Dış Ticaretin Finansmanında Türk Eximbank ve Katılım Bankaları İş Birliği

Hayata geçirilen uygulamalar, yürürlüğe konulan yeni ürünler ve üzerinde çalışmalar devam eden ürünler, katılım bankaları ile ihracatın finansmanındaki iş birliğimizin artarak devam edeceğinin bir göstergesidir.

Kapak Konusu 20.09.2021, 22:53 27.09.2021, 10:32
86
Dış Ticaretin Finansmanında Türk Eximbank ve Katılım Bankaları İş Birliği

Türkiye; genç, dinamik ve eğitimli iş gücü ile ekonomik potansiyeli yüksek bir ülke olarak dış ticaret hacmini yıllar geçtikçe büyütmektedir. Rekabetin yoğun olduğu dış ticaret işlemlerindeki artış; ekonomik istikrar, etkinlik ve verimlilik, kalite, ticari altyapı, doğru finansal planlama gibi çok sayıda değişkene bağlıdır. Uygun finansal kaynaklara erişim ve doğru finansal planlama ise dış ticarete ivme kazandıracak kritik faktörlerdir. Bu kapsamda Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank tarafından kredi, garanti ve sigorta ürünleri ile ihracatçıların uygun desteğe erişimi, bu paralelde ihracatın geliştirilmesi ve ihracatçıların rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Mevcut müşteri portföyünü tabana yaygın hâle getirerek genişletmek ve katılım finans hassasiyeti olan ihracatçılara ulaşarak ihracata olan desteği artırmak amacıyla Bankamız tarafından katılım finans ürünleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bankamız hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde finansal ekosistem ile iş birliği kritik önemdedir.

Eximbank ile katılım bankaları arasındaki iş birliğini artırmak ve katılım finans hassasiyeti olan müşterilere uygun ürünler geliştirmek amacıyla TKBB ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur

Katılım bankaları, son dönemde büyüme hızı ile finansal sistemde piyasa payını, buna ek olarak ihracat kredilerindeki payını artırmakta olup artış hızı sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum katılım bankalarının ihracatın finansmanı alanına yönelik ilgisinin arttığını işaret etmektedir. Bu çerçevede bankamız ile katılım bankaları arasındaki iş birliğini artırmak ve katılım finans hassasiyeti olan müşterilere uygun ürünler geliştirmek amacıyla Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile iletişime geçilerek bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Düzenlenen toplantılarda öncelikle Bankamız mevcut ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapılmış, bu ürünlerin katılım finans sisteminde daha aktif kullanılabilirliği değerlendirilmiş ve yeni katılım finans ürünleri geliştirilmesine yönelik detaylı çalışmalar yürütülmüştür. İlk aşamada bilindiği üzere, katılım finans ilke ve prensipleri ile çalışan Katılım Finans Yatırım Kredisi ürünü geliştirilmiştir. Katılım Finans Yatırım Kredisi; ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmaların sermaye malı harcamalarının katılım finans modeli uygulamalarından murabaha yöntemiyle finansmanı amacıyla faaliyete geçmiş bir programdır. Bu program kapsamında 45 milyon dolar tutarında kullandırım yapılmıştır. Akabinde çalışma grubu toplantılarında gündeme gelen talepler paralelinde, Bankamız resmi internet sitesinde katılım bankacılığı ürünleri için ayrı bir
alan oluşturulmuş, böylece katılım finans hassasiyeti olan müşterilerin Bankamız ürün ve hizmetleri hakkında bilgiye daha kolay ulaşması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar ile ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmaların katılım bankaları aracılığıyla Bankamız kaynaklarından yararlanmasını sağlayan Katılım Bankası Sevk Öncesi İhracat Kredisi programında daha uzun vadeli pencereler açılmış ve ihracatçıların uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak uzun vadeli finansmana erişim imkânı getirilmiştir. İhracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı için katılım bankaları aracılığıyla Bankamız kaynaklarından yararlanmasını sağlayan Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı yürürlüğe konulmuştur. Bunlara ek olarak, katılım finans ilke ve prensiplerine uygun ihracat sigortası (Tekafül) programına yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. TKBB ile koordineli oluşturulan çalışma grubu bünyesinde yürütülen toplantılar sonucunda, hayata geçirilen uygulamalar, yürürlüğe konulan yeni ürünler ve üzerinde çalışmalar devam eden ürünler, katılım bankaları ile ihracatın finansmanındaki iş birliğimizin artarak devam edeceğinin bir göstergesidir.

Mirza Onur Doğan

Türk Eximbank Yurt İçi Finansal Kuruluşlar Müdürü 

İçeriği Katılım Finans 27. sayısında görüntüleyebilirsiniz. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner7
Günün Anketi Tümü
Katılım Finans 31. Sayısını Değerlendirin!
Katılım Finans 31. Sayısını Değerlendirin!
banner9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@