KOBİ’lere Destek Neden Önemli?

Analiz 21.11.2018, 01:04
14
KOBİ’lere Destek Neden Önemli?

KOBİ’ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında büyük önem taşır. KOBİ’lerin öncelikli sorunu özkaynak yetersizliği ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan finansal sorunlardır. Yapısal, yönetim, üretim ve yeni teknolojilere uyum sorunları, düşük kapasiteyle çalışma, tedarik ve stoklama, bilgi desteği ve teknik yardım, pazarlama ve rekabet, yeni yatırım yapamama gibi sorunlar da KOBİ’lerin yaşadığı veya yaşaması muhtemel diğer problemlerdir. Bu nedenle ekonomi açısından önemi ortada olan KOBİ’lerin bu problemlerinin çözümüne ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında finansal sektörün de KOBİ’leri destekleyecek ürünleri hazır bulundurması önem arz etmektedir.Ülkemizin büyüyen bir pazara sahip olduğu gerçektir. Hem üretim hem de hizmet sektöründe bölgesel bir güç olarak görüldüğünün de altını çizmek gerekir. İç pazarın sunduğu pastadan pay almak isteyen, KOBİ‘lerin ihracat potansiyellerini bir fırsat olarak gören yabancı stratejik yatırımcılar, ülkemizde varlık göstermeye devam ediyor. KOBİ’lerin yaşadığı problemlerin çözümü Avrupa Birliği ülkelerinde ve tüm gelişmiş ülkelerde üzerinde önemle durulan bir konudur. Küresel rekabetin yoğunlaştığı ve teknolojik değişimin hız kazandığı bir dönemde artık ülkeler stratejilerini ortak belirler hâle gelmişlerdir. KOBİ’lerini de bu yönde yönlendirerek teşvik imkânları sunmaktadır.

Bu aynı zamanda KOBİ’lerin üzerindeki bürokratik ve finansal yüklerin kaldırılmasını da sağlamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, 2015-2018 yıllarını kapsayan ve uygulamaya başlattığı KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı, niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim seviyesini, yatırım miktarını ve katma değeri arttırılması amaçlanmıştır. Ziraat Katılım olarak; KOBİ stratejimiz doğrultusunda, ”Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi”, KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolay ulaşması adına çalışmalar yaparak müşterimize ve projelerine destek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin can damarlarından olan KOBİ’ler bankamız büyüme stratejimizin başında yer almaktadır. Ticari olarak tabana yayılmamızda çıkış noktamız KOBİ’ler en önemli müşteri portföyü olarak değerlendiriyoruz. Pazarlama faaliyetlerimizi belirlerken önceliklerimizi bu strateji çerçevesinde oluşturduk. Bunun sonucunda da KOBİ müşteri portföyü gelişimimiz hızla devam etmektedir. Bankamız kısa ve orta vadeli pazarlama stratejisinde KOBİ’ler bazında, sektör ayırmaksızın büyümeyi hedeflemektedir. Öncelikli olarak KOBİ sayımızın artırılmasının daha sonraki süreçlerde yeterli müşteri derinliği yakalanarak, segmentler üzerinde derinleşme stratejilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede KOBİ’lerimizi yerlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarının çözüm yollarını birlikte görüşüyoruz. Sorunların ilk ağızdan dinlenmesi, pazarlama stratejilerimizi oluşturmada bizler için belirleyici ve yol gösterici olmaktadır.

KOBİ’lerimiz için ihtiyaç ve imkânları doğrultusunda kaynağa en uygun sürede ulaşmaları bizim önceliklerimizdendir. KOBİ’lerimizin mal / hizmet alımlarını ağırlıklı olarak murabaha yöntemiyle, müşterimizin istekleri doğrultusunda oluşturulan esnek geri ödeme seçenekleriyle finanse ediyoruz.Bunun yanı sıra kâr-zarar ortaklığı ve finansal kiralama ürünlerimizle de müşterilerimize gibi alternatif çözümlerde “KGF, Nefes Kredileri vb” sunuyoruz. Ziraat Katılım olarak finansal kiralama işlemlerini bünyemiz dâhilinde yapabiliyor olmamız müşterilerimizin yapacakları makine ve teçhizat alımlarında farklı alternatif sunma seçeneklerimizi arttırmaktadır. İhracatçılarımıza yönelik Eximbank kaynaklı sevk öncesi finansman, belirli kriterleri sağlayan KOBİ’lerimize uzun vadeli ve düşük maliyetli Dünya Bankası kaynaklı finansman yapma imkânı sağlıyoruz. Gayri nakdi olarak yurt içi ve yurt dışı olmak üzere teminat mektupları, akreditifler ve garantörlük hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Bakanlığın, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planını hayata geçirmesi ile geçtiğimiz 3-4 yıl KOBİ’ler için önemli fırsatlar dönemi olmuştur.

Finans sektörünün sağladığı destekler yanında; işletmelerin mali ve yapısal sorunlarının çözümüne ilişkin olarak faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin çalışmaları, işletmelere sağlanan destek süreç ve mekanizmalarının daha verimli ve işletmelerin ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hâle getirilmeleri de KOBİ’lerin ekonomik hayatta karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli rol oynamıştır. KOBİ’ler daha az sermaye ve yüksek maliyetle borçlanma ve nakit akışlarında problem yaşamaları nedeniyle genelde yüksek yatırım gerektiren AR-GE faaliyetleri ve inovasyonları hayata geçirmekte zorlanmaktadır. Daha esnek ve dinamik yapıları nedeniyle özellikle daha az kaynak gerektiren küçük inovasyonları ve verimlilik odaklı süreç inovasyonlarını büyük şirketlere oranla çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Aslında KOBİ’lere uygun destekleri sağlamak ekonominin çok büyük bir bölümünü desteklemek; istihdam, ihracat ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Tam da bu nedenlerle KOBİ’ler tüm ekonomiler için desteklenmesi gereken yapılar olarak ön plana çıkmaktadır.KOBİ’lerin problemlerinin çözümü, girişimciliği daha cazip hâle getirerek yeni KOBİ’lerin kuruluşunu da sağlayacak ve bu durum üretim, refah ve istihdamı artırarak ekonomik büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirecektir. Biz de finans sektörü olarak, ülkemizin 2023 yılı vizyonuna uygun olarak, girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize yön vermeye, destek olmaya, başarılı KOBİ’lerin ayakta kalmasını sağlayarak sayılarını artırmaya devam edeceğiz.

Ziraat Katılım Genel Müdürü

Metin Özdemir

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner7
Günün Anketi Tümü
Katılım Finans 26. Sayısını Değerlendirin!
Katılım Finans 26. Sayısını Değerlendirin!
banner9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@