı da ALAMI'nin TKBB ile gelecekteki ilişkisinde ortaya konduğu gibi aynı sosyal etki dürtüsü tarafından yönlendirilmektedir. ALAMI, Endonezya'nın tarımsal KOBİ'lerine ihracat finansmanı yoluyla finansman çözümlerine erişim sağlamak için TKBB ile bir pilot proje yürütecektir.Bu ihracat finansmanı, satın alma emri finansmanı şeklini alacak ve KOBİ'lerin Türkiye'ye emtia ihracatçısı olmak için işletme sermayesine erişmesine yardımcı olacaktır.

ALAMI, Türkiye'deki tedarik zincirini finanse etmek için potansiyel bir Türk katılım bankaları ve yerel alıcılarla stratejik bir ortaklık kurmak, bu ortaklıkta yer almak için TKBB ile yakın iş birliği yapacaktır. İhracat finansmanının diğer tarafında bu pilot proje aynı zamanda yerel Endonezyalı çiftçiler için sosyal etki getiren bir ekosistem finansmanı işlevi görmektedir. Yerel çiftçilerle çalışan tarım KOBİ'leri arasındaki ortaklık sayesinde ALAMI, çiftçilerin mali durumunu destekleyerek onların bitki yetiştirme ve üretim kalitesini iyileştirme yeteneklerinin önünün açılmasını sağlar. Her iki taraf da pilot projenin başarılı olması hâlinde, likiditeye erişim ve yerel çiftçilerin güçlendirilmesi için sosyal etki projesinin ana akım Türkiye pazarında da uygulanabileceğine inanmaktadır.

Dima Djani

ALAMI CEO'su

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@